Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-03-02SU/Medot, Bodil Häggström 1 Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-03-02SU/Medot, Bodil Häggström 1 Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde."— Presentationens avskrift:

1 2007-03-02SU/Medot, Bodil Häggström 1 Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde

2 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 2 Medicinsk diagnostik och teknik - Medot  Radiologi  Laboratoriemedicin  Medicinsk fysik och teknik  Ca 1 600 anställda

3 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 3 Bakgrund  Regionfullmäktige beslutade att alla förvaltningar ska införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001  Medot:s områdesledning beslutade att införa ett miljöledningssystem som ska certifieras

4 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 4 Genomförande  Förstudie  Information och förankring  Projektarbete

5 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 5 Uppdraget  Att ta fram och införa ett gemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001 för områdets 13 verksamheter  Det ska certifieras  Det ska samordnas med befintliga system när det är möjligt, till exempel med de ackrediterade kvalitetsledningssystemen

6 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 6 Projektarbetet och arbetsformerna  Tydligt uppdrag  Projektledare och projektgrupp utsedda av sina chefer  Expertstöd – men gjort det mesta själva  Systematiskt arbete  Förankring och information  Delaktighet  Ledningens stöd och engagemang

7 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 7 Att arbeta i projekt  Projektorganisation kontra linjeorganisation  Projektets faser – små steg, milstolpar  Tydliga mål - delmål  Gruppens faser – Tillhöra (smekmånad) – Kontroll (konflikt) – Göra (samhörighet, kreativt) – Separation (att skiljas)

8 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 8 Projektstart  Lärde känna varandra och varandras verksamheter  Se hindren - Riskbedömning av projektet  Utbildning i standarden  Tydliggjorde beslutsgången

9 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 9 Kom överens om arbetsformerna  Hederskontrakt  Regelbundna, tidsbestämda möten  Gemensamma genomgångar  Minnesanteckningar  Arbete på hemmaplan  Förankringsgrupper

10 HEDERSKONTRAKT – för ett kreativt arbetsklimat  Förtroenden som sägs i gruppen stannar inom gruppen  Kan vi inte närvara litar gruppen på att vi har goda skäl  Vi är här och nu – deltar aktivt med öppenhet och inlevelse  Alla tar ansvar för sin uppgift.  Ingen har fel!  Alla tankar är värda att skrivas upp.  Förbjud det automatiska nejet!  Se det positiva i idén.

11 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 11 Miljöledningssystem enligt ISO 14001  Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet och göra det effektivt. Systemet kräver förbättringar på miljöområdet men säger inget om utsläppsnivåer

12 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 12 Hur tar man fram ett miljöledningssystem?  Gör en miljöutredning  Planera  Genomför  Följ upp  Förbättra  Gör en miljöutredning ??  Planera ??  Genomför ??  Följ upp ??  Förbättra ??

13 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 13 Från ”kaos” till ordning och reda

14 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 14 Anpassa verksamhet till standarden – eller tvärt om?

15 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 15 Förankring  Områdeschef, områdesledning och övriga linjechefer  Andra intressenter  Förankringsgrupper i verksamheterna  Ge insyn för alla medarbetare som är intresserade – till exempel via forum på intranätet

16 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 16 Beslut och införande  Tar tid  Kämpar om utrymme – Ett projekt bland många och verksamheten pågår som vanligt  Kräver allas delaktighet – linjechefer och medarbetare

17 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 17 Miljö på intranätet

18 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Miljöledningssystemets uppbyggnad Sida 1:2 Referens till ISO 14001:Utfärdad av:Godkänd av:Gäller från:Ersätter: Bodil Häggström Miljökoordinator Olle Mattsson Områdeschef 2006-11-022006-09-06 Hänvisning till ISO 14001:2004 Version nr/ datum Kommentar/ uppdrag 4.1Generella krav 4.1Miljöledningssystemets omfattning1.0Antagen 4.2Miljöpolicy1.1Antagen 4.3Planering 4.3Rutin för miljöbedömning vid ny/förändrad verksamhet 1.0 Antagen 4.3Checklista för miljöbedömning vid ny/förändrad verksamhet 1.0 Antagen 4.3.1Rutin för identifiering av miljöaspekter1.0Antagen 4.3.1Instruktion för identifiering av betydande miljöaspekter 1.0Antagen 4.3.1Förteckning över betydande miljöaspekter1.0Antagen 4.3.2Rutin för identifiering och bevakning av lagar och andra krav 1.0Antagen 4.3.2Förteckning över lagar och andra krav inom miljöområdet, anpassad för Medot 2006-10-20Ersätter 2006-05-24 Ny Ny Hänvisning Ny hänvisning

19 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 19 Instruktioner, områdesövergripande Verksamheten Kvalitetsmanual PM Detaljerade miljömål & handlingsplaner Miljöledningssystemet Miljöpolicy Övergripande miljömål Rutiner Andra ledningssystem Instruktioner för verksamheten Arbetsmiljöhandbok Säkerhetshandbok Katastrofplanering Brandskyddshandbok Strålskydd Miljöledningssystemet – Andra ledningssystem

20 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 20 SYSTEMATISKT MILJÖARBETE Medot:s övergripande miljömål Detaljerade miljömål per division och/eller verksamhet Handlingsplaner Uppföljning – Utvärdering – Ytterligare åtgärder

21 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 21 Ständig förbättring  Lära sig tekniken  Klara kvalgränsen  Öka det personliga rekordet varje år – Sätt upp mål – Träna – Hoppa – Höj ribban igen……..

22 2007-03-02 SU/Medot, Bodil Häggström 22 Tips - Råd  Tillåt ”kaos” ibland!  Arbeta systematiskt – Utredning innan genomförande – Små steg  Utvärdera regelbundet  Förändra arbetsformerna vid behov  Inbjud till delaktighet  Avgränsa  Förankra

23 G Abrahamsson


Ladda ner ppt "2007-03-02SU/Medot, Bodil Häggström 1 Miljöledningssystem inom Medot– ett systematiskt arbete för ständig förbättring Hur vi gjorde."

Liknande presentationer


Google-annonser