Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr."— Presentationens avskrift:

1 Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr

2 Maskindirektivets innehåll
Kap 1 Anpassning och fri cirkulation Kap 2 Certifiering Kap 3 CE-märke Kap 4 Ikraftträdande samt 7 bilagor

3 Maskindirektivets innehåll
Bil 1 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav Bil 2 A. Innehåll i EG-deklaration om överensstämmelse B. Innehåll i EG-deklaration som avges av tillverkaren eller hans auktoriserade representant Bil 3 CE-märke

4 Maskindirektivets innehåll
Bil 4 Farliga maskiner för vilka proceduren enligt artikel 8 måste tillämpas Bil 5 EG-deklaration om överensstämmelse Bil 6 EG-typkontroll Bil 7 Minimikrav som skall betraktas vid auktorisation av kontrollorgan

5 Bilaga 4 Cirkelsågar Sågar med fast verktygsläge Handmatade rikthyvlar
manuell eller löstagbar matnings-anordning manuellt fram-och återgående sågbord inbyggd maskinell matning och manuell inläggning och borttagning Handmatade rikthyvlar Planhyvlar med manuell inkäggning och borttagning

6 Bilaga 4 A Bandsågar med fast eller rörligt vagn med manuell inmatning eller borttagning Kombinerade maskiner Handmatade tappmaskiner Handmatade bordsfräsmaskiner Motorkedjesågar Pressar kantpressar m fl manuell inläggning eller borttagning Formsprutmaskiner

7 Bilaga 4 A Maskiner för arbete under jord
Manuellt lastade lastbilar med kompressions-mekanisk Skydd för löstagbara kraftöverförings-anordningar Fordonslyftar Personlyft över tre meter Maskiner för pyroteknisk tillverkning

8 Bilaga 4 B Elektriskt avkännande anordningar Logikenheter
Maskinellt drivna förreglingar Överrullningsskydd Skydd för fallande föremål

9 Vad ska tillverkaren göra?
1. Kontrollera om maskinen omfattas av maskindirektivet 2. Kontrollera kraven för CE-märkning 3. Kontrollera att Maskindirektivets krav är uppfyllda 4. Undersök om du med existerande resurser och metoder kan tillverka maskiner, som uppfyller kraven

10 Vad ska tillverkaren göra?
5. Kontrollera om det är nödvändigt att vidtaga åtgärder som under produktionen säkerställer direktivets krav

11 Vad ska tillverkaren göra?
6. Gör upp nödvändiga rutiner 7. Utarbeta teknisk dokumentation och arkivera denna 8. Skriv under tillverkningsdeklarationen och vid leverans förse maskinen med CE-märke.

12 Godkännande procedur Maskin? Nej Ja Omfattas av MD? Särskilda direktiv
MD = Maskindirektivet Farlig maskin? Nej A. självdeklaration B. EG-typkontroll Ja

13 Godkännande procedur Nej enligt HMS? Ja HMS = harmoniserad standard
a) till auktoriserat kontrollorgan b) Intyg c) EG-typkontroll enligt HMS? delvis enligt HMS EG-typkontroll Ja HMS = harmoniserad standard

14 CE märkning Maskiner försedda med CE-märkningen och åtföljda av den EG-försäkran om överens- stämmelse som avses i bilaga 2, A

15 radiell axiell

16 Mät kastet med vippindikator

17 Hur stort för verktyget vara?
Regel 1: Aldrig större än främre spindellagret Regel 2: Använd aldrig chuck om verktyget är större än främre spindel-laget

18 Åtgärder vid verktygsbyte
Rundgången uppmäts Axiell avvikelseuppmäts Kontrollera att allt sitter ordentligt åtdraget Kontrollera verktygets maximala varvtal Kontrollera varvtalet i CNC-programmet

19 Innan verktygsbyte Rengör maskinspindelns kona invändigt
Rengör verktyget och verktygskonan Om chuck eller chuckhylsan är skadad skall den bytas Mät upp kastet eller balansera med verktyget och chucken monterad

20 Minst en gång i kvartalet
Demontera verktyg och chuck Rengör maskinkonan invändigt Mät upp spindelkastet i axiell och radiell riktning Notera värdet Provkör spindeln med chuck utan verktyg i spindeln LYSSNA

21 Efter bearbetning Rengör maskinen så ofta du har tid speciellt kring verktygen och spindlar Granska verktyg och chuckar Hantera verktyg och chuckar varsamt Byte defekta delar

22 Före bearbetning Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt
Lyssna efter onormal ljud Kontrollera varvtalet och matningen Starta bearbetningen


Ladda ner ppt "Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr."

Liknande presentationer


Google-annonser