Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några viktiga krav i ISO9001:2000

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några viktiga krav i ISO9001:2000"— Presentationens avskrift:

1 Några viktiga krav i ISO9001:2000

2 Den stora skillnaden? - Från Procedur (rutin) till Process
- Från ”säkra” till ”styra” Från OK till Öka Kundtillfredsställelse Från ”regelverk” till ledningsprinciper Från kravelement till nätverk av samverkande processer

3 Ledningssystem enligt ISO 9001:2000 Ständig förbättring av
Ledningssystemet KUNDER KUNDER Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring TILL- FREDS- STÄLL- ELSE Framtagningsprocesser PRODUKT/ TJÄNST K R A V Insats Utfall Process

4 Innehåll ISO 9001:2000 6 Hantering av resurser
0 Förord 0.1 Allmänt 0.2 Processinriktning 0.3 Förhållande till ISO 9004 0.4 Förenlighet med andra ledningssystem 1 Omfattning 1.1 Allmänt 1.2 Tillämpning 2 Normativa hänvisningar 3 Termer och definitioner 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Infrastruktur 6.4 Verksamhetsmiljö 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav 4.2 Dokumentationskrav 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande 5.2 Kundfokus 5.3 Kvalitetspolicy 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.6 Ledningens genomgång 8 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänt 8.2 Övervakning och mätning 8.3 Behandling av avvikande produkter 8.4 Analys av information 8.5 Förbättring

5 Ledningens ansvar 5.2 Kundfokus Ledningen skall säkerställa att:
- kundkrav är bestämda och uppfyllda med syftet att öka kundtillfredsställelse Anm Kundens behov och förväntningar överförs till krav.

6 Ledningssystem för kvalitet
4.1 Allmänna krav Organisationen skall: - identifiera de processer som erfordras för systemet och ange hur de tillämpas - fastställa ordningsföljden och samverkan mellan dessa processer - fastställa de kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa att processerna fungerar och styrs på ett verkningsfullt sätt - säkerställa tillgängligheten av de resurser och den information som erfordras för att stödja funktion och övervakning av dessa processer - mäta, övervaka och analysera dessa processer - vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständig förbättring av dessa processer.

7 Hantering av resurser Kap 6 6.1 Tillhandahållande av resurser
6.2 Personalresurser 6.3 Infrastruktur 6.4 Verksamhetsmiljö

8 Produktframtagning Kap 7 7.1 Planering av produktframtagning
7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och tillhandahållande av tjänster 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning Act Plan Check Do

9 Mätning, analys och förbättring
8.1 Allmänt Organisationen skall planera och använda - övervakning - mätning - analys - förbättringsprocesser för att - visa överensstämmelse med avseende på produkt - säkerställa kvalitetsledningssystemets överensstämmelse - ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets verkan.

10 Mätning, analys och förbättring
8.5.1 Ständig förbättring 8.5.2 Korrigerande åtgärd 8.5.3 Förebyggande åtgärd ?


Ladda ner ppt "Några viktiga krav i ISO9001:2000"

Liknande presentationer


Google-annonser