Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-10-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-10-04."— Presentationens avskrift:

1 Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-10-04

2 Bakgrund • Nuvarande direktiv 2004/49/EG. • Fullfölja insatserna med ett gemensamt regelverk för säkerhet på järnvägen. • Marknaden är mogen för gradvis övergång till ett gemensamt säkerhetsintyg. • Se över roller och ansvarsområden. • Anpassa text och uppdatering enligt tidigare ändringar.

3 Senaste nytt och ändringar; 12563/1/13 • Möten och förhandlingar i Bryssel under juni, juli och september. • Diskussion 2 oktober med EU-ambassadörer. • Ministermöte 10 oktober antagande av allmän riktlinje. • Senaste versionen kan hittas på ministerrådets hemsida (Europeiska unionens råd): • http://www.consilium.europa.eu/documents/access-to-council- documents-public-register.aspx?lang=EN http://www.consilium.europa.eu/documents/access-to-council- documents-public-register.aspx?lang=EN

4 Art 2 Tillämpningsområde Direktivet gäller ej: - Tunnelbana - Spårväg och spårvägsfordon - Funktionellt åtskilda nät Länderna får undanta: - Trafik på privatägd infrastruktur, gods eller icke kommersiell persontrafik - Infrastruktur och fordon avsedda att användas uteslutande för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål

5 Art 3 Definitioner, Art 4 Utveckling Nya aktörer: - Tillverkare, avsändare, mottagare, lastare, avlastare och fyllare. - ECM Aktörernas roll i utveckling av järnvägssäkerhet: - Alla aktörer ska genomföra nödvändiga åtgärder för riskhantering och vidta åtgärder för att förebygga risker. - Säkerställa att utrustning som används är säker. - Rapportera risker till andra berörda aktörer.

6 Art 5 CSI, Art 6 CSM och Art 7 CST Art 5 Gemensamma säkerhetsindikatorer: - Kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter. Art 6 Gemensamma säkerhetsmetoder och Art 7 Gemensamma säkerhetsmål: - ERA utarbetar och ser över. - Kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter.

7 Art 8 Nationella säkerhetsregler Begränsning av nationella säkerhetsbestämmelser: - OK om befintliga bestämmelser följer bilaga 1 A, inte redan är reglerade i CSM eller TSD och inte inverkar diskriminerande mellan länder. - Översyn av befintliga bestämmelser inom 2 år. - Nya bestämmelser kan utfärdas senare om det inte redan är reglerat i CSM eller TSD, en brådskande åtgärd efter inträffad olycka eller en översyn av befintlig bestämmelse.

8 Art 9 Säkerhetsstyrningssystem (SMS) - Kommissionen kan besluta om genomförandeakter beträffande innehåll i SMS. - SMS uppfylla krav anpassat till verksamhetens typ, omfattning och geografiska område. - Omfatta risker som kan uppstå av andra aktörer. - SMS kan tredjepart certifieras. - Årlig säkerhetsrapport senast 31 maj.

9 Art 10 Gemensamt säkerhetsintyg - ERA beviljar gemensamt säkerhetsintyg. - ERA och NSA ska samarbeta vid utfärdande (Art 11). - ERA tar fulla ansvaret för utfärdandet. - Överklaga ERA beslut hos Board of Appeal. - NSA beviljar gemensamt säkerhetsintyg om företaget avser att endast bedriva nationell trafik. - Nationellt intyg kan även gälla till station i annat land om station finns nära gränsen. - Överklaga NSA beslut, i SE hos Förvaltningsrätt.

10 Art 13 Utbildning, Art 14 Fordon Utbildning - NSA försäkra tillträde till utbildningsanordnare. - Vid anställning ska personal ha rätt till kopior och alla dokument rörande deras utbildning, erfarenhet och kvalifikationer. Fordon - ERA ska utvärdera systemet med certifiering av ECM för godsvagnar - ERA ska utvärdera möjlighet till att det ska gälla samtliga fordon och om certifiering av underhållsverkstäder ska bli obligatorisk. - Kommissionen ska besluta om genomförande akter senast den 24 dec 2016.

11 Art 16 och Art 16 a; NSA uppgifter - Bistå ERA vid utfärdande, förnyelse, ändring och återkallelse av gemensamma säkerhetsintyg och vid fordonsgodkännanden. - Utöva tillsyn inom sitt territorium. - Kontrollera uppfyllande av villkor och krav samt att företag bedriver trafik i enlighet med gällande lagstiftning. - Kontrollera uppfyllande av säkerhetsmål och säkerhetsutveckling. - Info från järnvägsföretag 2 månader innan ny verksamhet inleds.

12 Art 16 och Art 16 a; NSA uppgifter - Informera ERA vid tvivel om uppfyllande av säkerhetsnivå med begäran om återkallande eller begränsning av säkerhetsintyget. - I avvaktan på beslut från ERA kan NSA införa tillfälliga restriktioner eller lägga förbud. - NSA har rätt att tillsyna säkerhetsutförande hos andra aktörer (Art 4). - Inrätta ett ”varningssystem” i händelse av regelöverträdelser som kan leda till ökade säkerhetsrisker.

13 Ikraftträdande Art 30 Övergångsregler: Säkerhetsintyg som utfärdas inom 5 år från ikraftträdande är giltiga löptiden ut. Art 34 Ikraftträdande: Art 10 och 11 ska tillämpas 5 år efter ikraftträdande.

14 Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-10-04


Ladda ner ppt "Fjärde Järnvägspaketet Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-10-04."

Liknande presentationer


Google-annonser