Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processer Strategi Processer resurser styrning mätning förbättring mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processer Strategi Processer resurser styrning mätning förbättring mål."— Presentationens avskrift:

1 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processer Strategi Processer resurser styrning mätning förbättring mål

2 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©2 Mätning, Mål Slogans ”det som mäts blir gjort” ”det som inte kan mätas kan inte styras” Historia -70: Management by objectives -80: TQM, Deming -90: Reengineering, benchmarking -00: Six Sigma Nödvändigt för att organisationen skall hålla kursen och farten

3 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©3 Mätning, Mål Mätning, mål för att genomföra strategin engagera organisationen göra prioriteringar genomföra förbättringar

4 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©4 Mätning, Mål Mätning, mål på flera ställen i organisationen strategiska mål, för hela organisationen affärsmål processmål funktions-, avdelningsmål grupp-, individmål

5 EQSEQSEQSEQS EQS Management5 Olika slag av indikatorer Direkta/Absoluta uppmätta, beräknade basdata ex ton förpackningsmaterial Relativa jämförelse med annan parameter ex. förpackningsmängd per producerad produkt Index relation till vald bas ex. mängd under året i % av mängd under ett basår Aggregerade summering från olika källor Viktade multiplicerad med en faktor relaterad till betydelsen av data Mätning, mål

6 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©6 Mätning, Mål Vanliga fel: man mäter fel sak svårt att mäta, för mycket datainsamling mäter inte på relevanta nivåer mäter bara interna förhållanden mål oklart formulerade mål är en aktivitet, inte resultat för många mål uppföljning av målen sker inte

7 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©7 Mätning, Mål Målen skall vara specifika, konkreta underlag för åtgärder mätbara (och mätas) ansträngande – men uppnåbara - (och accepterade) relevanta, d v s mäta det som är viktigt (och resursanpassade) tidsatta d v s SMARTa

8 EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©8 Mätning, Mål Målprocess 1.Identifiera vad som är viktigt i processen 2.Ange hur det som är viktigt skall kunna mätas 3.Utveckla mål (förbättring, vad som skall uppnås) 4.Förankra mål i organisationen 5.Fastställ målen 6.Utveckla program för att uppnå målen (vem, hur, när, resurser?) 7.Planera uppföljning (när, hur, av vem?) 8.Korrigera (planer, resurser, mål)


Ladda ner ppt "EQSEQSEQSEQS 1202EQS Management©1 Processer Strategi Processer resurser styrning mätning förbättring mål."

Liknande presentationer


Google-annonser