Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatsmart upphandling av fordon och transporter ”Ställ miljökrav”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatsmart upphandling av fordon och transporter ”Ställ miljökrav”"— Presentationens avskrift:

1 Klimatsmart upphandling av fordon och transporter ”Ställ miljökrav”
HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter

2 Transporter står för ca 60% av koldioxidutsläppen i Sverige
Miljöpåverkan Transporter står för ca 60% av koldioxidutsläppen i Sverige Sveriges mål är att uppnå en fossilbränsle oberoende fordonflotta till 2030. I Sverige finns ca 4,4 miljoner personbilar registrerade. Ca 9 % av nybilförsäljning är miljöbilar enligt definitionen från 2012 var det över 40% men då med en annan definition på miljöbil. I siffrorna är hämtade från Bil Sweden Källa är Trafikanalys/SCB

3 Är färdiga att användas som de är Är förenliga med LOU
MSR kriterier är: Frivilliga! Har tagits fram inom en expert grupp med både upphandlare, leverantörer och andra intressenter Är färdiga att användas som de är Är förenliga med LOU Drivande miljökrav d v s de är över lagstiftningen I siffrorna är hämtade från Bil Sweden Källa är Trafikanalys/SCB

4 MSR miljökrav på fordon & transporter Finns för!
Lätta: personbilar, minibussar & lätta lastbilar) tunga fordon Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg för personbilar EU:s kostnadskalkyl för fordon finns på vår hemsida Drivmedel Godstransporter (uppdatering påbörjats) Persontransporter

5 Hur kan MSR underlätta att uppfylla Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa Kollektivtrafiktjänster.

6 MSR nya krav koldioxid krav nivåer för år 2012 & 2013 för personbilar med fossila drivmedel

7 Det viktbaserade avancerade Kravet för personbilar med fossila drivmedel
Har fordons med maximalt sex sittplatser utöver förarplatsen, ett lägre värde för utsläpp av CO2 än kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) beräknade enligt följande formel? Bensin och diesel: Utsläpp av CO2=75+0,0457*(tjänstevikt-1372) Gas och biodrivmedel1: Utsläpp av CO2=132+0,0457*(tjänstevikt- 1372)

8 MSR koldioxid krav nivåer för år 2012 & 2013 för personbilar med biodrivmedel

9 MSR krav på basnivå finns:
CO2för personbilar teknisk specifikation Kostnadsberäkning EU-metod tilldelningskriterier Livscykelkostnad-LCC tilldelningskriterier Socialt ansvarstagande särskilda kontraktsvillkor

10 PÅ avancerad nivå finns:
CO2för personbilar Teknisk specifikation Fordonsbuller: 72 dB oavsett bränsle Teknisk specifikation System för övervakning av lufttryck i däck Teknisk specifikation Växlingsindikator Teknisk specifikation Stödsystem för sparsam körning Teknisk specifikation ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet Teknisk specifikation Kostnadsberäkning EU-metod Tilldelningskriterier Livscykelkostnad-LCC Tilldelningskriterier Socialt ansvarstagande Särskilda kontraktsvillkor

11 På SPJUTSPETS NIVÅ tillkommer
CO2för personbilar (supermiljöbil)Teknisk specifikation Avgasemissioner Uppfyller fordon Euro 6? Tilldelningskriterier Fordonsbuller: 72 dB oavsett bränsle Teknisk specifikation System för övervakning av lufttryck i däck Teknisk specifikation Växlingsindikator Teknisk specifikation Stödsystem för sparsam körning Teknisk specifikation ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet Teknisk specifikation Kostnadsberäkning EU-metod Tilldelningskriterier Livscykelkostnad-LCC Tilldelningskriterier Socialt ansvarstagande Särskilda kontraktsvillkor

12 CO2 krav för minibussar & lätta lastbilar
Basnivå: 215 g CO2 /km (fossilt drivmedel), eller 340 g CO2 /km (biodrivmedel) Avancerad: 195 g CO2 /km (fossilt drivmedel), eller 310 g CO2 /km (biodrivmedel) Spjutspets: 185 g CO2 /km (fossilt drivmedel), eller LÄTTA LASTBILAR Basnivå: 225 g CO2 /km (fossilt drivmedel), eller Drivs med alternativa drivmedel) Avancerad: 195 g CO2 /km (fossilt drivmedel), eller Spjutspets: 175 g CO2 /km (fossilt drivmedel), eller

13 Uppföljning av krav för fordon
Relativt enkelt Information från vägtrafikregistret alt. fordonstillverkare

14 Vilka krav kan man ställa på transporter?
Miljöledningsarbete Miljöstatistik Krav på fordonet Krav där leverantören optimerar Krav på alternativa drivmedel Krav på däckens rullmotstånd Krav vid anskaffning Krav på underhåll och sparsam körning

15 Både fossila och förnybara Fokuserar på: klimat spårbarhet
Krav på Drivmedel Både fossila och förnybara Fokuserar på: klimat spårbarhet markanvändning sociala krav Annie brukar inte hinna med.

16

17 Om ni har frågor eller förslag kontakta mig!
På webben finns mer information.


Ladda ner ppt "Klimatsmart upphandling av fordon och transporter ”Ställ miljökrav”"

Liknande presentationer


Google-annonser