Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistikmodulen www.keyconcept.se Omicron Syntax Data AB Framåt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistikmodulen www.keyconcept.se Omicron Syntax Data AB Framåt."— Presentationens avskrift:

1 Statistikmodulen www.keyconcept.se Omicron Syntax Data AB Framåt

2 Statistikmodulen En enkel och kraftfull statistikmodul ger er möjlighet till att effektivt kommunicera eventuella styrkor eller brister i er incidenthantering. Ni kan se trender och agera därefter. Modulen bygger på s.k. OLAP- kuber och ni kan borra er ner i datat i flera dimensioner. Framåt Bakåt

3 Gränssnitt Framåt Bakåt Välj från 4 olika kuber när en ny rapport skall skapas Här ligger sparade rapportmallar Grafen uppdateras automatiskt när värden i tabellarean ändras Till tabellarean drar och släpper man olika värden man vill följa upp Välj om du vill visa tabellen och/eller grafen

4 Skapa en rapport 1 Framåt Bakåt När du valt kub öppnas Fältlistan från vilken du väljer vilka fält du vill arbeta med. Välj en av rapportkuberna. De har olika fokus och innehåller delvis olika fält

5 Skapa en rapport 2 Framåt Bakåt Använd musen för att dra och släppa fält från fältlistan. Börja med att dra ut ett summafält ex Antal incidenter till det stora området i mitten. OBS! Du kan bara se statistik för de områden i Key du givits behörighet till.

6 Skapa en rapport 3 Framåt Bakåt Dra sedan fält som du vill fördela datat på till rad- eller kolumnfältet beroende på hur du vill att tabellen skall se ut. Exempelvis Händelsetyp.

7 Skapa en rapport 4 Framåt Bakåt Nu kan du välja att filtrera datat för att endast se det som rapporten skall handla om, ex ”Fysisk säkerhet”. Klicka på lilla pilen vid rubriken ex på ”Händelsetyp” I rutan som dyker upp, markera de områden du vill se, så döljs resten.

8 Skapa en rapport 5 Framåt Bakåt För att expandera datat, borra dig ner, klicka på det lilla plustecknet bredvid den rad du vill expandera. Kom ihåg att du kan fortsätta flitrera genom att klicka på lilla pilen. I exemplet vill du bara se incidenter som rör ”Enskild person”

9 Skapa en rapport 6 Framåt Bakåt Nu visar du endast de Incidenter som rör ”Enskild person”. Om du inte behöver borra dig ner längre, kan du lyfta upp fältet Händelsetyp och lägga det som ett filterfält högst upp. Ta tag i rubriken med musen och dra och släpp på filterfältet. Nu har du skapat ett filter på händelsetypen ”Enskild person” d v s visar bara dessa incidenter och har på nytt en ren arbetsyta att lägga till fler fält på.

10 Skapa en rapport 7 Framåt Bakåt Om du vill se när dessa Incidenter inträffade, dra fältet ”Inträffade” och släpp i Rad- eller Kolumnfältet, i exemplet använder vi Kolumnfältet. Du har nu fått en uppdelning på årtal, men är bara intresserad av 2007 års siffror så du skapar ett filter och flyttar sedan upp fältet till filterraden högst upp.

11 Skapa en rapport 8 Framåt Bakåt Nu kan du fylla på med nya fält. Du kanske vill se vilket bolag/avdelning som drabbats. Dra och släpp det fältet och expandera & filtrera det sedan efter behov

12 Skapa en rapport 9 Framåt Bakåt Diagrammet nedanför uppdateras hela tiden dynamiskt när tabellen ändras.

13 Skapa en rapport 10 Bakåt När du vill börja justera diagrammet väljer du lämpligast att bara visa Diagram så att du får mer utrymme på skärmen. Vill du ändra diagramtyp klicka på symbolen för detta. Framåt

14 Skapa en rapport 11 Framåt Bakåt Om du så önskar kan du enkelt exportera datat till Excel för vidare bearbetning.

15 Skapa en rapport 12 Framåt Bakåt Förtydliga ert budskap! Enkelt att kopiera diagram och klistra in i presentationer eller rapporter.

16 Kontakta oss För att veta mer om hur Key Concept kan hjälpa dig och din organisation att hantera era incidenter, d.v.s. spara pengar och skapa en bättre arbetsmiljö, ring: 08 – 793 09 00 Omicron Syntax Data AB eller gå in på: www.keyconcept.se Bakåt Starta om


Ladda ner ppt "Statistikmodulen www.keyconcept.se Omicron Syntax Data AB Framåt."

Liknande presentationer


Google-annonser