Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interna Miljörevisioner Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds Kommun 063-14 37 24

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interna Miljörevisioner Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds Kommun 063-14 37 24"— Presentationens avskrift:

1 Interna Miljörevisioner Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds Kommun 063-14 37 24 mathias.berndt.naas@ostersund.se

2 Varför interna miljörevisioner? Krav i standard; ISO 14001 och EMAS. Se hur kommunens miljöledningssystem fungerar ute i verksamheten. Följs rutiner, lagar m.m. Hitta förbättringsmöjligheter (Ständiga förbättringar). Ingen miljöpolis och inte ute efter syndabockar! Revisionen är ett redskap att tillsammans jobba framåt. Sprida goda exempel och lära av varandra.

3 Hur går det till? Revisionsprogram - Beslutas av varje förvaltning. - Besöker alla enheter varje till vart 3:e år beroende på verksamhet. - Stickprov.

4 Hur går det till? Revisionsprogram Möte för revision - Inläsning av dokumentation - Presentation - Intervjuer - Rundtur - Egen tid - Avslutande möte

5 Hur går det till? Revisionsprogram Möte för revision Vad tittar man efter; - Kännedom om miljöhandboken, miljöaspekter, mål och handlingsplaner. - Följs lagar, rutiner och andra krav. (Sortering, resor, kemikalier, inköp m.m.) - Hur fungerar kommunikation, utbildning, dokumentation och uppföljning. - Nödlägesberedskap. - Avvikelsehantering. (Blankett i miljöhandboken) (Blankett i miljöhandboken)

6 Hur går det till? Revisionsprogram Möte för revision Revisionsrapport - Sammanfattning - Avvikelse/förbättringsförslag Revisionsrapport Fältvägen 1, 2010

7 Hur går det till? Revisionsprogram Möte för revision Revisionsrapport Uppföljande möte - Inför uppföljning har verksamheten svarat på orsaksanalys och korrigerande åtgärd i rapporten. - Har åtgärderna fått avsedd effekt?

8 Vanliga förbättringsområden (avvikelser) … Brister i kemikaliehantering (kemikalieförteckning / säkerhetsdatablad, förvaring). Bristande dokumentation. Otillräcklig kommunikation av miljöfrågor, t.ex. på arbetsplatsträffar. Medvetenhet om miljörisker vid brand. Förebyggande arbete. Dålig kännedom om t.ex. fordonsrutiner. Brister i avfallshantering. Miljömål nås inte. Efterlevnad av ramavtal. Förbättringsförslag som andra kan lära av.

9 Östersunds kommun är certifierad sedan 2007. Revision varje år, omcertifiering vart 3:e år. Tittar på hela kommunen, ledning och verksamheter (stickprov). Kollar att vi följer standarden (ISO 14001), våra rutiner, lagar och andra krav. Ständiga förbättringar! Externa revisioner

10 Läs mer på Insidan och www.ostersund.se!Insidanwww.ostersund.se

11 Tack för mig! Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds Kommun 063-14 37 24 mathias.berndt.naas@ostersund.se


Ladda ner ppt "Interna Miljörevisioner Mathias Berndt Nääs Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds Kommun 063-14 37 24"

Liknande presentationer


Google-annonser