Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EIO-Q erfarenheter och annan information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EIO-Q erfarenheter och annan information"— Presentationens avskrift:

1 EIO-Q erfarenheter och annan information
Webb-möte maj 2012

2 Dagordning Sammanfattning av revisionen
Att svara på revisionsavvikelser i C2 Fokus på några avvikelser från April 2012 Allmän info om kommande revisioner – hösten 2012, våren 2013 Exportlistor Fördjupning miljö och arbetsmiljö Allmänt om EIO-Q admin

3 Sammanfattning av revisionen
Besök hos 8 företag (inkl. EIO) Uppföljning 3 företag (9001), 3 företag (9001, 14001) och 2 företag (9001, 14001, 18001) Totalt 17 avvikelser, varav 1 större Områdena kända från tidigare revisioner och förbättringsdagar Kunskapen om detta finns tillgänglig på EIO-Q erfarenheter.

4 Att svara på avvikelserna
Ex. på Avvikelse Verksamhetsmiljön är inte kvalitetssäkrad ur arbetsmiljösynpunkt Objektiva bevis: Det finns inte säkerhetsdatablad tillgängliga där kemikalierna används. Se AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker, § 38 Följande frågor måste besvaras i avvikelsehanteringen: Grundorsak? Varför har vi inte säkerhetsdatablad tillgängliga? Korrigering – Vad gör vi åt det? Plan för korrigerande åtgärder – hur säkerställer vi att det inte händer igen?

5 Så här kan svaret se ut: Grundorsak: Tolkning av kraven i AFS.
Korrigering: Pärmar med säkerhetsdatablad ska placeras i bilarna samt på kontoret där kemikalierna förvaras. Plan för korrigerande åtgärder: Kemikalieförteckningen har uppdaterats med de kemikalier som används. Om ny produkt köps in skall förteckningen uppdateras och säkerhetsdatablad skall göras tillgängliga där de används!

6 Mål och processmått Se till att ni har fastställt målen för året och välj mål och processmått som upplevs viktiga! Kommunicera ut målen till samtliga inom företaget och redovisa resultatet efter uppföljning (ex. under ett möte) Höj ribban jämfört med 2011 – ständig förbättring! Börja med ”Aktiv målstyrning” och användandet av styrkort i C2! Måltavla

7 Arbetssättet ” Aktiv målstyrning” med styrkort i C2
Att använda styrkorten i C2 är nu fastlagt som ett gemensamt arbetssätt inom gruppen. Detta kommer som en uppgift under Maj i C2. Börja arbeta med Aktiv målstyrning med hjälp av ”A3” Instruktion för att arbeta med styrkort i C2 

8 Miljöanalys (gäller för 14001 certifierade företag.)
Säkerställ att ni gör ”Miljöanalysen” enligt årsplan (blankett ) Har vi fångat upp de viktiga miljöfrågorna så att den överensstämmer med våra övergripande mål och vägvisare? Mer info om miljöanalys hittar ni på:

9 Registrering av avvikelser och förbättringsförslag
Uppföljning aktiviteter från föregående protokoll Registrering av avvikelser och förbättringsförslag Se till att öka användandet i C2 för samtliga i organisationen! Ett sätt kan vara: Att genom att ha en direktinlämningslänk för förslag/avvikelser etc. till C2 för smartphones! Detta möjliggör att man lätt kan registrera ett förslag som sedan klassas om (genom att ändra ärende) av mottagaren för korrekt vidare hantering! Läs mer om länken på eio-q.se, klicka här

10 Uppföljning aktiviteter från föregående protokoll
Kalibrering Säkerställ fungerande rutin för kalibrering Arkivera kalibreringsintyg på lämpligt sätt Håll förteckningen uppdaterad. Tips: Förtydliga registret alt. i blanketten ”Kontroll av mätutrustning”, med tillåten avvikelsetolerans. Märk instrumenten!

11 Uppföljning aktiviteter från föregående protokoll
Säkerhetsdatablad Se till att det finns säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som används inom företaget. Gå igenom vid något tillfälle säkerhetsdatabladen tillsammans med medarbetarna. Vart de finns/ skall vara tillgängliga Vad man bör tänka på vid användandet Vilka åtgärder som måste vidtas om någon olycka skulle ske. Hantering och lagring. Lämplig skyddsutrustning Avfallshantering

12 Lagar och krav Se till att planera in genomgång av lagar och krav i samband med uppdateringarna som sker minst 2ggr/år, i anslutning till halvårsskiften. Markera att uppföljning har gjorts gällande: Tillämplighet ( är kravet tillämpligt inom det egna företaget?) Efterlevnad (notera u.a. utan anmärkning, om kravet/en efterlevs. I annat fall ge kort beskrivning av avvikelsen. Signering av den som kontrollerat att kravet/en efterlevs.

13 Kommande revisioner – höst 2012 och vår 2013
Oktober v , 2012 Mars v.10-11, 2013 Fortsatt fokusområden vid kommande revisioner: Mål och processmått Hantering av avvikelser och förbättringsförslag

14 Exportlistor Ger en bra överblick: Mål och processmått.
Underlag för analys: Kundsynpunkter, Avvikelser, m.fl. Lätt att hitta vissa ärenden: Nulägesanalyser, EIOs förbättringsdagar, Revisioner. Länkar behöver anpassas. Instruktion för exportlistor i C2 

15 Länkar till exportlistor Exempel Strategiprocessen
Mål Processmått Våra mål Sammanställning VD Server Akt Mål- och strategitimma Protokoll Enkät C2 10 år Våra mål Styrkort VD Rapp. C2 10 år Mål- och strategitimma Protokoll Enkät C2 Nöjd medarbetarenkät: Mål (feb/aug) fråga 1 och 2. Sammanställning VD Server 10 år Medarbetarenkät – System & Struktur: Mål, fråga 3. Styrkort VD Rapp. C2 Akt

16 Kurs i Miljö- och arbetsmiljö.
Fördjupningsutbildning med start senhösten 2012, i Göteborgstrakten Inbjudan kommer att skickas ut innan sommaren. Certifiering mars 2013. Kursledare: Kjell Janson

17 Allmänt om EIO-Q admin Pär Lanner föräldraledig under perioden: juli 2012 – feb 2013 Maria Edström kommer att vara stf. kvalitetsansvarig under perioden med främsta uppgift att upprätthålla arbetet inom intressegruppen. Kontaktuppgifter: Maria Edström Telefon:


Ladda ner ppt "EIO-Q erfarenheter och annan information"

Liknande presentationer


Google-annonser