Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lastsäkring GNS järnväg 2013-09-13 Håkan Sjöström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lastsäkring GNS järnväg 2013-09-13 Håkan Sjöström."— Presentationens avskrift:

1 Lastsäkring GNS järnväg 2013-09-13 Håkan Sjöström

2 Transportens olika delar 2 AvsändareJärnvägsföretag Mottagare Lastar och säkrar lasten enligt järnvägs- företagets anvisningar Tar emot godset Ger ut skriftliga anvisningar för lastning Ger råd till avsändaren om lastning Genomför stickprovskontroller hos avsändaren avseende lastning Genomför funktionskontroll av tåget med visuell utvändig kontroll av lasten Ansvarar för tågets säkerhet enligt järnvägslagen Järnvägstrafiklagen Järnvägslagen

3 Rundvirkestransporter – ett framgångsrikt exempel på branschsamarbete

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Fortsatt arbete  Anpassning till fler aktörer  Motsvarande satsning inom andra godsslag ‒ Intermodalt ‒ Stålprodukter 14

15 Regler för lastsäkring på den svenska järnvägen 15 Nuvarande situation Alternativa lösningar Green Cargos förslag

16 Lastsäkring för den svenska järnvägen – nuvarande situation 16  Myndighetskrav om lastsäkring återfinns på tre rader i föreskriften om säkerhetsstyrningssystem: ‒ Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha säkerhetsbestämmelser … som behövs för att trygga en säker verksamhet … om lastning av fordon, inklusive bestämmelser om lastsäkring  Enligt en utredning som Transportstyrelsen gjorde 2010 skulle en nationell föreskrift om lastsäkring på järnväg tas fram under 2013. Så blir inte fallet  Green Cargo är den enda organisation i Sverige som har ett heltäckande system för lastsäkring av järnvägsfordon  Green Cargos lastsäkringsbestämmelser består av 30 dokument omfattande omkring 800 textsidor  Reglerna innehåller övergripande regler samt specifika anvisningar för olika godsslag såsom exempelvis sliprar, räls, rundvirke, stålämnen, båtar och pappersrullar

17 Lastsäkringsreglerna utvecklas inom UIC  Green Cargo deltar i UIC Loading Guidelines Working Group. ‒ Deltagare i stort sett samtliga tidigare järnvägsförvaltningar i Europa, företrädda av respektive godsbolag ‒ Ordförande kommer från DB Schenker Deutschland ‒ Gruppen ger ut övergripande och detaljerade riktlinjer och instruktioner för lastning av järnvägsvagnar. ‒ Green Cargo deltar i utvecklingen av regelverket med utgångspunkt från Green Cargos kundbehov. 17

18 Alternativ 1  Behålla nuvarande modell ‒ Enligt presentationen  Fördelar ‒ Kräver ingen förändring ‒ Varje part får ta fullt ansvar för sin egen verksamhet  Nackdelar ‒ Branschen har olika nivå på lastsäkringsreglerna ‒ Green Cargo drar ett stort lass som till vissa delar används av övriga branschen ‒ Suboptimering ‒ Inte anpassad till en avreglerad marknad 18

19 Alternativ 2  Verka för att Transportstyrelsen ger ut regelverket som en myndighetsföreskrift  Fördelar ‒ Alla måste följa samma regler ‒ Varje part får ta fullt ansvar för sin egen verksamhet  Nackdelar ‒ Byråkratisk process vid ändringar 19

20 Alternativ 3  Trafikverket ger ut lastsäkringsreglerna som en branschhandbok ‒ Enligt samma modell som JTF  Fördelar ‒ Reglerna blir tillgängliga för alla aktörer ‒ Gemensam hög nivå ‒ Samverkan med UIC kan bibehållas ‒ Utveckling för den svenska marknaden kan optimeras ‒ Näraliggande till systemet för kodifiering av lastbärare inom Trafikverket  Nackdelar ‒ Ny roll för Trafikverket 20 Myndighets- föreskrift Handbok med branschregler Kompletterande företagsregler Järnvägsföretag Infrastruktur- förvaltare Trafikverket Transportstyrelsen

21 Alternativ 3 – behov av fortsatt arbete  Skapa gemensam förvaltningsgrupp  Modell för finansiering  Överförande av kompetens till Trafikverket  21


Ladda ner ppt "Lastsäkring GNS järnväg 2013-09-13 Håkan Sjöström."

Liknande presentationer


Google-annonser