Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interna Miljörevisioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interna Miljörevisioner"— Presentationens avskrift:

1 Interna Miljörevisioner
Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds Kommun

2 Varför interna miljörevisioner?
Krav i standard; ISO och EMAS. Se hur kommunens miljöledningssystem fungerar ute i verksamheten. Följs rutiner, lagar m.m. Hitta förbättringsmöjligheter (Ständiga förbättringar). Ingen miljöpolis och inte ute efter syndabockar! Revisionen är ett redskap att tillsammans jobba framåt. Sprida goda exempel och lära av varandra.

3 - Besöker alla enheter varje till vart 3:e år beroende på verksamhet.
Hur går det till? Revisionsprogram - Beslutas av varje förvaltning. - Besöker alla enheter varje till vart 3:e år beroende på verksamhet. - Stickprov.

4 Revisionsprogram Möte för revision Hur går det till?
- Inläsning av dokumentation - Presentation - Intervjuer - Rundtur - Egen tid - Avslutande möte

5 Revisionsprogram Möte för revision Hur går det till?
Vad tittar man efter; - Kännedom om miljöhandboken, miljöaspekter, mål och handlingsplaner. - Följs lagar, rutiner och andra krav. (Sortering, resor, kemikalier, inköp m.m.) - Hur fungerar kommunikation, utbildning, dokumentation och uppföljning. - Nödlägesberedskap. - Avvikelsehantering. (Blankett i miljöhandboken)

6 Revisionsprogram Möte för revision Revisionsrapport Hur går det till?
- Sammanfattning - Avvikelse/förbättringsförslag Revisionsrapport Fältvägen 1, 2010

7 Revisionsprogram Möte för revision Revisionsrapport Uppföljande möte
Hur går det till? Revisionsprogram Möte för revision Revisionsrapport Uppföljande möte - Inför uppföljning har verksamheten svarat på orsaksanalys och korrigerande åtgärd i rapporten. - Har åtgärderna fått avsedd effekt?

8 Vanliga förbättringsområden (avvikelser) …
Brister i kemikaliehantering (kemikalieförteckning / säkerhetsdatablad, förvaring). Bristande dokumentation. Otillräcklig kommunikation av miljöfrågor, t.ex. på arbetsplatsträffar. Medvetenhet om miljörisker vid brand. Förebyggande arbete. Dålig kännedom om t.ex. fordonsrutiner. Brister i avfallshantering. Miljömål nås inte. Efterlevnad av ramavtal. Förbättringsförslag som andra kan lära av.

9 Externa revisioner Östersunds kommun är certifierad sedan 2007.
Revision varje år, omcertifiering vart 3:e år. Tittar på hela kommunen, ledning och verksamheter (stickprov). Kollar att vi följer standarden (ISO 14001), våra rutiner, lagar och andra krav. Ständiga förbättringar!

10 Läs mer på Insidan och www.ostersund.se!

11 Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds Kommun
Tack för mig! Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds Kommun


Ladda ner ppt "Interna Miljörevisioner"

Liknande presentationer


Google-annonser