Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr. Maskindirektivets innehåll Kap 1 Anpassning och fri cirkulation Kap 2 Certifiering Kap 3 CE-märke Kap 4 Ikraftträdande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr. Maskindirektivets innehåll Kap 1 Anpassning och fri cirkulation Kap 2 Certifiering Kap 3 CE-märke Kap 4 Ikraftträdande."— Presentationens avskrift:

1 Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr

2 Maskindirektivets innehåll Kap 1 Anpassning och fri cirkulation Kap 2 Certifiering Kap 3 CE-märke Kap 4 Ikraftträdande samt 7 bilagor

3 Maskindirektivets innehåll Bil 1 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav Bil 2 A. Innehåll i EG-deklaration om överensstämmelse B. Innehåll i EG-deklaration som avges av tillverkaren eller hans auktoriserade representant Bil 3CE-märke

4 Maskindirektivets innehåll Bil 4Farliga maskiner för vilka proceduren enligt artikel 8 måste tillämpas Bil 5EG-deklaration om överensstämmelse Bil 6EG-typkontroll Bil 7Minimikrav som skall betraktas vid auktorisation av kontrollorgan

5 Bilaga 4  Cirkelsågar  Sågar med fast verktygsläge manuell eller löstagbar matnings-anordning manuellt fram-och återgående sågbord inbyggd maskinell matning och manuell inläggning och borttagning  Handmatade rikthyvlar  Planhyvlar med manuell inkäggning och borttagning

6 Bilaga 4 A  Bandsågar med fast eller rörligt vagn med manuell inmatning eller borttagning  Kombinerade maskiner  Handmatade tappmaskiner  Handmatade bordsfräsmaskiner  Motorkedjesågar  Pressar kantpressar m fl manuell inläggning eller borttagning  Formsprutmaskiner

7 Bilaga 4 A  Maskiner för arbete under jord  Manuellt lastade lastbilar med kompressions- mekanisk  Skydd för löstagbara kraftöverförings- anordningar  Fordonslyftar  Personlyft över tre meter  Maskiner för pyroteknisk tillverkning

8 Bilaga 4 B  Elektriskt avkännande anordningar  Logikenheter  Maskinellt drivna förreglingar  Överrullningsskydd  Skydd för fallande föremål

9 Vad ska tillverkaren göra? 1.Kontrollera om maskinen omfattas av maskindirektivet 2.Kontrollera kraven för CE-märkning 3.Kontrollera att Maskindirektivets krav är uppfyllda 4.Undersök om du med existerande resurser och metoder kan tillverka maskiner, som uppfyller kraven

10 Vad ska tillverkaren göra? 5. Kontrollera om det är nödvändigt att vidtaga åtgärder som under produktionen säkerställer direktivets krav

11 Vad ska tillverkaren göra? 6.Gör upp nödvändiga rutiner 7.Utarbeta teknisk dokumentation och arkivera denna 8. Skriv under tillverkningsdeklarationen och vid leverans förse maskinen med CE-märke.

12 Godkännande procedur Maskin? Omfattas av MD? Farlig maskin? Nej Ja Särskilda direktiv Ja Nej A. självdeklaration B. EG-typkontroll Ja MD = Maskindirektivet

13 Godkännande procedur enligt HMS? delvis enligt HMS EG-typkontroll Nej a) till auktoriserat kontrollorgan b) Intyg c) EG-typkontroll Ja HMS = harmoniserad standard

14 CE märkning Maskiner försedda med CE-märkningen och åtföljda av den EG-försäkran om överens- stämmelse som avses i bilaga 2, A

15 axiell radiell

16 Mät kastet med vippindikator

17 Hur stort för verktyget vara?  Regel 1: Aldrig större än främre spindellagret  Regel 2: Använd aldrig chuck om verktyget är större än främre spindel- laget

18 Åtgärder vid verktygsbyte  Rundgången uppmäts  Axiell avvikelseuppmäts  Kontrollera att allt sitter ordentligt åtdraget  Kontrollera verktygets maximala varvtal  Kontrollera varvtalet i CNC-programmet

19 Innan verktygsbyte  Rengör maskinspindelns kona invändigt  Rengör verktyget och verktygskonan  Om chuck eller chuckhylsan är skadad skall den bytas  Mät upp kastet eller balansera med verktyget och chucken monterad

20 Minst en gång i kvartalet  Demontera verktyg och chuck  Rengör maskinkonan invändigt  Mät upp spindelkastet i axiell och radiell riktning  Notera värdet  Provkör spindeln med chuck utan verktyg i spindeln LYSSNA

21 Efter bearbetning  Rengör maskinen så ofta du har tid speciellt kring verktygen och spindlar  Granska verktyg och chuckar  Hantera verktyg och chuckar varsamt  Byte defekta delar

22 Före bearbetning  Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt  Lyssna efter onormal ljud  Kontrollera varvtalet och matningen  Starta bearbetningen


Ladda ner ppt "Säkrare verktyg Matz Lenner, Dr. Maskindirektivets innehåll Kap 1 Anpassning och fri cirkulation Kap 2 Certifiering Kap 3 CE-märke Kap 4 Ikraftträdande."

Liknande presentationer


Google-annonser