Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några viktiga krav i ISO9001:2000. Den stora skillnaden? - Från Procedur (rutin) till Process - Från ”säkra” till ”styra” - Från OK till Öka Kundtillfredsställelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några viktiga krav i ISO9001:2000. Den stora skillnaden? - Från Procedur (rutin) till Process - Från ”säkra” till ”styra” - Från OK till Öka Kundtillfredsställelse."— Presentationens avskrift:

1 Några viktiga krav i ISO9001:2000

2 Den stora skillnaden? - Från Procedur (rutin) till Process - Från ”säkra” till ”styra” - Från OK till Öka Kundtillfredsställelse - Från ”regelverk” till ledningsprinciper - Från kravelement till nätverk av samverkande processer

3 Ständig förbättring av Ledningssystemet Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Framtagningsprocesser Insats Utfall Process TILL- FREDS- STÄLL- ELSE KUNDERKUNDERKUNDERKUNDER KRAVKRAV PRODUKT/ TJÄNST Ledningssystem enligt ISO 9001:2000 KUNDERKUNDERKUNDERKUNDER

4 Innehåll ISO 9001:2000 6Hantering av resurser 6.1Tillhandahållande av resurser 6.2Personalresurser 6.3Infrastruktur 6.4Verksamhetsmiljö 6Hantering av resurser 6.1Tillhandahållande av resurser 6.2Personalresurser 6.3Infrastruktur 6.4Verksamhetsmiljö 0Förord 0.1 Allmänt 0.2 Processinriktning 0.3Förhållande till ISO 9004 0.4Förenlighet med andra ledningssystem 1Omfattning 1.1Allmänt 1.2Tillämpning 2Normativa hänvisningar 3Termer och definitioner 4Ledningssystem för kvalitet 4.1Allmänna krav 4.2Dokumentationskrav 4Ledningssystem för kvalitet 4.1Allmänna krav 4.2Dokumentationskrav 5Ledningens ansvar 5.1Ledningens åtagande 5.2Kundfokus 5.3Kvalitetspolicy 5.4Planering 5.5Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.6Ledningens genomgång 5Ledningens ansvar 5.1Ledningens åtagande 5.2Kundfokus 5.3Kvalitetspolicy 5.4Planering 5.5Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.6Ledningens genomgång 7Produktframtagning 7.1Planering av produktframtagning 7.2Kundanknutna processer 7.3Konstruktion och utveckling 7.4Inköp 7.5Produktion av varor och utförande av tjänster 7.6Behandling av övervaknings- och mätutrustning 7Produktframtagning 7.1Planering av produktframtagning 7.2Kundanknutna processer 7.3Konstruktion och utveckling 7.4Inköp 7.5Produktion av varor och utförande av tjänster 7.6Behandling av övervaknings- och mätutrustning 8Mätning, analys och förbättring 8.1Allmänt 8.2Övervakning och mätning 8.3Behandling av avvikande produkter 8.4Analys av information 8.5Förbättring 8Mätning, analys och förbättring 8.1Allmänt 8.2Övervakning och mätning 8.3Behandling av avvikande produkter 8.4Analys av information 8.5Förbättring

5 Ledningens ansvar 5.2 Kundfokus Ledningen skall säkerställa att: - kundkrav är bestämda och uppfyllda med syftet att öka kundtillfredsställelse Anm Kundens behov och förväntningar överförs till krav.

6 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav Organisationen skall: - identifiera de processer som erfordras för systemet och ange hur de tillämpas - fastställa ordningsföljden och samverkan mellan dessa processer - fastställa de kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa att processerna fungerar och styrs på ett verkningsfullt sätt - säkerställa tillgängligheten av de resurser och den information som erfordras för att stödja funktion och övervakning av dessa processer - mäta, övervaka och analysera dessa processer - vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständig förbättring av dessa processer.

7 Hantering av resurser Kap 6 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Infrastruktur 6.4 Verksamhetsmiljö

8 Produktframtagning Kap 7 Plan DoCheck Act 7.1 Planering av produktframtagning 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och tillhandahållande av tjänster 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning

9 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänt Organisationen skall planera och använda - övervakning - mätning - analys - förbättringsprocesser för att - visa överensstämmelse med avseende på produkt - säkerställa kvalitetsledningssystemets överensstämmelse - ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets verkan.

10 Mätning, analys och förbättring 8.5 Förbättring 8.5.1 Ständig förbättring 8.5.2 Korrigerande åtgärd 8.5.3 Förebyggande åtgärd ?


Ladda ner ppt "Några viktiga krav i ISO9001:2000. Den stora skillnaden? - Från Procedur (rutin) till Process - Från ”säkra” till ”styra” - Från OK till Öka Kundtillfredsställelse."

Liknande presentationer


Google-annonser