Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? Camilla Gjerde, projektledare Petter Frizén Statliga myndigheters.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? Camilla Gjerde, projektledare Petter Frizén Statliga myndigheters."— Presentationens avskrift:

1 Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? Camilla Gjerde, projektledare Petter Frizén Statliga myndigheters skydd mot korruption

2 ›Korruption förekommer – även inom statliga myndigheter ›Korruption skadar medborgarnas förtroende för myndigheterna ›Kunskapen om skydd mot korruption inom statlig verksamhet är begränsad ›Uppföljning av tidigare granskningar 2006–07 Varför var en granskning nödvändig? statliga myndigheters skydd mot korruption

3 ›Hur ser situationen ut? – hos statliga myndigheter generellt – hos myndigheter som verkar inom områden med kända korruptionsrisker ›Spelar förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) någon roll? Vad var vi intresserade av? statliga myndigheters skydd mot korruption

4 ›Enkät till alla 65 myndigheter som ska följa förordningen om intern styrning och kontroll ›Fallstudier av sex myndigheter som verkar inom områden med kända risker för korruption: – Trafikverket – Försäkringskassan – Energimyndigheten – Linköpings universitet – Tullverket – Migrationsverket Vad gjorde vi? statliga myndigheters skydd mot korruption

5 ›Riskanalys som inkluderar riskerna för korruption ›Förebyggande åtgärder för att minimera riskerna ›Etik: riktlinjer, utbildning och diskussion om etiska frågor ›Rutiner för rapportering och hantering av misstankar ›Samarbete med andra myndigheter om korruptionsfrågor Vad bör ingå i ett skydd mot korruption? statliga myndigheters skydd mot korruption

6 ›Stor variation generellt – även hos myndigheter inom riskområden ›Riskanalyser: – 1/4 saknar kunskap om hur korruptionsutsatta de är, 1/3 har värderat riskerna bara för delar av verksamheten. Risk att ”handlar i blindo”. – Nästan hälften bedömer att korruptionsriskerna är små eller mycket små ›Åtgärder: Riktlinjer mot mutor och kontrollåtgärder finns hos nästan alla – Sällan verksamhetsanpassade eller anpassade till riskerna – Enskilda åtgärder är otillräckligt ›Etik: – De flesta har etiska riktlinjer som sprids genom utbildningar och värdegrundsarbete – men för lite arbete med ledarskap och etik ›Rutiner för att hantera misstankar: – En majoritet saknar detta. 2 har externt visselsystem, 14 har internt system Myndigheternas skydd är otillräckligt statliga myndigheters skydd mot korruption

7 ›Förordningar och värdegrund är viktigt för skyddet enligt Regeringskansliet – Förordningar har stärkt myndigheternas interna styrning och kontroll – Ansvaret ligger hos varje enskild myndighetsledning ›FISK och värdegrund har begränsad betydelse för arbetet mot korruption enligt myndigheterna – 1/4 har inte analyserat korruptionsriskerna, trots FISK – FISK har bidragit till mer systematiskt riskarbete, men har ingen avgörande påverkan på myndigheternas arbete mot korruption – Värdegrundsarbetet har sällan handlat om korruptionsrelaterade frågor ›Väl utvecklad styrning och kontroll är ingen garanti Regeringens insatser inte effektiva statliga myndigheters skydd mot korruption

8 ›Analysera korruptionsriskerna ›Vidta riktade förebyggande åtgärder – baserat på riskanalysen – Mer än kontroll och riktlinjer mot mutor och korruption… – Anpassade till verksamheten och identifierade risker ›Arbeta aktivt med etik och ledarskap – Prata om det – kontinuerligt… – Praktiskt och konkret stöd för medarbetarna ›Ge möjligheter att rapportera korruptionsmisstankar – Helst intern och extern visselkanal – System för att hantera misstankar när de uppstår – Information till medarbetarna om systemen ›Samarbeta med andra om korruptionsfrågor Vad bör myndigheterna göra? statliga myndigheters skydd mot korruption


Ladda ner ppt "Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? Camilla Gjerde, projektledare Petter Frizén Statliga myndigheters."

Liknande presentationer


Google-annonser