Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter."— Presentationens avskrift:

1 Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter

2 Miljöanpassad upphandling MILJÖPÅVERKAN  Transporter står för ca 60% av koldioxidutsläppen i Sverige  Sveriges mål är att uppnå en fossilbränsle oberoende fordonflotta till 2030.  I Sverige finns ca 4,4 miljoner personbilar registrerade.  Ca 9 % av nybilförsäljning är miljöbilar enligt definitionen från 2013.  2012 var det över 40% men då med en annan definition på miljöbil.

3 Miljöanpassad upphandling MSR KRITERIER ÄR:  Frivilliga!  Har tagits fram inom en expert grupp med både upphandlare, leverantörer och andra intressenter  Är färdiga att användas som de är  Är förenliga med LOU  Drivande miljökrav d v s de är över lagstiftningen

4 Miljöanpassad upphandling MSR MILJÖKRAV PÅ FORDON & TRANSPORTER FINNS FÖR!  Fordon: –Lätta: personbilar, minibussar & lätta lastbilar) –tunga fordon –Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg för personbilar –EU:s kostnadskalkyl för fordon finns på vår hemsida  Drivmedel  Godstransporter (uppdatering påbörjats)  Persontransporter

5 Miljöanpassad upphandling HUR KAN MSR UNDERLÄTTA ATT UPPFYLLA LAGEN OM MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV BILAR OCH VISSA KOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER.

6 Miljöanpassad upphandling MSR NYA KRAV KOLDIOXID KRAV NIVÅER FÖR ÅR 2012 & 2013 FÖR PERSONBILAR MED FOSSILA DRIVMEDEL

7 Miljöanpassad upphandling DET VIKTBASERADE AVANCERADE KRAVET FÖR PERSONBILAR MED FOSSILA DRIVMEDEL Har fordons med maximalt sex sittplatser utöver förarplatsen, ett lägre värde för utsläpp av CO 2 än kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) beräknade enligt följande formel?  Bensin och diesel: Utsläpp av CO 2 =75+0,0457*(tjänstevikt-1372)  Gas och biodrivmedel 1 : Utsläpp av CO 2 =132+0,0457*(tjänstevikt- 1372)

8 Miljöanpassad upphandling MSR KOLDIOXID KRAV NIVÅER FÖR ÅR 2012 & 2013 FÖR PERSONBILAR MED BIODRIVMEDEL

9 Miljöanpassad upphandling MSR KRAV PÅ BASNIVÅ FINNS:  CO 2 för personbilar teknisk specifikation  Kostnadsberäkning EU-metod tilldelningskriterier  Livscykelkostnad-LCC tilldelningskriterier  Socialt ansvarstagande särskilda kontraktsvillkor

10 Miljöanpassad upphandling PÅ AVANCERAD NIVÅ FINNS:  CO 2 för personbilar Teknisk specifikation  Fordonsbuller: 72 dB oavsett bränsle Teknisk specifikation  System för övervakning av lufttryck i däck Teknisk specifikation  Växlingsindikator Teknisk specifikation  Stödsystem för sparsam körning Teknisk specifikation  ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet Teknisk specifikation  Kostnadsberäkning EU-metod Tilldelningskriterier  Livscykelkostnad-LCC Tilldelningskriterier  Socialt ansvarstagande Särskilda kontraktsvillkor

11 Miljöanpassad upphandling PÅ SPJUTSPETS NIVÅ TILLKOMMER  CO 2 för personbilar (supermiljöbil)Teknisk specifikation  Avgasemissioner Uppfyller fordon Euro 6? Tilldelningskriterier  Fordonsbuller: 72 dB oavsett bränsle Teknisk specifikation  System för övervakning av lufttryck i däck Teknisk specifikation  Växlingsindikator Teknisk specifikation  Stödsystem för sparsam körning Teknisk specifikation  ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet Teknisk specifikation  Kostnadsberäkning EU-metod Tilldelningskriterier  Livscykelkostnad-LCC Tilldelningskriterier  Socialt ansvarstagande Särskilda kontraktsvillkor

12 Miljöanpassad upphandling CO 2 KRAV FÖR MINIBUSSAR & LÄTTA LASTBILAR  MINIBUSSAR –Basnivå: »215 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »340 g CO 2 /km (biodrivmedel) –Avancerad: »195 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »310 g CO 2 /km (biodrivmedel) –Spjutspets: »185 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »310 g CO 2 /km (biodrivmedel)  LÄTTA LASTBILAR –Basnivå: »225 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »Drivs med alternativa drivmedel) –Avancerad: »195 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »Drivs med alternativa drivmedel) –Spjutspets: »175 g CO 2 /km (fossilt drivmedel), eller »Drivs med alternativa drivmedel)

13 Miljöanpassad upphandling UPPFÖLJNING AV KRAV FÖR FORDON  Relativt enkelt  Information från vägtrafikregistret alt. fordonstillverkare

14 Miljöanpassad upphandling VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA PÅ TRANSPORTER?  Miljöledningsarbete  Miljöstatistik  Krav på fordonet  Krav där leverantören optimerar  Krav på alternativa drivmedel  Krav på däckens rullmotstånd  Krav vid anskaffning  Krav på underhåll och sparsam körning

15 Miljöanpassad upphandling KRAV PÅ DRIVMEDEL Både fossila och förnybara  Fokuserar på: −klimat −spårbarhet −markanvändning −sociala krav

16 Miljöanpassad upphandling

17 www.msr.se Om ni har frågor eller förslag kontakta mig! hippu@msr.se 08-501 055 57


Ladda ner ppt "Miljöanpassad upphandling KLIMATSMART UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER ”STÄLL MILJÖKRAV” HIPPU vikarierande projektledare fordon och transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser