Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens Version: 2008-04-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens Version: 2008-04-25."— Presentationens avskrift:

1 1 Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens Version: 2008-04-25

2 Vi ska ge svar på • Varför införs nya krav på yrkesförarkompetens? • Vad skiljer det befintliga mot det nya? • Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens? • Vad innebär detta för mig som förare? • Vad innebär detta för mig som företagare? • Vart vänder jag mig om jag vill ha mer information?

3 Varför införs nya krav på yrkesförarkompetens? •För att säkerställa förarens lämplighet •För att utveckla föraryrket, höja yrkets status och därmed underlätta nyrekrytering •För att förbättra trafiksäkerheten och förarens säkerhet •För att förbättra arbetsmiljön

4 Vad skiljer det befintliga mot det nya? • Kravet på obligatorisk utbildning – Grundutbildning – Fortbildning – Fler transporter berörs, t.ex. lokalbusstrafik •Ett yrkesförarkompetensbevis som ska kunnas visas vid en eventuell kontroll.

5 Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens? •Gemensamma regler för alla EU-länder. •Ny lag och förordning beslutad under 2007 •Nya föreskrifter beslutade under 2008 •Reglerna om yrkesförarkompetens tillämpas från –10 september 2008 för förare av buss –10 september 2009 för förare av lastbil

6 Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens? •Kraven gäller förare som –är medborgare i medlemsstat i EU eller person från tredje land anlitad av företag inom EU, och –utför gods- eller persontransporter vilka kräver körkortsbehörigheterna C/CE och D/DE •Exempel på undantag –Hävdvunna rättigheter –Räddningstjänst –Under utbildning

7 En övergångsregel •Förare som innehar eller har innehaft ett svenskt körkort med behörigheterna D eller DE utfärdat första gången före den 10 september 2008 är undantagna från kravet på grundläggande utbildning. •I Sverige måste fortbildning genomföras inom sju år från 10 september 2008. ”Hävdvunna rättigheter”

8 Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon: 1.vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, 2.som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen, 3.som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll, 4.som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet, Undantagen

9 Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon: 5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, 6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag, 7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller 8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att fram- förandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning. Undantagen

10 •Obligatorisk grundutbildning i föraryrket, 280 eller 140 timmar. - Gäller ej förare undantagna av ”hävdvunna rättigheter”. - Avslutas med ett teoretiskt prov! •Obligatorisk fortbildning vart 5:te år på 35 timmar - Inga prov, dock intyg och registrering av fullföljd utbildning •Kompletterande utbildning på 70 eller 35 timmar - Avslutas med ett teoretiskt prov! Vad innebär det nya kravet på yrkesförarkompetens?

11 280 eller 140 timmars grundutbildning ? tim kategori 280140 Bussförare - linjetrafik < 50 km 21 - 23 år> 23 år > 21 år Lastbilsförare18 - 21 år> 21 år

12 1.Avancerad körträning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna 2.Regler inom vägtransportsektorn 3.Hälsa, vägtrafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik Utbildningarnas innehåll

13 Vad innebär detta för dig som förare? Grundutbildning Nya yrkesförare Fortbildning Första fortbildning inom 7 år därefter vart 5:e år Förare med behörighet Hävdvunna rättigheter YKB Prov Fortbildning Vart 5:e år YKB Grundutbildning • Gymnasieskolan/Komvux • Privata utbildare • Vägverket • 220 kr • Vägverket • 120 kr

14 Tillstånd att bedriva utbildnings- verksamhet Vägverket godkänner och beslutar om tillstånd att bedriva grundutbildning och/eller fortbildning. Vägverket utövar också tillsyn över utbildnings- verksamheten.

15 •Du bör informera anställda förare om de nya reglerna. •Du kan dömas till dagsböter om du anlitar en förare som inte har behörighet att utföra transporter. •Fler transporter och förare berörs. •Olika EU-länder har olika bestämmelser för övergångsregeln ”hävdvunna rättigheter”. Vad innebär detta för dig som företagare?

16 Frågor • xx Var kan jag hitta mer information? • Informationsbroschyren ”Ny lag om krav på yrkeskompetens…”

17 Frågor • xx Telefonnr till Kundtjänst Länk till www.vv.se/ykb Beställningsnr för att beställa fler broschyrer via Vägverkets webbutik Var kan jag hitta mer information? Ni kan även vända er till era bransch- organisationer och respektive fackförbund

18 Frågor • xx www.vv.se/ykb

19 Frågor • xx Ytterligare information som till exempel • Lag & förordning • Informationsmaterial (buss/lastbil) • Frågor & svar

20 Frågor • xx • De vanligaste frågorna (15st) • Frågor med fördjupade svar (34 st) • Länkar till varje fråga & svar Utdrag ur Frågor & Svar

21 Frågor • xx Exempel på de vanligaste frågorna & svaren


Ladda ner ppt "1 Information om det nya kravet på yrkesförarkompetens Version: 2008-04-25."

Liknande presentationer


Google-annonser