Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CE-märkning av byggprodukter Sara Elfving 2013-10-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CE-märkning av byggprodukter Sara Elfving 2013-10-29."— Presentationens avskrift:

1 CE-märkning av byggprodukter Sara Elfving 2013-10-29

2 Byggproduktförordningen – CPR •Nytt område för CE-märkning i Sverige •Anger villkor för hur byggprodukters tekniska egenskaper ska beskrivas för att man ska få sälja dem •Information från tillverkare till användare •Förkortningen CPR kommer av engelska titeln Construction Products Regulation

3 Vad innebär detta? Nytt för hela Europa •Byggprodukten ska förses med en prestandadeklaration som beskriver produktens tekniska egenskaper på ett standardiserat sätt. Annars får den inte säljas. Nytt för Sverige •CE-märkning har blivit obligatoriskt för byggprodukter, har gällt i många europeiska länder länge Förordningen gäller i 28 EU-länder samt Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet

4 Syftet med förordningen Fri rörlighet på den inre marknaden  En byggprodukt ska beskrivas på ett enda sätt när den säljs •Tillverkaren behöver inte (prova och) beskriva på nya sätt för varje land som produkten säljs i •Användaren kan enklare jämföra olika produkter, de ska vara beskrivna på samma sätt oavsett var de har tillverkats

5 Många produkter – men inte alla •Kravet gäller bara för de produkter som omfattas av en harmoniserad standard •Idag finns 432 harmoniserade standarder, det ska bli cirka 600 när systemet är klart

6 Prestandadeklaration, DoP, tillverkarens beskrivning av produkten Punkt 1-4 identifierar produkten (spårbarhet) •Beskriver produkten och vad den ska användas till Punkt 5 identifierar tillverkaren •Vem har tillverkat produkten och var finns tillverkaren Punkt 6-8 berättar om kontroll av produkten •I hur stor grad är tillverkningen kontrollerad av tillverkaren och i hur stor grad av tredje part, och i så fall vem och vad har de gjort?

7 Prestandadeklaration, DoP, tillverkarens beskrivning av produkten Punkt 9 beskriver produktens prestanda, exempel: Punkt 10 Underskrift Prestandadeklaration måste också göras för byggprodukter som redan idag är CE-märkta EgenskapPrestandaHarmoniserad standard VattentäthetKlass 7BSS-EN 14351-1:2006 Ljudreduktion37 dB (eller NPD)SS-EN 14351-1:2006 U-värde1,2SS-EN 14351-1:2006

8 Hur ska användaren få del av prestandadeklarationen? •ett exemplar ska följa varje byggprodukt (eller parti, om det går till en enda användare) elektroniskt eller på papper •på papper om mottagaren begär det  Det kommer troligen att bli okej att bara lägga prestandadeklarationer på webben, men än så länge så ska de följa med produkten. @ går bra!

9 Kemikalieinformation tillsammans med prestandadeklarationen •Information enligt EU:s kemikalieförordning Reach ska ges tillsammans med prestandadeklarationen •För ämnen och beredningar, t.ex. lim, är det ett säkerhetsdatablad •För varor, t.ex. fönster, gäller det särskilt farliga ämnen som finns med på den s.k. kandidatförteckningen i Reach •Mer information: www.kemi.se

10 CE-märkning intygar deklarerad prestanda Måste sättas på produkten av tillverkaren när det har upprättats en prestandadeklaration Tillverkaren tar ansvar för de prestanda som har deklarerats. CE markerar inte ett godkännande!

11 CPR ansvar för olika aktörer •Tillverkaren prestandadeklaration och CE- märkning, bevara tekniska dokumentationen i tio år, hålla reda på vart produkterna sålts •Distributören (inom Europa) dessutom •transport och lagerhållning, •informationsöverföring från tillverkare till användare, •hålla reda på var produkterna kommit ifrån och vart de sålts, •dokumentation på rätt språk •Importören (från tredje land) dessutom tillverkarens tillverkningskontroll

12 Vad har användaren för ansvar? Byggproduktförordningen specificerar hur produktinformation ska levereras från tillverkare via distributör till användare Plan- och bygglagen anger att en byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen Och Boverkets byggregler specificerar att ”byggprodukters egenskaper ska vara bedömda genom CE-märkning om det går

13 Övergång •Produkter som redan är CE-märkta fortsätter vara det, men måste ha en prestandadeklaration •Omärkta produkter som innan 1 juli redan lämnat tillverkaren för försäljningsledet får säljas slut •Prestandadeklarationen ska vara på svenska i Sverige •CE-märkningen bör också vara på svenska

14 Marknadskontroll Fri inre marknad, vi har inga myndigheter som kontrollerar varor som rör sig över gränserna. Varje medlemsland har ansvar för marknadskontroll (gäller flera produktområden) •Boverket är den svenska myndigheten för marknadskontroll av byggprodukter •Felaktiga eller felaktigt märkta produkter, anmäls till Boverkets marknadskontroll

15 Hitta mer information på www.boverket.se •Steg-för-steg guider till att prestandadeklarera och CE-märka produkter •Vem ska göra vad, information till olika aktörer •Artiklar, seminarier mm •Frågor och svar •Broschyrer •Filmer

16 Sammanfattning •Många byggprodukter ska ha en prestanda- deklaration och vara CE-märkta från den 1 juli •Prestandadeklarationen överför information om produktens egenskaper från tillverkare till användare •CE-märkningen är ingen godkäntstämpel •Hitta mer information på www.boverket.se •Skicka frågor till registraturen@boverket.se


Ladda ner ppt "CE-märkning av byggprodukter Sara Elfving 2013-10-29."

Liknande presentationer


Google-annonser