Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving"— Presentationens avskrift:

1 Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG Byggproduktförordningen – CPR Construction Products Regulation Om Boverkets uppdrag på förra Byggrådet: •Författningsförändringar •Boverket som kontaktpunkt •Informationsinsats om CPR •Bilaga 1 grundläggande krav ger inga nya regler •Avskaffande av systemet för typgodkännande •Obligatorisk prestandadeklaration och CE-märkning från 1 juli 2013 (om det finns harmoniserad standard) Sida 2

3 Remiss till 24 maj 2012 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter •Anpassning av svensk rätt till CPR •Boverket föreslås som kontaktpunkt •Avskaffande av nationellt system med typgodkännande •Diskussion om miljökrav •Läs sammanfattningen och konsekvensutredningen! Sida 3

4 Dags för information •Översyn av •Ta fram informationsmaterial •Nå så många som möjligt via t.ex. branschorganisationer •Många förfrågningar om information… •Var är det strategiskt att vi deltar? •Egna seminarier planeras Sida 4

5 Vad informerar vi om? Från byggproduktdirektiv till -förordning •Otydligt om till exempel harmoniserade standarder gav olika tolkningar av direktivet •Vad betyder CE-märkningen? •  administrativ börda för den som velat sälja till annat medlemsland, nationell marknad •Syftet med en fri inre marknad har inte uppnåtts •EU-förordning gäller direkt i alla länder och är överordnad svensk rätt Sida 5

6 Vad informerar vi om? Nyheter i och med förordningen •Prestandauppgifter ska deklareras •Vissa förenklingar och lättnader •Kontaktpunkter i varje land •Fler och tydligare krav på ekonomiska aktörer vid tillhandahållande av produkter: tillverkning, import och distribution •Bilaga med grundläggande krav på byggnadsverk Sida 6

7 Vad informerar vi om? Prestandadeklaration & CE-märkning •Om det finns det en harmoniserad standard (eller en europeisk teknisk bedömning) för produkten, så ska tillverkaren prestandadeklarera och CE-märka produkten •Produktens egenskaper ska stämma överens med deklarerade prestanda •Kravet på prestandadeklaration gäller även redan CE-märkta byggprodukter •Endast produkter som lämnat tillverkaren före 1 juli 2013 får säljas utan prestandadeklaration och CE- märkning, de får säljas slut Sida 7

8 Vad informerar vi om? Prestandadeklarationens utseende •Mall finns i förordningen •Ett exemplar med varje byggprodukt (eller parti, om det går till en enda användare) •Elektroniskt eller på papper och på papper om mottagaren begär det •På svenska i Sverige •Kommissionen kommer att bestämma om villkor för att hur informationen kan delas på en webbplats Sida 8

9 Vad informerar vi om? Kemikalieinformation •Information enligt kemikalieförordningen Reach ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen •Omfattar särskilt farliga ämnen enligt kandidatförteckningen i Reach •Reach-information i samma format (papper/ elektroniskt) som prestandadeklarationen •Information: Sida 9

10 Vad informerar vi om? Marknadskontroll Vad händer om jag inte deklarerar o märker?  Försäljningsförbud Vad händer om produkten inte stämmer med deklarationen?  Påpekande, möjlighet att rätta till Sida 10

11 Information – ungefärlig tidplan Sida 11 Feb 2012 Dec / Tillverkare Branschorgan Intresseorganisation konsument Byggherrar/Projektörer Fastighetsägare och förvaltare (som inköpare) CE-märkning obligatorisk Tillverkare Importörer, Försäljningsledet Branschorgan Aug 2012 Tillverkare Importörer, försäljningsledet Branschorgan Myndigheter

12 Projektgruppen Kristina Einarsson Sara Elfving Hans-Olof Karlsson Hjorth Annika Wessel Greta Lenhoff Sida 12


Ladda ner ppt "Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving"

Liknande presentationer


Google-annonser