Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EIO Q erfarenheter Från revisionen i mars – april 2014 Klicka på högtaleren för att lyssna på kommentarer till bilderna. Byt bild med piltangenterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EIO Q erfarenheter Från revisionen i mars – april 2014 Klicka på högtaleren för att lyssna på kommentarer till bilderna. Byt bild med piltangenterna."— Presentationens avskrift:

1

2 EIO Q erfarenheter Från revisionen i mars – april 2014 Klicka på högtaleren för att lyssna på kommentarer till bilderna. Byt bild med piltangenterna

3 Hantera EIO Q erfarenheter

4 Positiva iakttagelser • De interna revisorerna håller mycket hög nivå. • C2 är mycket mer implementerat i ledningssystemet och hos företagen. • Årsplaner har vidareutvecklats och används flitigt. • Det uppdaterade Kemikalieregistret är använt på korrekt sätt och har medfört en rejäl utfasning av kemikalier i verksamheten.

5 Sammanfattning från revisionen • Uppföljande revision 7 företag • Utökning 3 nya företag • 10 revisionsdagar • 14 avvikelser • Flertalet positiva iakttagelser

6 Avvikelser inom 11 områden 1. Kundtillfredsställelse 2. Kalibrering 3. Uppföljning lagefterlevnad 4. Skyddsrond 5. Kemikaliehantering 6. Nulägesanslys arbetsmiljö 7. Avfallshantering 8. Mål 9. Nödlägesberedskap 10. Riskbedömning 11. Arbetsmiljöpolicy

7 Avvikelser inom 11 områden 1. Nöjd kundmätningFölj årsplan! 2. KalibreringFölj årsplan! 3. Uppföljning lagefterlevnad 4. Skyddsrond 5. KemikaliehanteringGör riskbedömning och följ årsplan! 6. Nulägesanalys arbetsmiljöChecklista Arbetsmiljö - allmän del 7. Avfallshantering 8. MålArbetssätt för aktiv målstyrning! 9. Nödlägesberedskap 10. Riskbedömning 11. Arbetsmiljöpolicy

8 Avvikelser inom 11 områden 1. Kundtillfredsställelse 2. Kalibrering 3. Uppföljning lagefterlevnad 4. Skyddsrond 5. Kemikaliehantering 6. Nulägesanslys arbetsmiljö 7. Avfallshantering 8. Mål 9. Nödlägesberedskap 10. Riskbedömning 11. Arbetsmiljöpolicy

9 Uppföljning av lagefterlevnad ProblemLösning Laglistor ej signeradeAlt.1) Signera på papper Alt.2) I datormiljö: Den ansvariga klarrapporterar och bifogar laglistorna i C2. Flera lagar/föreskrifter har ej ansetts vara relevanta trots att de har varit tillämpliga (ex.vis minderåriga i arbetslivet, gäller vid praktik) Kommentera varför ej tillämplig. Bättre kunskap i arbetsmiljöfrågor.

10 Egen skyddsrond ProblemLösning Brister i arbetsmiljöarbetet hos byggföretaget som har det övergripande arbetsmiljöansvaret Egna skyddsronder! ”Lita” inte på byggaren p.g.a. lättja eller okunskap. Ökad medvetenhet ökad samverkan

11 Avfallshantering ProblemLösning Avfallskärl saknar märkning. Felsorterat avfall. Tydlig skyltning! Finns på EIO Q hemsidan http://www.eio- q.se/EIOQHandboken/2/Sidor/Avfallshantering.aspx http://www.eio- q.se/EIOQHandboken/2/Sidor/Avfallshantering.aspx Kontakta er avfallsentreprenör

12 Nödlägesberedskap ProblemLösning Brandfarlig vara under trappa som utgör utrymningsväg. Ökad medvetenhet vid arbetsmiljöanalyser och skyddsronder. Ej tillräckligt med utrymningsskyltar Utrymningsskyltar ska placeras så att de är lätta att se oavsett var i lokalen man befinner sig. Brandslangen ej besiktigadChecklista Arbetsmiljö – allmän del fråga 37.

