Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16."— Presentationens avskrift:

1 Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg,

2 Smartare Citylogistik 2 • Godsförsörjningen till våra städers affärscentrum, butiker och restauranger är en förutsättning för en levande stad. • Godstransporter till våra städer måste ske på ett smidigt sätt som belastar vår miljö så lite som möjligt. • DB Schenker har valt ut sina godstransporter inom Göteborgs miljözon för att visa att det går att minska miljöbelastningen – målsättningen är att halvera utsläppen per uppdrag till år 2015.

3 Målsättning och metod • Mål - En halvering av den totala mängden koldioxidutsläpp från 2008 till • Vad ska mätas och hur görs detta? - I projektet ingår 6 mindre paketbilar och 7 distributionsbilar för större gods - Fordonen levererar varor i de centrala delarna av Göteborg - Körsträckor, fyllnadsgrader, bränsletyp och bränsleförbrukning kartlades inför projektstarten En sammanställning görs varje år • Projektet arbetar med följande områden/arbetsgrupper - Logistik – hitta nya logistiklösningar vid distribution. - Fordon - byta till nya fordon med senaste teknik. - Bränslen - fasar in bränslen med så hög biomassa som möjligt. • Mål - En halvering av den totala mängden koldioxidutsläpp från 2008 till • Vad ska mätas och hur görs detta? - I projektet ingår 6 mindre paketbilar och 7 distributionsbilar för större gods - Fordonen levererar varor i de centrala delarna av Göteborg - Körsträckor, fyllnadsgrader, bränsletyp och bränsleförbrukning kartlades inför projektstarten En sammanställning görs varje år • Projektet arbetar med följande områden/arbetsgrupper - Logistik – hitta nya logistiklösningar vid distribution. - Fordon - byta till nya fordon med senaste teknik. - Bränslen - fasar in bränslen med så hög biomassa som möjligt. 3

4 Genomförda förändringar Förarna Samtliga förare är utbildade i sparsam körning 4 Biogas Vissa fordon drivs av biogas. MDE (Methane Diesel Engine) Ett av fordonen är ett MDE-fordon som drivs av en kombination av diesel och komprimerad gas. ACP Evolution Diesel En del fordon använder ACP Evolution Diesel – där råvaran delvis utgörs av en förnybar restprodukt från skogen.

5 Genomförda förändringar av bränsletyp under projektet CO 2 100% 75% 50% 13 Diesel 3 Fordonsgas 1 10 Diesel 1 Fordonsgas består av 50% biogas och 50% naturgas 1 MDE hybrid 5 Fordonsgas 1 7 Evolution Diesel 1 MDE hybrid 5 Biogas 7 Evolution Diesel • 3 fordon börjar använda fordonsgas 1 • 1 fordon byts ut till en MDE hybrid • Ytterligare 2 fordon börjar använda fordonsgas 1 • Evolution diesel börjar användas • De 5 fordonen med fordonsgas 1 börjar använda biogas • 13 dieselfordon

6 CO 2 -emissioner per paket och fraktsedel har sänkts mellan 2008 och 2012 År Antal fordon av respektive typ diesel fordonsgas + 10 diesel fordonsgas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel biogas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 6

7 Projektmålet har uppfyllts sedan totala CO 2 - emissioner har halverats från 2008 till 2012 År Antal fordon av respektive typ diesel fordonsgas + 10 diesel fordonsgas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel biogas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 7

8 Metod vid emissionsberäkning 1. Insamling av data Data har samlats in för en vecka i oktober per år, denna data har sedan extrapolerats upp till ett helt år. Följande data har samlats in:  Typ av fordon  Körsträcka per fordon  Antal paket och fraktsedel per fordon  Fraktdragande vikt för paket och fraktsedel per fordon  Bränsleförbrukning per fordon  Typ av bränsle för respektive fordon 2. Beräkning  Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas per fordon  Utifrån typ av bränsle har emissionsfaktorer hämtats från bränsletillverkaren 1, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) 2 & Svenska Miljöinstitutet (IVL) 3  Utifrån bränsleförbrukningen och emissionsfaktorerna har mängden CO 2 -utsläpp beräknats för respektive slinga  Utsläppen har därefter allokerats på paket respektive fraktsedelsgods  Sedan har CO 2 -utsläpp per paket och fraktsedelsgods beräknats  Den totala mängden CO 2 -emissioner har också sammanställts per år 8 1 Teknisk information Preem ACP Evolution Diesel 2 Rapporten ”NTM Alternative fuels, Issue ” 3 Rapporten ”Underlag för beräkning av växthusgaser från fyra lastbilsbränslen”

9 Källor vid emissionsberäkning 1.Teknisk information Preem ACP Evolution Diesel, Preem 2.Rapporten ”NTM Alternative fuels, Issue ”, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) 3.Rapporten ”Underlag för beräkning av växthusgaser från fyra lastbilsbränslen för DB Schenker”, Svenska Miljöinstitutet (IVL) 9


Ladda ner ppt "Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat DB Schenker Göteborg, 2013-04-16."

Liknande presentationer


Google-annonser