Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärde Järnvägspaketet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärde Järnvägspaketet"— Presentationens avskrift:

1 Fjärde Järnvägspaketet
Förslag till ändring av direktiv om järnvägssäkerhet Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda

2 Bakgrund Nuvarande direktiv 2004/49/EG.
Fullfölja insatserna med ett gemensamt regelverk för säkerhet på järnvägen. Marknaden är mogen för gradvis övergång till ett gemensamt säkerhetsintyg. Se över roller och ansvarsområden. Anpassa text och uppdatering enligt tidigare ändringar.

3 Senaste nytt och ändringar; 12563/1/13
Möten och förhandlingar i Bryssel under juni, juli och september. Diskussion 2 oktober med EU-ambassadörer. Ministermöte 10 oktober antagande av allmän riktlinje. Senaste versionen kan hittas på ministerrådets hemsida (Europeiska unionens råd):

4 Art 2 Tillämpningsområde
Direktivet gäller ej: - Tunnelbana - Spårväg och spårvägsfordon Funktionellt åtskilda nät Länderna får undanta: - Trafik på privatägd infrastruktur, gods eller icke kommersiell persontrafik - Infrastruktur och fordon avsedda att användas uteslutande för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål

5 Art 3 Definitioner, Art 4 Utveckling
Nya aktörer: Tillverkare, avsändare, mottagare, lastare, avlastare och fyllare. - ECM Aktörernas roll i utveckling av järnvägssäkerhet: Alla aktörer ska genomföra nödvändiga åtgärder för riskhantering och vidta åtgärder för att förebygga risker. Säkerställa att utrustning som används är säker. Rapportera risker till andra berörda aktörer.

6 Art 5 CSI, Art 6 CSM och Art 7 CST
Art 5 Gemensamma säkerhetsindikatorer: - Kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter. Art 6 Gemensamma säkerhetsmetoder och Art 7 Gemensamma säkerhetsmål: - ERA utarbetar och ser över.

7 Art 8 Nationella säkerhetsregler
Begränsning av nationella säkerhetsbestämmelser: OK om befintliga bestämmelser följer bilaga 1 A, inte redan är reglerade i CSM eller TSD och inte inverkar diskriminerande mellan länder. Översyn av befintliga bestämmelser inom 2 år. Nya bestämmelser kan utfärdas senare om det inte redan är reglerat i CSM eller TSD, en brådskande åtgärd efter inträffad olycka eller en översyn av befintlig bestämmelse.

8 Art 9 Säkerhetsstyrningssystem (SMS)
Kommissionen kan besluta om genomförandeakter beträffande innehåll i SMS. SMS uppfylla krav anpassat till verksamhetens typ, omfattning och geografiska område. Omfatta risker som kan uppstå av andra aktörer. SMS kan tredjepart certifieras. Årlig säkerhetsrapport senast 31 maj.

9 Art 10 Gemensamt säkerhetsintyg
ERA beviljar gemensamt säkerhetsintyg. ERA och NSA ska samarbeta vid utfärdande (Art 11). ERA tar fulla ansvaret för utfärdandet. Överklaga ERA beslut hos Board of Appeal. NSA beviljar gemensamt säkerhetsintyg om företaget avser att endast bedriva nationell trafik. Nationellt intyg kan även gälla till station i annat land om station finns nära gränsen. Överklaga NSA beslut, i SE hos Förvaltningsrätt.

10 Art 13 Utbildning, Art 14 Fordon
NSA försäkra tillträde till utbildningsanordnare. Vid anställning ska personal ha rätt till kopior och alla dokument rörande deras utbildning, erfarenhet och kvalifikationer. Fordon ERA ska utvärdera systemet med certifiering av ECM för godsvagnar ERA ska utvärdera möjlighet till att det ska gälla samtliga fordon och om certifiering av underhållsverkstäder ska bli obligatorisk. Kommissionen ska besluta om genomförande akter senast den 24 dec 2016.

11 Art 16 och Art 16 a; NSA uppgifter
Bistå ERA vid utfärdande, förnyelse, ändring och återkallelse av gemensamma säkerhetsintyg och vid fordonsgodkännanden. Utöva tillsyn inom sitt territorium. Kontrollera uppfyllande av villkor och krav samt att företag bedriver trafik i enlighet med gällande lagstiftning. Kontrollera uppfyllande av säkerhetsmål och säkerhetsutveckling. Info från järnvägsföretag 2 månader innan ny verksamhet inleds.

12 Art 16 och Art 16 a; NSA uppgifter
Informera ERA vid tvivel om uppfyllande av säkerhetsnivå med begäran om återkallande eller begränsning av säkerhetsintyget. I avvaktan på beslut från ERA kan NSA införa tillfälliga restriktioner eller lägga förbud. NSA har rätt att tillsyna säkerhetsutförande hos andra aktörer (Art 4). Inrätta ett ”varningssystem” i händelse av regelöverträdelser som kan leda till ökade säkerhetsrisker.

13 Ikraftträdande Art 30 Övergångsregler: Säkerhetsintyg som utfärdas inom 5 år från ikraftträdande är giltiga löptiden ut. Art 34 Ikraftträdande: Art 10 och 11 ska tillämpas 5 år efter ikraftträdande.

14 Susanna Angantyr och Folke Bark Arlanda 2013-10-04


Ladda ner ppt "Fjärde Järnvägspaketet"

Liknande presentationer


Google-annonser