Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Förebygga och Främja

2 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Naturlig del Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

3 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Policy & rutiner Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till.

4 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Kartläggning Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. Ohälsa och olycksfall ska utredas

5 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Delegering Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

6 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Handlingsplan Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

7 AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Uppföljning Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Ladda ner ppt "AFS 2001:1 Replik AB www.replik.nu Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser