Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-12-11 1 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-12-11 1 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö."— Presentationens avskrift:

1 2014-12-11 1 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

2 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: -I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… -I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… -Vi har en FHV-grupp som årligen träffas för att diskutera gemensamma frågor -Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter 2014-12-11distriktet i Malmö 2

3 Under ett år inspekterar Arbetsmiljöverkets Malmödistrikt ca 6 % av Skånes alla arbetsplatser. 80 % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 6 av 10 krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på riskbedömning dominerar. I ca 10 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV. 2014-12-11distriktet i Malmö 3

4 2014-12-11distriktet i Malmö 4 § 5 § 4 Samverkan Policy mål och rutiner § 12 § 11 § 10 § 9 § 8 § 7 § 6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Kunskaper, instruktioner Undersöka och bedöma riskerna Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Åtgärda, handlings - plan och kontrollera Följa upp SAM Extern sakkunnig hjälp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

5 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad -Utbildning i SAM, -Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer -Kartläggning och riskbedömning -Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar -Krisstöd -Enskilda samtal medarbetare – psykolog -Stöd till chefer 2014-12-11distriktet i Malmö 5

6 forts. –Stöd i förändringsarbete –Medicinsk kontroll –Årlig uppföljning av SAM –Hälsofrämjande arbete 2014-12-11distriktet i Malmö 6

7 Kartläggning och riskbedömning –Psykosociala området; enkäter, intervjuer –Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller –Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer –Ny/ändrad föreskrift … 2014-12-11distriktet i Malmö 7

8 Arbetsmiljöverket 8 Modell för bedömning av arbetsställningar 

9 Projekt ”Buller och vibrationer”, Inspektion Syd, jan – febr 2010 604 företag inspekterades 70 % fick skriftliga krav Flertalet krav gällde SAM/riskbedömning och medicinska kontroller. 25 % av företagen fick krav på sig att använda FHV i sitt förbättringsarbete! Bakgrund: AFS 2005:15 ”Vibrationer” trädde i kraft den 1 juli 2005 AFS 2005:16 ”Buller” trädde i kraft den 1 juli 2005 (1992) 2014-12-11distriktet i Malmö 9

10 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar –Händelseförlopp –Konkret orsak –Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning 2014-12-11distriktet i Malmö 10

11 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? –Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? –Förbättringsförslag? 2014-12-11distriktet i Malmö 11

12 Arbetsmiljöcertifiering (mars 2013) SverigeSkåneMalmö AFS 2001:1253243 OHSAS 1800161812236 2014-12-11distriktet i Malmö 12

13 Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!! 2014-12-11distriktet i Malmö 13

14 2014-12-11distriktet i Malmö 14 AV:s generella prioriteringar 2013 –byggbranschen –psykosociala frågor –belastningsergonomi –systematiskt arbetsmiljöarbete

15 Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan 2014-12-11distriktet i Malmö 15

16 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013 Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen 2014-12-11distriktet i Malmö 16


Ladda ner ppt "2014-12-11 1 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser