Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m."— Presentationens avskrift:

1 1 Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

2 !! Risk för fall  Fall vid arbete på ställning  Fall från stege  Fall i gropar eller schakt utan skydd  Fall genom skivmaterial e d som inte har bärkraft  Halkning på halt underlag  Snubbling 2

3  Åtgärder  Ställningsbyggare ska ha utbildning  Stegar ska inte användas (undantag för vissa typer av arbeten) Om stege undantagsvis används ska den stå stadigt på bra underlag.  Skyddsräcken  I vissa fall avspärrning eller skyddsnät 3

4  Åtgärder, forts 1  Ta reda på: Är underlaget hållbart att gå på?  Skyddstäckning över hål o d ska vara säkrad så att den inte tas bort av misstag  Skyddsanordning får tillfälligt tas bort bara om du har tillstånd från arbetsledningen 4

5  Åtgärder, forts 2  Borttaget skydd ska återställas så snart som möjligt – Du får inte lämna arbetsplatsen (ens för rast) om skyddet är borttaget  Bra belysning  Städning  Vara försiktig 5

6 !! Ras Konstruktioner som rivs kan rasa som man inte planerat, t ex  Bjälklag eller del av bjälklag kan rasa  Väggar kan rasa  Risk för krosskador, klämskador, dödsfall 6

7  Åtgärder  Rivning i rätt ordning – väggar ska rivas uppifrån  Stämpning vid behov – stämp får bara tas bort efter kontroll att det är riskfritt  Vid tungrivning (av bärande konstruktioner): Du ska ha info från riskanalys före rivning. Konstruktörens ritningar och anvisningar ska följas  Tänk före, var observant på vad som kan hända! 7

8 !! Fallande föremål  Rivningsmaterial eller andra föremål kan falla ner från bjälklag där hål har tagits, från ställningar m m  Last från kranar kan falla 8

9  Åtgärder  Skyddsräcke med fotlist där hålet är taget  Städa så det blir rent från rivningsmaterial och andra föremål nära hål i bjälklag och på ställningar  Fallande last vid kranarbete: Säkring av lasten Undvik att gå under hängande last (Se vidare avsnitt 6 b) 9

10 !! Tunga lyft  Fel ställning på kroppen vid lyft kan ge ryggskador  Lyft i kombination med vridning av kroppen innebär större skaderisk 10

11  Åtgärder  Bördan nära kroppen  Böjda knän  Rak rygg  Lyft utan vridning  Använd lyfthjälpmedel vid tunga bördor 11

12  Nämn två exempel på fallrisk  Hur kan du undvika att falla – i varje exempel du tagit?  När kan det uppstå ett oväntat ras?  Några viktiga åtgärder för att undvika ras? 12

13 !! Andra belastningar T ex  Ensidigt arbete  Arbete högt över huvudet är påfrestande för hjärtat  Belastningsskador vid arbete långt nere vid golvet 13

14  Åtgärder  Välfungerande verktyg  Anpassa arbetsplattformens höjd för att få bra arbetshöjd  Undvik om möjligt arbete över axelhöjd och under knähöjd  Arbetsrotation  Vilopauser 14

15  Fler åtgärder  Finns det avlastande hjälpmedel för tunga arbetsmoment?  Det underlättar att ha god kondition och en uppvärmd kropp innan arbetet påbörjas. 15

16 !! Vassa föremål  Risk att skada sig på spik, vassa plåtkanter m m 16

17  Åtgärder  Uppmärksamhet  Städa!  Tillgång till utrustning för första hjälpen 17

18 !! Vibrationer Risk för ”vita fingrar” t ex vid  Bilning  Slipning  Arbete med Feinkniv  Arbete med tigersåg 18

19  Åtgärder  Vibrationsdämpande handskar  Avvibrerande handtag på maskiner  Kan maskinen bytas ut till en bättre? Det utvecklas hela tiden bättre maskiner  Rivningsrobot 19

20  Åtgärder, forts  Tiden som maskinen får användas kan vara begränsad: - Arbetsrotation och vilopauser  Begränsning finns för den dagliga exponeringen för vibrationer En ”vibrationsdatabas” finns med mätdata för olika verktyg, se www.vibration.db.umu.se 20

21 !! Buller T ex från elektriska maskiner  Kan ge hörselskador 21

22  Åtgärder  Hörselskydd  Om för musik, ska hörselskyddet vara utrustat för medhörning  Arbetsplatsen kan ha regler om att alla hörselskydd ska vara för medhörning 22

23 §§ Lagar och föreskrifter  AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall  AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras  AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar  AFS 1990:12 Ställningar  AFS 1998:1 Belastningsergonomi  AFS 2005:16 Buller  AFS 2005:15 Vibrationer 23

24  Vad innebär det att arbeta med armarna högt över huvudet?  Hur undviker du vibrationsskador (t ex ”vita fingrar”)?  Hur ska du lyfta det som är tungt?  Typ av hörselskydd för att höra den som talar, om du också vill höra musik? 24


Ladda ner ppt "1 Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m."

Liknande presentationer


Google-annonser