Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter."— Presentationens avskrift:

1 Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter

2 Miljöanpassad upphandling MILJÖPÅVERKAN  Transporter står för ca 60% av koldioxidutsläppen i Sverige  Sveriges mål är att uppnå en fossilbränsle oberoende fordonflotta till  I Sverige finns ca 4,4 miljoner personbilar registrerade.  Ca 9 % av nybilförsäljning är miljöbilar enligt definitionen från  2012 var det över 40% men då med en annan definition på miljöbil.

3 Miljöanpassad upphandling MSR KRITERIER ÄR:  Frivilliga!  Har tagits fram inom en expert grupp med både upphandlare, leverantörer och andra intressenter  Är färdiga att användas som de är  Är förenliga med LOU  Drivande miljökrav d v s de är över lagstiftningen

4 Miljöanpassad upphandling MSR MILJÖKRAV PÅ FORDON & TRANSPORTER FINNS FÖR!  Fordon: –Lätta: personbilar, minibussar & lätta lastbilar) –tunga fordon –Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg för personbilar –EU:s kostnadskalkyl för fordon finns på vår hemsida  Drivmedel  Godstransporter (uppdatering påbörjats)  Persontransporter

5 Miljöanpassad upphandling HUR KAN MSR UNDERLÄTTA ATT UPPFYLLA LAGEN OM MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV BILAR OCH VISSA KOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER.

6 Miljöanpassad upphandling MSR NYA KRAV KOLDIOXID KRAV NIVÅER FÖR ÅR 2012 & 2013 FÖR PERSONBILAR MED FOSSILA DRIVMEDEL

7 Miljöanpassad upphandling DET VIKTBASERADE AVANCERADE KRAVET FÖR PERSONBILAR MED FOSSILA DRIVMEDEL Har fordons med maximalt sex sittplatser utöver förarplatsen, ett lägre värde för utsläpp av CO 2 än kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) beräknade enligt följande formel?  Bensin och diesel: Utsläpp av CO 2 =75+0,0457*(tjänstevikt-1372)  Gas och biodrivmedel 1 : Utsläpp av CO 2 =132+0,0457*(tjänstevikt- 1372)

8 Miljöanpassad upphandling MSR KOLDIOXID KRAV NIVÅER FÖR ÅR 2012 & 2013 FÖR PERSONBILAR MED BIODRIVMEDEL

9 Miljöanpassad upphandling MSR KRAV PÅ BASNIVÅ FINNS:  CO 2 för personbilar teknisk specifikation  Kostnadsberäkning EU-metod tilldelningskriterier  Livscykelkostnad-LCC tilldelningskriterier  Socialt ansvarstagande särskilda kontraktsvillkor

10 Miljöanpassad upphandling PÅ AVANCERAD NIVÅ FINNS:  CO 2 för personbilar Teknisk specifikation  Fordonsbuller: 72 dB oavsett bränsle Teknisk specifikation  System för övervakning av lufttryck i däck Teknisk specifikation  Växlingsindikator Teknisk specifikation  Stödsystem för sparsam körning Teknisk specifikation  ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet Teknisk specifikation  Kostnadsberäkning EU-metod Tilldelningskriterier  Livscykelkostnad-LCC Tilldelningskriterier  Socialt ansvarstagande Särskilda kontraktsvillkor

11 Miljöanpassad upphandling PÅ SPJUTSPETS NIVÅ TILLKOMMER  CO 2 för personbilar (supermiljöbil)Teknisk specifikation  Avgasemissioner Uppfyller fordon Euro 6? Tilldelningskriterier  Fordonsbuller: 72 dB oavsett bränsle Teknisk specifikation  System för övervakning av lufttryck i däck Teknisk specifikation  Växlingsindikator Teknisk specifikation  Stödsystem för sparsam körning Teknisk specifikation  ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet Teknisk specifikation  Kostnadsberäkning EU-metod Tilldelningskriterier  Livscykelkostnad-LCC Tilldelningskriterier  Socialt ansvarstagande Särskilda kontraktsvillkor

12 Miljöanpassad upphandling CO 2 KRAV FÖR MINIBUSSAR & LÄTTA LASTBILAR  MINIBUSSAR –Basnivå: »215 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »340 g CO 2 /km (biodrivmedel) –Avancerad: »195 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »310 g CO 2 /km (biodrivmedel) –Spjutspets: »185 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »310 g CO 2 /km (biodrivmedel)  LÄTTA LASTBILAR –Basnivå: »225 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »Drivs med alternativa drivmedel) –Avancerad: »195 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »Drivs med alternativa drivmedel) –Spjutspets: »175 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »Drivs med alternativa drivmedel)

13 Miljöanpassad upphandling UPPFÖLJNING AV KRAV FÖR FORDON  Relativt enkelt  Information från vägtrafikregistret alt. fordonstillverkare

14 Miljöanpassad upphandling VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA PÅ TRANSPORTER?  Miljöledningsarbete  Miljöstatistik  Krav på fordonet  Krav där leverantören optimerar  Krav på alternativa drivmedel  Krav på däckens rullmotstånd  Krav vid anskaffning  Krav på underhåll och sparsam körning

15 Miljöanpassad upphandling KRAV PÅ DRIVMEDEL Både fossila och förnybara  Fokuserar på: −klimat −spårbarhet −markanvändning −sociala krav

16 Miljöanpassad upphandling

17 Om ni har frågor eller förslag kontakta mig!


Ladda ner ppt "Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser