Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Elsäkerhet

2 I kursplanen Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

3 Detta ska du kunna Beskriva vilka arbeten du får och inte får utföra med el. Förklara och veta hur en jordfelsbrytare fungerar. Förklara hur skyddsjordning fungera och ge exempel på vart den kan användas. Skillnaden mellan jordat och ojordade uttag. Vad innebär hög och lågspänning och vart det förekommer. Förklara/ redogöra några av de vanligaste riskerna med el i ett hem och hur man kan undvika dessa. Känna till och beskriva de vanligaste märkningarna som finns på elapparater.

4 ELCENTRAL MED PROPPSÄKRINGAR Är propparna ordentligt iskruvade?
Se till att propparna inte sitter löst. Dåligt iskruvade proppar kan bli överhettade och orsaka brand. Propparna betecknas efter märkströmmen med ampère (A). Vanliga märkströmmar på propparna är 6 A, 10 A och 16 A. Är någon av propparna heta? I så fall bör du minska antalet apparater som är anslutna. Är propparna fortfarande heta efter någon timme – kontakta en fackman. ELCENTRAL MED PROPPSÄKRINGAR Om det blir överbelastning eller uppstår ett elektriskt fel löser proppen ut.

5 1. Skruva ut propphuven med den trasiga proppen ur elcentralen. 2. Ta ur den trasiga proppen ur propphuven och sätt dit en ny propp med samma märkström. VARNING! Sätt i den nya proppen i propphuven och inte i proppskåpet. Skruva därefter tillbaka propphuven med den nya proppen. 3. Skruva tillbaka propphuven med den nya proppen i elcentralen.

6 Snabbsäkringar Om det blir överbelastning eller uppstår ett
elektriskt fel slås automatsäkringen ifrån. Återställ genom att fälla tillbaka vippknappen

7 Jordfelsbrytare En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring
Bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation Bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli spänningsförande. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA. En jordfelsbrytare känner av om strömmen till en apparat inte är lika stor som strömmen från apparaten. Den bryter då strömmen direkt. Man säger att jordfelsbrytaren löser ut. Det är bara att slå på den igen när felet åtgärdats. Den skyddar personer från att få ström genom kroppen, men den skyddar också mot bränder, eftersom den känner om strömmen går en otillåten väg.

8 Jordade och ojordade uttag
I de flesta svenska hem finns jordade uttag i kök, badrum, källare, garage och utomhus., dvs där det kan vara fuktigt. Ett jordat uttag känns igen på de två metallblecken! Att ha jordade uttag innebär större säkerhet än ojordade. Om det blir ett fel i en apparat som är skyddsjordad och kopplad till ett jordat uttag, leds strömmen bort genom skyddsjorden. Proppen går oftast, som man brukar säga. Mer korrekt är att en säkring löser ut! I vardagsrum, hallar och sovrum är det oftast ojordat.

9 Jordad kontakt

10 Ojordad kontakt

11 Vad får man göra själv?

12 Kontrollera! Slutligen är det viktigt att ibland kontrollera elektriska apparater och elektrisk utrustning. Sitter ledningar och uttag ordenligt fast? Är alla strömbrytare hela? Är sladdar och anslutningar till alla apparater hela? Är alla uttag i kök, källare, garage och utomhus jordade? Finns jordade och ojordade uttag i samma rum? Finns det något i mitt hem, som bryter mot gällande bestämmelser?

13 Produkters märkning På många elektriska apparater finns en märkning som ger information till konsumenten. Här är några vanliga. CE-märket intygar tillverkaren att apparaten uppfyller de europeiska säkerhetsreglerna. S-märket Många tillverkare typprovar sina produkter för att få en opartisk bedömning. Här i Sverige är det SEMKO (Svenska elektriska materielkontrollanstalten) som kontrollerar och godkänner. Skyddsjordning Apparat med skyddsjordning är märkta med denna symbol. Droppskyddat (stänkskyddat) Ett uttag i t ex källare och badrum ska vara droppskyddat. Utomhus under tak räcker också detta fuktskydd.

14 Högspänning Spänningen vid kraftledningar, tågledningar och vid transformatorstationer är högre än hemma. Det gör att sådana ställen är mycket farliga. Man behöver inte ens röra vid en sladd med hög spänning, det räcker med att komma nära för att det ska vara farligt. Olyckor har hänt och det är livsfarligt gå nära en nedfallen kraftledning klättra upp på ett tåg tak leka med drakar nära kraftledningar segelbåtar seglat på eller nära en kraftledning.


Ladda ner ppt "Elsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser