Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!"— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!

2 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Varför behövs målstyrning? Om man inte vet vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man går!”

3 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Målstyrning är inte detaljstyrning… ”Målstyrning handlar inte om inskränkning av kreativiteten!!!”

4 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Målstyrningsmodell Vision Syfte Övergripande mål Ansvar Kund-/medborgarmål Resursmål Miljömål KS Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal Förvaltningsmål Nämnd Aktiviteter till Alla i verksamheterna övergripande mål samt förvaltningsmål Uppföljning KLK/Miljöstrateg/en ansvarig per förvaltning

5 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Vision ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar.!”

6 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Syfte Värnamo kommun skall på kommunmedborgarnas uppdrag tillhandahålla service kostnadseffektivt och med god kvalitet.

7 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Varför kund/medborgarfokus?

8 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Övergripande mål och Förvaltningsmål Både övergripande och på varje förvaltning ska finnas: Kund-/medborgarmål (externt) Resursmål (internt) (Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal) Miljömål (externt/internt)

9 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Att tänka på vad gäller målstyrning….. Metoden och målen måste vara kända/kommunicerade i organisationen!!!! Mätbart, realistiskt, nåbart….osv. Dom övergripande målen ska vara övergripande, d v s gälla alla förvaltningar. KS sätter övergripande mål och mål för KLK. Försök använd nyckeltal och mått vi redan har. Vart befinner vi oss och vart ska vi? Mät i början och följ upp.

10 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Mål betyder ingenting om vi inte gör något för att uppnå dom!!

11 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Aktiviteter

12 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Aktiviteter kopplade till mål Förvaltning/avdelning/enhet/område/arbetslag: Omsorgsförvaltningen arbetslag 5 Mål (övergripande eller eget): Öka andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat förvaltningen kring en enkel fråga. Datum/revideringsdatum: 2009-03-18 Aktivitet När klart?Vem ansvarar? Klart/ej klart Diskutera bemötande på APT:naLöpande Solveig K (avd.chef) Ej klart Gå på inspirationsföreläsning2009-04-22 Anders L anmäler 5 persEj klart om bemötande Ta med som en punkt vid nästa2009-06-10 Lena A Ej klart anhörigträff Enkät till boende eller anhöriga2009-11-01 Solveig K (avd.chef) Ej klart osv För att ha koll på aktiviteterna och få saker gjorda!

13 Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Uppföljning – en viktig del av målstyrningen!


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Ann-Louise Övringe Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!"

Liknande presentationer


Google-annonser