Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöverkets vision

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöverkets vision"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöverkets vision
Kan inte Kan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill Vill inte Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

2 Det gör vi på flera olika sätt:
Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… Vi har en FHV-grupp som årligen träffas för att diskutera gemensamma frågor Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter distriktet i Malmö

3 Under ett år inspekterar Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt ca 6 % av Skånes alla arbetsplatser. 80 % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 6 av 10 krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på riskbedömning dominerar. I ca 10 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV. distriktet i Malmö

4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Policy mål och rutiner Samverkan § 4 § 5 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Extern sakkunnig hjälp § 12 § 6 Följa upp SAM § 7 § 11 Kunskaper, instruktioner Åtgärda, handlings -plan och kontrollera § 8 § 10 Undersöka och bedöma riskerna § 9 Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud distriktet i Malmö

5 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad
Utbildning i SAM, Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer Kartläggning och riskbedömning Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar Krisstöd Enskilda samtal medarbetare – psykolog Stöd till chefer distriktet i Malmö

6 Stöd i förändringsarbete Medicinsk kontroll Årlig uppföljning av SAM
forts. Stöd i förändringsarbete Medicinsk kontroll Årlig uppföljning av SAM Hälsofrämjande arbete distriktet i Malmö

7 Kartläggning och riskbedömning
Psykosociala området; enkäter, intervjuer Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer Ny/ändrad föreskrift … distriktet i Malmö

8 Modell för bedömning av arbetsställningar
Arbetsmiljöverket

9 Projekt ”Buller och vibrationer”, Inspektion Syd, jan – febr 2010
604 företag inspekterades 70 % fick skriftliga krav Flertalet krav gällde SAM/riskbedömning och medicinska kontroller. 25 % av företagen fick krav på sig att använda FHV i sitt förbättringsarbete! Bakgrund: AFS 2005:15 ”Vibrationer” trädde i kraft den 1 juli 2005 AFS 2005:16 ”Buller” trädde i kraft den 1 juli 2005 (1992) distriktet i Malmö

10 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar
Händelseförlopp Konkret orsak Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning distriktet i Malmö

11 Årlig uppföljning av SAM
Är vår arbetsmiljöpolicy känd? Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? Förbättringsförslag? distriktet i Malmö

12 Arbetsmiljöcertifiering (mars 2013)
Sverige Skåne Malmö AFS 2001:1 253 24 3 OHSAS 18001 618 122 36 distriktet i Malmö

13 Tips till nytillträdd chef
Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!! distriktet i Malmö

14 AV:s generella prioriteringar 2013
byggbranschen psykosociala frågor belastningsergonomi systematiskt arbetsmiljöarbete distriktet i Malmö

15 EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) Skogen Unga i arbete
Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud)   Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan   distriktet i Malmö

16 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013
Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen distriktet i Malmö


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöverkets vision"

Liknande presentationer


Google-annonser