Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16."— Presentationens avskrift:

1 Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16

2 Smartare Citylogistik 2 • Godsförsörjningen till våra städers affärscentrum, butiker och restauranger är en förutsättning för en levande stad. • Godstransporter till våra städer måste ske på ett smidigt sätt som belastar vår miljö så lite som möjligt. • DB Schenker har valt ut sina godstransporter inom Göteborgs miljözon för att visa att det går att minska miljöbelastningen – målsättningen är att halvera utsläppen per uppdrag till år 2015.

3 Målsättning och metod • Mål - En halvering av den totala mängden koldioxidutsläpp från 2008 till 2015. • Vad ska mätas och hur görs detta? - I projektet ingår 6 mindre paketbilar och 7 distributionsbilar för större gods - Fordonen levererar varor i de centrala delarna av Göteborg - Körsträckor, fyllnadsgrader, bränsletyp och bränsleförbrukning kartlades inför projektstarten 2008. - En sammanställning görs varje år • Projektet arbetar med följande områden/arbetsgrupper - Logistik – hitta nya logistiklösningar vid distribution. - Fordon - byta till nya fordon med senaste teknik. - Bränslen - fasar in bränslen med så hög biomassa som möjligt. • Mål - En halvering av den totala mängden koldioxidutsläpp från 2008 till 2015. • Vad ska mätas och hur görs detta? - I projektet ingår 6 mindre paketbilar och 7 distributionsbilar för större gods - Fordonen levererar varor i de centrala delarna av Göteborg - Körsträckor, fyllnadsgrader, bränsletyp och bränsleförbrukning kartlades inför projektstarten 2008. - En sammanställning görs varje år • Projektet arbetar med följande områden/arbetsgrupper - Logistik – hitta nya logistiklösningar vid distribution. - Fordon - byta till nya fordon med senaste teknik. - Bränslen - fasar in bränslen med så hög biomassa som möjligt. 3

4 Genomförda förändringar 2008-2012 Förarna Samtliga förare är utbildade i sparsam körning 4 Biogas Vissa fordon drivs av biogas. MDE (Methane Diesel Engine) Ett av fordonen är ett MDE-fordon som drivs av en kombination av diesel och komprimerad gas. ACP Evolution Diesel En del fordon använder ACP Evolution Diesel – där råvaran delvis utgörs av en förnybar restprodukt från skogen.

5 Genomförda förändringar av bränsletyp under projektet 5 20102011201220092008 CO 2 100% 75% 50% 13 Diesel 3 Fordonsgas 1 10 Diesel 1 Fordonsgas består av 50% biogas och 50% naturgas 1 MDE hybrid 5 Fordonsgas 1 7 Evolution Diesel 1 MDE hybrid 5 Biogas 7 Evolution Diesel • 3 fordon börjar använda fordonsgas 1 • 1 fordon byts ut till en MDE hybrid • Ytterligare 2 fordon börjar använda fordonsgas 1 • Evolution diesel börjar användas • De 5 fordonen med fordonsgas 1 börjar använda biogas • 13 dieselfordon

6 CO 2 -emissioner per paket och fraktsedel har sänkts mellan 2008 och 2012 År Antal fordon av respektive typ 2008 13 diesel 2010 3 fordonsgas + 10 diesel 2011 5 fordonsgas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 2012 5 biogas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 6

7 Projektmålet har uppfyllts sedan totala CO 2 - emissioner har halverats från 2008 till 2012 År Antal fordon av respektive typ 2008 13 diesel 2010 3 fordonsgas + 10 diesel 2011 5 fordonsgas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 2012 5 biogas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 7

8 Metod vid emissionsberäkning 1. Insamling av data Data har samlats in för en vecka i oktober per år, denna data har sedan extrapolerats upp till ett helt år. Följande data har samlats in:  Typ av fordon  Körsträcka per fordon  Antal paket och fraktsedel per fordon  Fraktdragande vikt för paket och fraktsedel per fordon  Bränsleförbrukning per fordon  Typ av bränsle för respektive fordon 2. Beräkning  Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas per fordon  Utifrån typ av bränsle har emissionsfaktorer hämtats från bränsletillverkaren 1, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) 2 & Svenska Miljöinstitutet (IVL) 3  Utifrån bränsleförbrukningen och emissionsfaktorerna har mängden CO 2 -utsläpp beräknats för respektive slinga  Utsläppen har därefter allokerats på paket respektive fraktsedelsgods  Sedan har CO 2 -utsläpp per paket och fraktsedelsgods beräknats  Den totala mängden CO 2 -emissioner har också sammanställts per år 8 1 Teknisk information 11.05.02 Preem ACP Evolution Diesel 2 Rapporten ”NTM Alternative fuels, Issue 2008-01-28” 3 Rapporten ”Underlag för beräkning av växthusgaser från fyra lastbilsbränslen”

9 Källor vid emissionsberäkning 1.Teknisk information 11.05.02 Preem ACP Evolution Diesel, Preem 2.Rapporten ”NTM Alternative fuels, Issue 2008-01-28”, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) 3.Rapporten ”Underlag för beräkning av växthusgaser från fyra lastbilsbränslen för DB Schenker”, Svenska Miljöinstitutet (IVL) 9


Ladda ner ppt "Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16."

Liknande presentationer


Google-annonser