Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer Namn och datum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer Namn och datum."— Presentationens avskrift:

1 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer Namn och datum

2 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Denna presentation är en bild av hur det ser ut idag Håll er uppdaterade och läs ytterliggare detaljer på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.sewww.sjv.se Direktlänk till sidan om ersättning http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/ersattningforextradjuromsorg/ers attningforextradjuromsorgforsuggor.4.1d7062ed133ee6f94868000227.html

3 Ersättning för extra djuromsorg för suggor

4 •Ersättning kan fås för suggor och betäckta gyltor •För att få full ersättning måste du uppfylla alla villkor från och med den 1 januari 2012 •Du får 1000 kronor i ersättning per sugga eller betäckt gylta

5 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Åtagande •För att få ersättningen måste man söka ett åtagande –Förbinder sig att sköta djuren enl. villkoren i 5 år –Börjar den 1 jan samma år som du söker och slutar gälla den 31 december det sista året i 5- årsperioden –Om du slutar med grisar kan du avsluta åtagandet utan att bli betalningsskyldig, men du får inga pengar det år du slutar –Åtaganden kan överlåtas, läs mer på www.sjv.sewww.sjv.se

6 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Villkor för ersättningen •Följande villkor ska uppfyllas från 1 jan 2012: 1. vara med i det frivilliga salmonellaprogrammet 2. skydda dina grisar mot sjukdomar 3. ha både foder- och produktionsuppföljning 4. ha en plan för din produktion •Du ska också följa tvärvillkoren. •Du ska dokumentera att du följer villkoren. •Läs villkoren i detalj på www.sjv.se

7 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Ansökan •All info om ansökan och blanketter finns på Jordbruksverkets hemsida •Ansökan ska ha inkommit 29 mars 2012, annars minskar ersättningen per dag fram till 23 april. –Ändringar (minska antalet suggor/byta produktionsplatsnummer) kan göras fram till 15 juni, men om du blir uttagen för kontroll innan dess kan du inte göra ändringar.

8 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Beräkning av antal suggor •Det finns framtagna mallar för att räkna ut hur många djur besättningen har haft i genomsnitt –Använd Jordbruksverkets mall för korrekt beräkning –Vi har tagit fram en instruktion hur mallen fylls i med hjälp av registreringar från PigWin. –Du ska kunna visa din beräkning vid en kontroll, oavsett om du har använt mallen eller inte –Tänk på att du redan nu kan börja med mallen för nästa års ansökan om utbetalning!

9 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Utbetalning •Utbetalning sker tidigast 15 oktober 2012 •Det finns en begränsad summa pengar, ersättningen kan komma att minskas eller utebli

10 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Kontroller och avdrag •Om du inte följer ditt åtagande kan du få en lägre ersättning •Vid större avvikelser kan du förlora hela ersättningen, ditt åtagande kan dras tillbaka och du kan bli återbetalningsskyldig för ersättning som du fått tidigare •Oförutsedda händelser, som att djur dör ska anmälas till Jordbruksverket för att du ska slippa bli ersättningsskyldig. Obs inom 10 dagar!

11 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Ändringar som har skett under tiden –Tidigare har det sagts att du måste ha en beräkning för varje produktionsplats. Men om du har flera produktionsplatser i ditt företag och flyttar djuren mellan produktionsplatserna räcker det att du gör en beräkning –Det fanns tidigare ett krav på att du var tvungen att hålla i genomsnitt minst 50 procent av de djur som du har med i din ansökan. Det kravet finns inte längre. Men för att få några pengar måste du ha kvar din produktion. Det vill säga att du måsta ha minst en sugga eller betäckt gylta. –Det finns nu två typer av mallar för beräkning av antalet djur i genomsnitt. Kolla att du har den senaste versionen av mallarna, eftersom det funnits felaktiga mallar på Jordbruksverkets hemsida

12 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Svenska Pigs verktyg www.svenskapig.se •Här hittar du: –Länkar till senaste informationen –Fakta och verktyg till hjälp för dokumentationen –Länkar till företag, rådgivare, djurhälsoveterinärer –På PigWin-sidan (www.svenskapig.se/pigwin) finns instruktioner till arbetslistor för hullbedömning, foderjustering mm.www.svenskapig.se/pigwin

13 Ersättning för extra djuromsorg för suggor

14 Diskussion •Vilka frågor vill ni behandla under ERFA- träffarna? –Ansökan? –Villkor för ersättning? –Smarta verktyg för att underlätta dokumentation? –Produktionsuppföljning? –Annat..?

15 Ersättning för extra djuromsorg för suggor Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, 391 29 KALMAR info@svenskapig.seinfo@svenskapig.se www.svenskapig.sewww.svenskapig.se


Ladda ner ppt "Ersättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor -villkor och riktlinjer Namn och datum."

Liknande presentationer


Google-annonser