Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m"— Presentationens avskrift:

1 Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

2 !! Risk för fall Fall vid arbete på ställning Fall från stege
Fall i gropar eller schakt utan skydd Fall genom skivmaterial e d som inte har bärkraft Halkning på halt underlag Snubbling

3  Åtgärder Ställningsbyggare ska ha utbildning
Stegar ska inte användas (undantag för vissa typer av arbeten) Om stege undantagsvis används ska den stå stadigt på bra underlag. Skyddsräcken I vissa fall avspärrning eller skyddsnät

4  Åtgärder, forts 1 Ta reda på: Är underlaget hållbart att gå på?
Skyddstäckning över hål o d ska vara säkrad så att den inte tas bort av misstag Skyddsanordning får tillfälligt tas bort bara om du har tillstånd från arbetsledningen

5  Åtgärder, forts 2 Borttaget skydd ska återställas så snart som möjligt – Du får inte lämna arbetsplatsen (ens för rast) om skyddet är borttaget Bra belysning Städning Vara försiktig

6 !! Ras Konstruktioner som rivs kan rasa som man inte planerat, t ex
Bjälklag eller del av bjälklag kan rasa Väggar kan rasa Risk för krosskador, klämskador, dödsfall Dödsfall har inträffat med fallande väggar

7  Åtgärder Rivning i rätt ordning – väggar ska rivas uppifrån
Stämpning vid behov – stämp får bara tas bort efter kontroll att det är riskfritt Vid tungrivning (av bärande konstruktioner): Du ska ha info från riskanalys före rivning. Konstruktörens ritningar och anvisningar ska följas Tänk före, var observant på vad som kan hända!

8 !! Fallande föremål Rivningsmaterial eller andra föremål kan falla ner från bjälklag där hål har tagits, från ställningar m m Last från kranar kan falla

9  Åtgärder Skyddsräcke med fotlist där hålet är taget
Städa så det blir rent från rivningsmaterial och andra föremål nära hål i bjälklag och på ställningar Fallande last vid kranarbete: Säkring av lasten Undvik att gå under hängande last (Se vidare avsnitt 6 b)

10 !! Tunga lyft Fel ställning på kroppen vid lyft kan ge ryggskador
Lyft i kombination med vridning av kroppen innebär större skaderisk

11  Åtgärder Bördan nära kroppen Böjda knän Rak rygg Lyft utan vridning
Använd lyfthjälpmedel vid tunga bördor

12 * Arbetsuppgifter Nämn två exempel på fallrisk
Hur kan du undvika att falla – i varje exempel du tagit? När kan det uppstå ett oväntat ras? Några viktiga åtgärder för att undvika ras? Ges som egna uppgifter att jobba med, om det finns tid.

13 !! Andra belastningar T ex Ensidigt arbete
Arbete högt över huvudet är påfrestande för hjärtat Belastningsskador vid arbete långt nere vid golvet

14  Åtgärder Välfungerande verktyg
Anpassa arbetsplattformens höjd för att få bra arbetshöjd Undvik om möjligt arbete över axelhöjd och under knähöjd Arbetsrotation Vilopauser

15  Fler åtgärder Finns det avlastande hjälpmedel för tunga arbetsmoment? Det underlättar att ha god kondition och en uppvärmd kropp innan arbetet påbörjas.

16 !! Vassa föremål Risk att skada sig på spik, vassa plåtkanter m m

17  Åtgärder Uppmärksamhet Städa!
Tillgång till utrustning för första hjälpen

18 !! Vibrationer Risk för ”vita fingrar” t ex vid Bilning Slipning
Arbete med Feinkniv Arbete med tigersåg

19  Åtgärder Vibrationsdämpande handskar
Avvibrerande handtag på maskiner Kan maskinen bytas ut till en bättre? Det utvecklas hela tiden bättre maskiner Rivningsrobot

20  Åtgärder, forts Tiden som maskinen får användas kan vara begränsad: - Arbetsrotation och vilopauser Begränsning finns för den dagliga exponeringen för vibrationer En ”vibrationsdatabas” finns med mätdata för olika verktyg, se

21 !! Buller T ex från elektriska maskiner Kan ge hörselskador

22  Åtgärder Hörselskydd
Om för musik, ska hörselskyddet vara utrustat för medhörning Arbetsplatsen kan ha regler om att alla hörselskydd ska vara för medhörning

23 §§ Lagar och föreskrifter
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 1990:12 Ställningar AFS 1998:1 Belastningsergonomi AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer

24 * Arbetsuppgifter Vad innebär det att arbeta med armarna högt över huvudet? Hur undviker du vibrationsskador (t ex ”vita fingrar”)? Hur ska du lyfta det som är tungt? Typ av hörselskydd för att höra den som talar, om du också vill höra musik? Ges som öppna frågor.


Ladda ner ppt "Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m"

Liknande presentationer


Google-annonser