Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat"— Presentationens avskrift:

1 Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat
DB Schenker Göteborg,

2 Smartare Citylogistik
Godsförsörjningen till våra städers affärscentrum, butiker och restauranger är en förutsättning för en levande stad. Godstransporter till våra städer måste ske på ett smidigt sätt som belastar vår miljö så lite som möjligt. DB Schenker har valt ut sina godstransporter inom Göteborgs miljözon för att visa att det går att minska miljöbelastningen – målsättningen är att halvera utsläppen per uppdrag till år 2015.

3 Målsättning och metod Mål
En halvering av den totala mängden koldioxidutsläpp från 2008 till 2015. Vad ska mätas och hur görs detta? I projektet ingår 6 mindre paketbilar och 7 distributionsbilar för större gods Fordonen levererar varor i de centrala delarna av Göteborg Körsträckor, fyllnadsgrader, bränsletyp och bränsleförbrukning kartlades inför projektstarten 2008. En sammanställning görs varje år Projektet arbetar med följande områden/arbetsgrupper Logistik – hitta nya logistiklösningar vid distribution. Fordon - byta till nya fordon med senaste teknik. Bränslen - fasar in bränslen med så hög biomassa som möjligt.

4 Genomförda förändringar 2008-2012
Biogas Vissa fordon drivs av biogas. MDE (Methane Diesel Engine) Ett av fordonen är ett MDE-fordon som drivs av en kombination av diesel och komprimerad gas. ACP Evolution Diesel En del fordon använder ACP Evolution Diesel – där råvaran delvis utgörs av en förnybar restprodukt från skogen. Förarna Samtliga förare är utbildade i sparsam körning

5 Genomförda förändringar av bränsletyp under projektet
CO2 13 dieselfordon 100% 1 fordon byts ut till en MDE hybrid Ytterligare 2 fordon börjar använda fordonsgas1 Evolution diesel börjar användas 13 Diesel 3 fordon börjar använda fordonsgas1 75% 3 Fordonsgas1 10 Diesel De 5 fordonen med fordonsgas1 börjar använda biogas 1 MDE hybrid 5 Fordonsgas1 7 Evolution Diesel 50% 1 MDE hybrid 5 Biogas 7 Evolution Diesel 2008 2009 2010 2011 2012 1 Fordonsgas består av 50% biogas och 50% naturgas

6 CO2-emissioner per paket och fraktsedel har sänkts mellan 2008 och 2012
Antal fordon av respektive typ 2008 13 diesel 2010 3 fordonsgas + 10 diesel 2011 5 fordonsgas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 2012 5 biogas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel

7 Projektmålet har uppfyllts sedan totala CO2-emissioner har halverats från 2008 till 2012
Antal fordon av respektive typ 2008 13 diesel 2010 3 fordonsgas + 10 diesel 2011 5 fordonsgas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel 2012 5 biogas + 1 MDE hybrid + 7 Evolution diesel

8 Metod vid emissionsberäkning
1. Insamling av data Data har samlats in för en vecka i oktober per år, denna data har sedan extrapolerats upp till ett helt år. Följande data har samlats in: Typ av fordon Körsträcka per fordon Antal paket och fraktsedel per fordon Fraktdragande vikt för paket och fraktsedel per fordon Bränsleförbrukning per fordon Typ av bränsle för respektive fordon 2. Beräkning Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas per fordon Utifrån typ av bränsle har emissionsfaktorer hämtats från bränsletillverkaren1, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM)2 & Svenska Miljöinstitutet (IVL)3 Utifrån bränsleförbrukningen och emissionsfaktorerna har mängden CO2-utsläpp beräknats för respektive slinga Utsläppen har därefter allokerats på paket respektive fraktsedelsgods Sedan har CO2-utsläpp per paket och fraktsedelsgods beräknats Den totala mängden CO2-emissioner har också sammanställts per år 1 Teknisk information Preem ACP Evolution Diesel 2 Rapporten ”NTM Alternative fuels, Issue ” 3 Rapporten ”Underlag för beräkning av växthusgaser från fyra lastbilsbränslen”

9 Källor vid emissionsberäkning
Teknisk information Preem ACP Evolution Diesel, Preem Rapporten ”NTM Alternative fuels, Issue ”, Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) Rapporten ”Underlag för beräkning av växthusgaser från fyra lastbilsbränslen för DB Schenker”, Svenska Miljöinstitutet (IVL)


Ladda ner ppt "Hela lasten – Halva utsläppet Summering av resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser