Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EQSEQSEQSEQS 0811EQS Management©1 VerksamhetsledningVerksamhetsledning Styrning Förbättring Betydande aspekter Tre viktiga komponenter i ledningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EQSEQSEQSEQS 0811EQS Management©1 VerksamhetsledningVerksamhetsledning Styrning Förbättring Betydande aspekter Tre viktiga komponenter i ledningen."— Presentationens avskrift:

1 EQSEQSEQSEQS 0811EQS Management©1 VerksamhetsledningVerksamhetsledning Styrning Förbättring Betydande aspekter Tre viktiga komponenter i ledningen

2 EQSEQSEQSEQS 0809EQS Management©2 Ständig förbättring PlaneraFörbättraGenomföra Följa upp StändigFörbättring Ständiga förbättringar av • kritiska processer • betydande miljöaspekter • betydande hälsorisker • etc Återkommande process för att uppnå det man föresatt sig t.ex i Policyn ”Demings kvalitetscirkel” – - P D C A

3 EQSEQSEQSEQS Kvalitetsledning enligt ISO 9001 POLICY Planera Förbättr a GenomföraKontrollera Tillhandahållande av resurser Personalresurser Infrastruktur Verksamhetsmiljö Produktframtagning Planering Kundanknutna processer Konstruktion utveckling Inköp Produktion av varor och tjänster Mät-,övervakningsutrustning Mätning, analys & förbättring Övervakning och mätning Behandling av avvikande produkter Analys av information Förbättring Ledningens åtagande Kundfokus Kvalitetspolicy Planering Ansvar, befogenheter och kommunikation Ledningens genomgång StändigFörbättring

4 EQSEQSEQSEQS Miljöledning enligt ISO 14001 POLICY PlaneraFörbättra GenomföraKontrollera Miljöaspekter Lagar och andra krav Övergripande och detaljerade mål Miljöledningsprogram Organisation Utbildning Kommunikation Dokumentation Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Nödlägesberedskap Revision av miljö- ledningssystem Redovisande dokument Korrigerande & före- byggande åtgärder Övervakning & mätning Lagefterlevnad Ledningens genomgång StändigFörbättring

5 EQSEQSEQSEQS EQS Management5 Systematiskt arbetsmiljöarbete SAMPOLICY PlaneraFörbättra GenomföraKontrollera Faroidentifiering, riskvärdering, §8 Lagar och andra krav, §7 Arbetsmiljömål, §10 Åtgärder, handlingsplan, §10 Uppgiftsfördelning, §6 Kunskaper, §7 Samråd, §4 Verksamhetsstyrning, §5 Dokumentation, §5 Utreda orsaker, § 9 Följa upp åtgärder, §10 Årlig uppföljning, §11 StändigFörbättring

6 EQSEQSEQSEQS EQS Management©6 OHSAS 18001 POLICY PlanAct DoCheck Risk assessment/evaluation Legal and other requirements Occupational health Objectives, Safety programs Organization/ responsibilities Training/awareness Communication Documentation Document control Operational control Emergency preparedness/response Auditing Records Incidents, corrective & preventive actions Evaluation of compliance Performance evaluation/control Management review ContinousImprovement

7 EQSEQSEQSEQS EQS Management©7 POLICY PlaneraFörbättra GenomföraKontrollera StändigFörbättring kvalitets ……...av kvalitets-, säkerhets- och miljöledning Mål Program Organisation Utbildning Kommunikation Dokumentation Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Revision Korrektion Övervakning Ledningens genomgång M/S-aspekter Omvärldskrav POLICY POLICY Kundkrav Samordning……...

8 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©8 Vi har höga ambitioner i våra instruktioner ! Men följer vi dem ? Levande ledningssystem

9 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©9 Inaktiv (undviker) Reaktiv (parerar) Proaktiv (skapar & förebygger) Beteenden - funktionsnivåer -

10 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©10 Hittills har allt varit ok. Vi ska göra som det står i instruktionen. Det gäller att tänka ut vad som kan bli fel Olika inställningar till kvalitet

11 EQSEQSEQSEQS 0609EQS Management©11 Råd för levande verksamhetsledning •Högsta ledningen är involverad • Integrering, undvik dubbelarbete, ej parallella system • Proaktiva attityder i organisationen • Förbättringsarbete genom målstyrning • Följ upp och kommunicera resultat • Avvikelserapportering med orsaksanalyser och åtgärdsprogram • Relevant dokumentation • Revisioner: ett förbättringsverktyg, ej "polis”


Ladda ner ppt "EQSEQSEQSEQS 0811EQS Management©1 VerksamhetsledningVerksamhetsledning Styrning Förbättring Betydande aspekter Tre viktiga komponenter i ledningen."

Liknande presentationer


Google-annonser