Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 8 Vem kommer ihåg?  Vilket folk härstammar Musa ifrån som han även kommer att leda?  Vad beslutar Faraon när han får visionen om sin undergång?  Varför lämnar Musas mor honom i floden och vart hamnar han?  Hur gick det till när Musa sedan återförenades med sin mor?  Hur många mäns styrka fick Musa av Allah när han väl blivit stor?

3 www.islamforelasningar.se Musa blir tvungen att fly från Egypten Profeten Musa  Musa stoppar ett bråk som leder till en mans död  Nästa dag sker det som gör att Musa flyr Egypten ”Och en man kom springande från en längre bort belägen del av staden och ropade: "Musa! Ge dig [genast] av härifrån! Stormännen vill döda dig och överlägger nu om hur de skall gå till väga. Det är mitt ärliga råd; jag hör till dem som vill dig väl." (Koranen 28:20) Gud (Allah) återger i koranen:

4 www.islamforelasningar.se ”Då lämnade han [staden], orolig och på sin vakt [mot varje fara]. [Och] han bad: "Herre, rädda mig från detta orättfärdiga folk!" Gud (Allah) berättar i koranen: Profeten Musa Och han ställde sina steg mot Madyan och sade [för sig själv]: "Kanske skall min Herre visa mig den rätta vägen.” (Koranen 28:21 – 22)

5 www.islamforelasningar.se  Musa hjälper två unga kvinnor med att vattna deras får Tiden i Madyan Profeten Musa ”Och han vattnade [deras djur] åt dem. Därefter drog han sig undan till en skuggig plats [för att be] och han sade: "Herre! Jag är i stort behov av vad det än är av [Ditt] goda, som Du vill ge mig!" (Koranen 28:24) Gud (Allah) säger att:

6  Musa blir inbjuden till profeten Shu’ayb (Jethro) Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Strax därpå kom en av de två [unga kvinnorna] emot honom med skygga steg och sade: "Min fader ber dig komma till oss; han vill ge dig en belöning för att du vattnade [våra djur] åt oss.” (Koranen 28:25) www.islamforelasningar.se Profeten Musa

7  Musa är nu hemma hos profeten Shu’ayb (Jethro) Gud (Allah) fortsätter berätta: ”[En dag] sade [fadern]: "Jag vill ge dig en av mina döttrar till hustru, på villkor att du stannar i min tjänst i åtta år; men om du önskar får du gärna stanna tio år. Jag skall inte göra svårigheter för dig. Om Gud vill, skall du finna en hederlig, rättsinnig man i mig." (Koranen 28:27) www.islamforelasningar.se Profeten Musa

8 www.islamforelasningar.se De 10 åren av förberedelse Profeten Musa  Musa hölls sig undan och sökte närhet med Gud (Allah)  Musa beslutar sig för att återvända till Egypten

9 www.islamforelasningar.se Musa påbörjar sitt profetskap Profeten Musa  Musa blir vägledd till Gud (Allah) som talar till honom ”Musa! Jag är Gud (Allah), Världarnas Herre!” (Koranen 28:30) Gud (Allah) sa till Musa:

10 www.islamforelasningar.se ”Vi har nämligen velat låta dig se några av Våra stora tecken. Bege dig [nu] till Farao, som har gått för långt i sitt övermod." (Koranen 20:23 – 24) Gud (Allah) säger till Musa att: Profeten Musa

11 www.islamforelasningar.se Musas bror Harun (Aron) blir också en profet Profeten Musa  Musa ber Gud (Allah) om att få sin bror Harun till medhjälpare ”[Musa] sade: "Herre! Öppna mitt bröst [för Ditt ljus] och gör min uppgift lätt och lös min tungas band så att de förstår mina ord och ge mig som medhjälpare en av de mina, Harun, min broder.” Gud (Allah) återberättar i koranen: [Gud] sade: "Musa! Allt det som du har bett om har beviljats dig! (Koranen 20:25 – 30, 36)

12 www.islamforelasningar.se Profeten Musa Avslutning - Session 8

13 Session 8 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser