Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avsnitt 6 e Grupparbete Diskutera bilderna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avsnitt 6 e Grupparbete Diskutera bilderna"— Presentationens avskrift:

1 Avsnitt 6 e Grupparbete Diskutera bilderna
Avsnitt 6 e Grupparbete Diskutera bilderna! Vilka brister finns i arbetsmiljön? Visar bilderna något som är bra?

2 Diskutera användning av den här stegen
Stege ska generellt inte användas. Om stege i något fall ändå används ska den ha ett stabilt underlag. Foto: Peter Retsmar Diskutera användning av den här stegen

3 Räcken och fotlist saknas
Foto: Peter Retsmar Kommentera ställningens utformning

4 Skyddsräcken saknas på golvet och på pallen.
En pall får inte användas som ställning. Det är risk att föremål kan falla ner och skada någon om det inte är avspärrat i våningen under. Rivningsmaterial på pallen utgör snubblingsrisk. Foto: Peter Retsmar Pallarna har använts att stå på vid arbetet. Diskutera vad som är fel och hur man borde göra.

5 Något form av skydd mot fallande föremål samt avspärrning av arbetsområdet skall finnas!
Foto: Igor Kecskés Maconkai Takpannor utan asbest rivs. Diskutera arbetsmiljön. Vilka åtgärder krävs på marken?

6 Vad skulle krävas här för att få en bra arbetsmiljö?
Här saknas: - fallskydd - avspärrning av området - infoskylt om att rivning av asbest pågår Sanering görs felaktigt – man måste varsamt hantera plattorna för att undvika dammbildning (skall ej slängas i bask!). Foto: Igor Kecskés Maconkai Vad skulle krävas här för att få en bra arbetsmiljö?

7 Foto: Igor Kecskés Maconkai
Arbetaren sitter på en ventilationskanal. Diskutera arbetsmiljön (Bilden visar PCB-sanering)

8 Städa! Risk för att man skadar sig på plåten.
Foto: Peter Retsmar Diskutera vad man bör göra

9 Klingan ska ha skyddskåpa innan arbetet sätts igång
Vägg ska sågas med 1200 mm diamantklinga på stativ. Diskutera säkerheten för arbetarna! Klingan ska ha skyddskåpa innan arbetet sätts igång Foto: Igor Kecskés Maconkai

10 Foto: Igor Kecskés Maconkai
Diskutera fallrisk, arbetsställning, personlig skyddsutrustning! Hur skulle du jobba?

11 Undertakets eget bärverk är för klent för att bära en arbetare.
Foto: Igor Kecskés Maconkai Sanering av asbesthaltigt damm på ovansidan av undertak. Diskutera säkerhet, ergonomi etc!

12 Sanering av asbesthaltigt damm på ovansidan av undertak.
Diskutera den ställning som saneraren sitter på! Kommentera hans arbetsställning! Räcke och fotlist saknas på ställningen. Kanske kunde han sänka ställningen för att kunna stå och arbeta? Observera ställningen för att lyfta skivor som används som stöd för undertaket då han ska arbeta uppifrån. Är detta OK? Foto: Igor Kecskés Maconkai

13 Foto: Igor Kecskés Maconkai
Bilden visar fågelträck på en vind. Föreslå arbetsmetod och skyddsutrustning för att ta bort detta!


Ladda ner ppt "Avsnitt 6 e Grupparbete Diskutera bilderna"

Liknande presentationer


Google-annonser