13 Riskbedömning maskiner ProblemLösning Det saknas dokumenterade riskbedömningar för icke CE- märkta arbetsmaskiner. Genomför en dokumenterad riskbedömning i förekommande fall. Vidta nödvändiga åtgärder: -Skyddsåtgärder -Skrotning Skyltning saknas för föreskriven skyddsutrustning. Tydlig skyltning! Skyddsutrustning vid maskinen.

14 Arbetsmiljöpolicy ProblemLösning Åtagande om att följa lagkrav finns inte med i vägvisaren för arbetsmiljö. Vid egen anpassning av vägvisaren kom ihåg de tre inledande punkterna som gäller inom alla områden: • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar... • Vi följer lagar och våra kunders krav. • Kompetensutveckling...

15 Sammanfattning • Många avvikelser gäller arbetsmiljö • ”Kvalitet är man bra på ” • ”Miljön inget större problem – inga tunga miljöfrågor”

16 Varför är vi inte ännu bättre på arbetsmiljö?

17 Vad är viktigast att ta tag i? Varför är vi inte ännu bättre på arbetsmiljö?

18 Vad är viktigast att ta tag i? Varför är vi inte ännu bättre på arbetsmiljö? Behöver mer och bättre kunskaper inom arbetsmiljö

19 Nyttig information • Höstens revisioner • Arbetsmiljöutbildningar • Flyt i arbetet • EIO Q dagar • Systemadministratör i C2 • Vårens nyheter och tips i C2

20 Höstens revisioner – datum • Uppföljande revision 15 – 26 september • Förfrågan till berörda företag om möjliga datum • Utökningsrevision för nya företag 3 – 7 november

21 Höstens revisioner – fokusområden • Mål, aktiviteter, uppföljning. • Kompetensen av arbetsmiljölagar. • Skyddsronder – planering och genomförande. • Intyg för användning av mobila lyftanordningar. • Delegering inhyrd personal. • Anmälan/tillstånd transport av farligt avfall.

22 Arbetsmiljöutbildningar EUU • ELBAM – Bättre arbetsmiljö EL – 3 dagar • ELBAM uppdatering – 1 dag • BAS-P och BAS-U – 1 dag • Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare – 1 dag

23 Arbetsmiljöutbildningar Arbetsmiljöverkets webbutbildningar http://www.av.se/webbutbildningar/

24 Skapa en effektivare och bättre arbetsplats med 5S • Bättre ordning och reda • Förbättringsarbete – för både kvalitet och arbetsmiljö • Stärker säkerhetskulturen • Ökad samverkan http://www.eio.se/Media/Nyheter/Sidor/5Sforenmereffektivvardag.aspx

25 Flyt i arbetet Mäta för att förbättra Post-it för ”Flyt i arbetet” Fäst på varje arbetsorder eller eget block i bilen Enkel sammanställning Visualisera på väggen Fiskben – Varför har vi inte bättre flyt i arbetet?

26 Systemadministratör i C2 Webbutbildning – tillfällen: • 30 april, kl. 09:00 – 11:00 • 5 juni, kl. 13:00 – 15:00 • 23 juni, kl. 13:00 – 15:00

27 Systemadministratör i C2 Systemadministratörer kan: • Lägga till och ta bort användare. • Hantera grupper. • Hantera sändlistor. • Hantera frasminnen. • Definiera vissa förvalslistor.

28 EIO Q dagar Hösten 2014 • 8 – 9 oktober Stockholm • 14 – 15 oktober Göteborg

29 Vårens nyheter och tips i C2 • Skyddsrond – ny enkät • Olycka/tillbud – ny ärendetyp • Multiinlämning av redan beslutad aktivitet • Lista med leverantörer • C2 i mobilen

30 Enkät för skyddsrond

31 Utredning Olycka/Tillbud

32 Multiinlämning av redan beslutad Aktivitet Ärendetyp: Aktivitet Välj flera namn att trycka Ctrl eller Shift

33 Lista med leverantörer Ärendetyp: Lev.avvikelse Välj era vanligaste leverantörer direkt i listan.

34 C2 på mobilen http://www.eio-q.se/Intressegrupp/SystemC2/Sidor/C2.aspx


Ladda ner ppt "EIO Q erfarenheter Från revisionen i mars – april 2014 Klicka på högtaleren för att lyssna på kommentarer till bilderna. Byt bild med piltangenterna."

Liknande presentationer


Google-annonser