Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HE LAGERSTRÖM AB 1 S ORK A NALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HE LAGERSTRÖM AB 1 S ORK A NALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring."— Presentationens avskrift:

1 HE LAGERSTRÖM AB 1 S ORK A NALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring.

2 HE LAGERSTRÖM AB 2 S ORK A NALYS

3 HE LAGERSTRÖM AB 3 S ORK A NALYS Olycksfall Ohälsa År 0 Ny, tänkt, organisation Barriärer: Människa, Teknik, Organisation. ”Personalen kan ibland fara illa vid en omorganisation, särskilt vid inskränkning och nedläggning av verksamheten. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.” AFS 2001:1 (SAM) Nu Tidsaxel Ökar risken för olycksfall eller ohälsa i den nya, tänkta, organisationen?

4 HE LAGERSTRÖM AB 4 S ORK A NALYS Arbetsgång r Bilda en arbetsgrupp. r Lista de personalkategorier som påverkas i den nya, tänkta, organisationen. Förändras arbetsuppgifterna? Ökar risken för arbetsskador? r Lista och analysera, i så fall, de arbetsmoment som förändras i den nya, tänkta, organisationen. r Föreslå åtgärder för att reducera eventuella risker. r Sammanställ utredningen.

5 HE LAGERSTRÖM AB 5 P RINCIPER FÖR RISKBEDÖMNING SS-EN 1050 Komplettera Identifiera riskkällor Samla in information Definiera objektet Uppskatta risken Konsekvens och sannolikhet Värdera risken Är risken acceptabel ? Ja Nej Planera analysen Reducera risken Slut Riskanalys Riskbedömning Riskhantering

6 HE LAGERSTRÖM AB 6 S ORK A NALYS Arbetsgruppen r Arbetsgivaren och arbetstagarna är representerade i gruppen. r Goda kunskaper om processen. r Goda kunskaper om AML och tillämpliga AFS. r Goda kunskaper i Arbetssäkerhetsanalys (ASA) och riskbedömning. r Använd kompletterande expertis när kunskaper saknas i gruppen.

7 HE LAGERSTRÖM AB 7 S ORK A NALYS Identifiera riskerna Till exempel: r psykosociala problem, r stressrelaterade problem, r belastnings- eller förslitningsskada, r kläm-, kross- eller slagskada, r skär- eller stickskada, r brännskada, r explosionsskada, r fallskada, r hörselskada, r kemisk påverkan, r etc.

8 HE LAGERSTRÖM AB 8 S ORK A NALYS r Personen som är stressad, har bråttom och vill ta en lättare väg förbi skydden Vem skall vi skydda? r Personen som av obetänksamhet går in i riskområdet r Personen som har bestämt sig för att lura skydden för att ta sig in i riskområdet skall skyddas. ? ? ? kan vi inte skydda. Eller?

9 HE LAGERSTRÖM AB 9 S ORK A NALYS Praktisk riskvärdering Metodik 1.Bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter? 2.Bryter mot företagets regler? 3.Uppskatta konsekvens och sannolikhet. Risk = konsekvens och sannolikhet Riskvärdering är risken acceptabel eller ej? 0. Försumbar risk, åtgärdas ej. 1.Acceptabel risk, åtgärdas ej. 2.Viss risk, åtgärdas. 3.Allvarlig risk, åtgärdas. 4.Mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart.

10 HE LAGERSTRÖM AB 10 S ORK A NALYS 0. Ofarlig eller bagatellskada. 1.Kortare sjukskrivning. 2.Längre sjukskrivning. 3.Invaliditet. 4.Dödsfall. 5.Flera dödsfall, större farligt område. Uppskatta konsekvensen Skada om olyckan eller ohälsan inträffar.

11 HE LAGERSTRÖM AB 11 S ORK A NALYS Uppskatta sannolikheten för skadan 0. Mycket osannolik. Mindre än en gång per 100 år. 1.Osannolik. En gång per 100 år. 2.Ganska ovanlig. En gång per 10 år. 3.Ganska vanlig. En gång om året. 4.Vanlig. En gång i månaden. 5.Mycket vanlig. En gång per dag.

12 HE LAGERSTRÖM AB 12 R ISKMATRIS Konsekvens (allvarlighet) Skada om olyckan inträffar. 0 Försumbar risk. 1 Acceptabel risk, behöver inte åtgärdas. 2 Viss risk, åtgärdas (inom 6 månader). 3 Allvarlig risk, åtgärdas (inom 3 månader). 4 Mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart. RISK = KONSEKVENS och SANNOLIKHET Sannolikhet för att skadan skall inträffa Frekvens, varaktighet av exponeringen? Tillbud? Utbildning? Möjlighet att undvika eller begränsa skadan? Medvetenhet om risken? Plötslig – snabb eller långsam händelse? 2 34 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 5 Mycket vanlig. En gång per dag. 4 Vanlig. En gång i månaden. 3 Ganska vanlig. En gång om året. 2 Ganska ovanlig. En gång per 10 år. 1 Osannolik. En gång per 100 år. 0 Mycket osannolik. Mindre än en gång per 100 år. 0 Ofarlig eller bagatellskada. 1 Kortare sjukskrivning. 2 Längre sjukskrivning. 3 Invaliditet. 4 Dödsfall. 5 Flera dödsfall. Större farligt område.

13 HE LAGERSTRÖM AB 13 S ORK A NALYS Reducera risken I första hand - ta bort risken. I andra hand - skydda mot risken. I tredje hand - varna för kvarvarande risker. Planera för hantering av besvärliga situationer - Minska konsekvenserna om olycka inträffar.

14 HE LAGERSTRÖM AB 14 S ORK A NALYS Sammanställ konsekvensanalysen 1.Sammanfattning och slutsatser. 2.Diskussioner, iakttagelser. 3.Analysgruppens sammansättning, yrkeskategorier. 4.Beskrivning av analysobjektet; omfattning och begränsningar. 5.Metodbeskrivning. 6.Riskanalysen. 7.Bilagor till riskbedömningen.


Ladda ner ppt "HE LAGERSTRÖM AB 1 S ORK A NALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser