Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 1 Lossning av farligt gods Klicka på knappen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 1 Lossning av farligt gods Klicka på knappen."— Presentationens avskrift:

1 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 1 Lossning av farligt gods Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen STARTA ÖVNING

2 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA NAVIGERING Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger. Klicka på FRAMÅT för att gå vidare i övningen, du kommer också vidare genom att klicka någonstans på skärmen. Klicka på BAKÅT för att gå tillbaka i övningen. Klicka på TILL START för att komma tillbaka till början på övningen. Klicka på AVSLUTA för att stänga övningen, du kan alltid fortsätta övningen vid en senare tidpunkt.

3 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA SYFTE Den här övningen syftar till att du/ni ska få en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med:  lossning av farligt gods från fartyg och  utlämnande av farligt gods vid olika skyddsnivåer Övningen beräknas ta mellan 40 minuter och 1,5 timme att genomföra.

4 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA BAKGRUNDSKUNSKAPER För att genomföra denna övning krävs en del förkunskaper om: ISPS Se följande avsnitt i kursen eISPS  Hamnkontoret  Tillträde och avgränsning  Kontroll – gods Din hamns skyddsregler Se de skyddsåtgärder som finns i din hamn Reglerna för hantering av Farligt gods Se avsnittet om transportskydd i kursen eFarligt Gods

5 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA INSTRUKTION 1(2) Deltagare Genomför gärna denna övning som en diskussionsövning tillsammans med en eller flera kollegor. Du kan också genomföra övningen enskilt. Svarsformulär – Skriv ut Innan du startar övningen skriv ut svarsformuläret som du lämnar till din PFSO efter övningen. Klicka på ikonen nedan för att öppna svarsformuläret.

6 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA INSTRUKTION 2(2) Scenario Först kommer du/ni att få ta del av ett eller flera korta fiktiva händelseförlopp (scenarion). Diskussionsfrågor Efter varje scenario följer ett antal diskussionsfrågor som handlar om hur den uppkomna situationen kan hanteras. Dessa ska du/ni diskutera och skriva ner svar på i svarsformuläret. Tips Efter diskussionsfrågorna kommer du/ni att få ta del av tips på hur situationen kan hanteras. Om du/ni vill ta en paus i övningen är det lämpligt att göra det efter tipsen. Nästa steg Slutligen kommer du/ni att få hänvisningar till e-learningkurser och andra övningar som du/ni kan gå vidare med för att komplettera dina/era kunskaper inom detta område.

7 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA SCENARIO 1 Klicka på FRAMÅT för att se scenariot

8 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA Ett containerfartyg anlöper hamnen efter att det försenats på grund av hårt väder

9 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA Lasten består av containrar med farligt gods

10 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA Speditören har bråttom att få lasten lossad och transporterad vidare och vill därför skynda på processen för lossning och utlämning (För att se och höra animation klicka i den svarta rutan)

11 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA DISKUSSIONSFRÅGOR 1.Hur ska den uppkomna situationen hanteras? 2.Vem tar beslut om vad som ska göras? 3.Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

12 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 1 kan hanteras

13 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 1(2) 1. Hur ska den uppkomna situationen hanteras? Farligt gods får endast lämnas ut till en transportör vars identitet är känd. Det är en del av bestämmelserna om transportskydd, som handlar om att farligt gods inte ska falla i orätta händer vid transport på väg (ADR) och järnväg (RID). I vissa hamnar sker denna kontroll när transportören kör in på hamnområdet. Det kan dock även förekomma kontroll på hamnområdet. I Söderstads Hamn kontrolleras alla personer vid tillträdespunkterna genom att transporten ska vara förhandsanmäld och föraren legitimerar sig. Alla leverantörer och andra besökare till Söderstads Hamn utrustas med besöks-ID som måste lämnas tillbaka när uppdraget är slutfört. Farligt gods får endast lämnas ut till en transportör om transportören uppfyller villkoren för transport av farligt gods. I Söderstads Hamn sker detta genom att förarens körkort och ADR- intyg kontrolleras. Söderstads Hamn kontrollerar också med godsmottagaren att godset ska levereras dit.

14 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 2(2) 2. Vem tar beslut om vad som ska göras? Det gör du! Ta dig den tid du behöver för att genomföra ditt arbete och de kontroller som måste utföras. Skyddet får aldrig kompromissas, särskilt inte när det är stressigt! Det är du som bestämmer vad som ska göras för att din hamns skyddsregler ska följas. 3. Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

15 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA SCENARIO 2 Nu fortsätter scenariot! Klicka på FRAMÅT för att se det fortsatta scenariot

16 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA Det visar sig att fartyget som anlöper hamnen är klassat enligt skyddsnivå 2 Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB Fartyg Skyddsnivå 2 Hamn Skyddsnivå 1

17 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA DISKUSSIONSFRÅGOR 1.Vem avgör vilken skyddsnivå som gäller för hamnar? 2.Hur och från vem får du reda på vilken skyddsnivå som gäller för ett specifikt fartyg? 3.Vad får den förhöjda skyddsnivån för konsekvenser för lossningen och utlämnandet av farligt gods i din hamn? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

18 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 2 kan hanteras

19 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 1(2) 1. Vem avgör vilken skyddsnivå som gäller för hamnar och fartyg? Det är rikspolisstyrelsen som beslutar om vilken skyddsnivå som råder i Sverige. I brådskande fall får den lokala polismyndigheten höja skyddsnivån för en enskild hamn om de anser att det krävs. 2. Hur och från vem får du reda på vilken skyddsnivå som gäller för ett specifikt fartyg? Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn. Enligt Söderstads Hamns skyddsplan ska fartyget meddela hamnen vilken skyddsnivå fartyget arbetar på. Hamnens och fartygets skyddschefer upprättar då tillsammans en sjöfartsskyddsdeklaration. En sjöfartsskyddsdeklaration är en överenskommelse mellan fartyget och hamnen om extra skyddsåtgärder för just detta fartyg.

20 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA TIPS 2(2) 3. Vad får den förhöjda skyddsnivån för konsekvenser för lossningen och utlämnandet av gods i din hamn? Om du inte är säker på vad som gäller så prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn. Ta dig den tid du behöver för att genomföra ditt arbete och de kontroller som måste utföras. Skyddet får aldrig kompromissas, särskilt inte när det är stressigt!

21 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA NÄSTA STEG eISPS Om du känner dig osäker på något i denna övning repetera gärna följande avsnitt i kursen eISPS  Hamnkontoret  Tillträde och avgränsningar  Kontroll - gods Din hamns skyddsregler Läs gärna på kring hamnens skyddsregler för att se vad som gäller vid olika skyddsnivåer i din hamn. Du kan också prata med din PFSO. eFarligt gods Gå gärna igenom avsnittet transportskydd i kursen eFarligt gods för att lära dig vad som gäller för farligt gods.

22 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods TILL STARTBAKÅT FRAMÅTAVSLUTA ANDRA ÖVNINGAR Nu har du genomfört ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods som handlar om vad som är viktigt att tänka på i samband med lossning av och utlämnande av farligt gods vid olika skyddsnivåer. Det finns även andra övningar:  Övning 2: Kontroll av gods  Övning 3: Bombhot  Övning 4: Fripassagerare  Övning 5: Övervakning av ISPS-område  Övning 6: Tillträde till hamnen  Övning 7: Hot mot hamnkontoret  Övning 8: Inkommande gods  Övning 9: Hamnskydd

23 Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ÖVNINGEN ÄR SLUTFÖRD Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO! TILL STARTBAKÅT AVSLUTA ÖVNING


Ladda ner ppt "Produced by 4C Strategies AB ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods BAKÅT FRAMÅT TILL START AVSLUTA ISPS ÖVNING 1 Lossning av farligt gods Klicka på knappen."

Liknande presentationer


Google-annonser