Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.clean-drive.eu CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europé Del 4: Clean Drive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.clean-drive.eu CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europé Del 4: Clean Drive."— Presentationens avskrift:

1 www.clean-drive.eu CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europé Del 4: Clean Drive

2 www.clean-drive.eu Clean Drive - översikt • Bilen behövs men även en bra miljö! • Tuffa EU-mål • Clean Drive – ökad försäljning av energi- och klimateffektiva fordon (miljöbilar) • Bilhandlare målgrupp - en del av lösningen (ambassadörer) • Miljö & ekonomi hand i hand • Modell från Sverige (Kalmar län, CO2-effektiva bilhandlare) • 9 EU-länder – (Sverige, Tyskland, Italien, Irland, Frankrike, Grekland, England, Slovenien, Lettland) • Erfarenhetsutbyte, kunskap & marknadsföring/mediaintresse

3 www.clean-drive.eu Bilhandlare en viktig målgrupp • Konsumenter som köper en ny bil får den mesta och avgörande informationen från bilförsäljaren. • Viktigt att stimulera bilförsäljare att bli “miljöambassadörer” för miljöbilar • Med ökad kunskap och medvetenhet känner sig bilförsäljarna mer trygga att rekom- mendera bilar med lägre CO 2 -utsläpp.

4 www.clean-drive.eu Stora förändringar väntar – är du förberedd? Fordonsindustrin står inför många utmaningar inom de närmaste åren: • Nya miljökrav • Stigande bränslepriser • CO2-restriktioner för biltillverkarna • Nya fordon avsedda för alternativa drivmedel inklusive eldrivna fordon • Förändrade förväntningar hos kunderna • Nya återförsäljarstrukturer och affärsmodeller

5 www.clean-drive.eu Tuffa mål inom EU • 2010: 5,75 % förnybart drivmedel inom transportsektorn • 2020: 10 % förnybara drivmedel inom transportsektorn • EU inför CO 2 -krav (lag) på personbilar: • 130 g/km (-10 extra) till 2012-2015 • 95 g/km 2020 • 70 g/km 2025 Straffavgifter väntar för de biltillverkare som inte uppnår detta = dyrare bilar, svårare att sälja bilar, tappade marknadsandelar etc. 130 g CO 2 /km = ca 5,4 lit benisn eller 4,9 lit diesel per 100 km

6 www.clean-drive.eu Clean Drive - Mål Genom ökad produktion och försäljning av renare och mer energieffektiva fordon, kan det övergripande EU-målet nås på 130 g fossil CO2 per kilometer i genomsnitt från nysålda fordon till 2012- 2015. Clean Drive är ett marknadsföringsprojekt för ökad försäljning av mer energi-och klimateffektiva fordon (miljöbilar). En utveckling där ekonomi och miljö går hand i hand Syftet med Clean Drive kampanjen är att stödja bilförsäljare, biluthyrnings- och leasingföretag och andra verksamheter, som rekommenderar bilar till kunder som förberedelse för en grönare framtid.

7 www.clean-drive.eu Clean Drive - Resultat • Ökad försäljning av mer klimat- och energieffektiva fordon • Att deltagande bilhandlare når det övergripande EU-målet på 130 g CO2/km till 2012-2015 • årlig minskning med minst 3% i snitt • Att deltagande bilhandlare i genomsnitt fördubblar försäljningen av fordon under 120 g CO2 per kilometer till 2012 (2008 basår) • Att en lyckad införd Action Modell blir ett värdefullt verktyg för bilhandlare att nå EU’s övergripande mål till 2012-2015. • Att Clean Drive Action Modellen förbättras och sprids för en vidare introduktion av mer miljöanpassade fordon i Europa.

8 www.clean-drive.eu Exempel på åtgärder på statlig, kommunal och företagsnivå införda I de olika partnerländerna för att främja inköp av mer miljöanpassade fordon. Redan införda (eller under planering) åtgärder såsom: -Fri parkering för miljöfordon i många kommuner -Lokala bidrag till inköp av miljöfordon -Inga trängselskatter (Stockholm) -PR- och marknadsföringsvärde för kunder och samhället -Med mera…

9 www.clean-drive.eu Översikt - Action modellen Steg 1 Nuläge Steg 4 Mätning Utvärdering Steg 2 Mål Utbildning Steg 3 Kampanjer Aktiviteter Clean Drive bygger på en arbetsmodell som testats i ett svenskt pilotprojekt med goda resultat. Det är uppbyggt som ett ledningssystem som syftar till att stödja bilhandlare att öka sin försäljning av miljöfordon.

10 www.clean-drive.eu Steg 1 - Nuläge Steg 1 Nuläge Steg 4 Mätning Utvärdering Steg 2 Mål Utbildning Steg 3 Kampanjer Aktiviteter Nuläge – försäljning 2009 som underlag för var vi är idag och jämförelse med kommande års försäljning samt med nationell statistik i sin helhet etc.

11 www.clean-drive.eu Situation: nuläge och framtida perspektiv på nationell, regional, lokal nivå (ta hänsyn till nuvarande och kommande för- oach nackdelar) •Nuvarande försäljning (kundgrupper, kundpreferenser), tillgängliga energieffektiva bilar / bilar med alternativa bränslen •Strategi (utbud, marknadsföringsaktiviteter etc.) hos tillverkare/importör. Grad av frihet för bilhandlaren • Kommande nya fordon/utbud såsom elbilar etc. New available cars like e-cars, etc. (kundgrupper, kundpreferenser) • Framtida affärsmodeller (nya tjänster) • Vision 2020 hos bilhandlaren

12 www.clean-drive.eu Steg 2 – Mål & Utbildning Steg 1 Nuläge Steg 4 Mätning Utvärdering Steg 2 Mål Utbildning Steg 3 Kampanjer Aktiviteter Mål att bli bättre, en minskning med 5% av CO2-utsläppen i genomsnitt per år  Handlingsplan (vad man strävar efter), Utbildning är ett verktyg för att öka medvetenheten och kunskapen inom området. Ett program som utvecklats baserat på efterfrågan hos medverkande bilhandlare. Certifikat till både försäljare och bilhandlare.

13 www.clean-drive.eu Bilhandlarnas mål att sälja mer klimat- och energieffektiva fordon • Hur Clean Drive projektet kan bidra till att nå uppsatta mål • Mål • Kampanjer / Aktiviteter • Motivation att medverka i Clean Drive • Certifikat

14 www.clean-drive.eu Steg 3 – Kampanjer/Aktiviteter Steg 1 Nuläge Steg 4 Mätning Utvärdering Steg 2 Mål Utbildning Steg 3 Kampanjer Aktiviteter Strategi för att möta målen  Kampanj- och marknadsföringsplan. Åtminstone en gemensam och en enskild aktivitet / bilhandlare och år (3 år).

15 www.clean-drive.eu Marknadsföringsråd - hur man kan stimulera försäljning av miljöfordon? • Vilka signaler ger din försäljningshall? • Företags- och tjänstebilar • Miljöinformation på företagets hemsida • PR-och reklam/annonsering • Miljöutmärkelser • VIP arrangemang • Andra…

16 www.clean-drive.eu Steg 4 – Mätning/Utvärdering Steg 1 Nuläge Steg 4 Mätning Utvärdering Steg 2 Mål Utbildning Steg 3 Kampanjer Aktiviteter Uppföljning och utvärdering av framstegen, försäljning av bilar jämfört med nulägesanalysen, jämfört med uppsatta mål. Effekten / resultat av kampanjer etc. Nya bättre / tuffare mål  en kontinuerlig process.

17 www.clean-drive.eu Starkt partnernätverk • Energy Agency for Southeast Sweden (Coordinator) • Team Red, Germany • BSU, Germany • Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Greece • Prioriterre, France • Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Slovenia • Riga Manager School, Latvia • Tipperary Energy Agency, Ireland • ALESA, Italy • Severn Wye Energy Agency, UK

18

19 www.clean-drive.eu Kontakt information Project website: www.clean-drive.eu


Ladda ner ppt "Www.clean-drive.eu CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europé Del 4: Clean Drive."

Liknande presentationer


Google-annonser