Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör man en handlingsplan?.  Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60% till 2020 i jämförelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör man en handlingsplan?.  Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60% till 2020 i jämförelse."— Presentationens avskrift:

1 Hur gör man en handlingsplan?

2  Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60% till 2020 i jämförelse med 1990.  Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1% per år.  Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för förorening av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjning och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas. Inriktningsmål för miljö 2012

3 EXEMPEL: Inriktningsmål (flera år)  Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60% till 2020 i jämförelse med 1990. Effektmål (budgetår) Förbrukningen av fossilt bränsle i tjänstebilar minskar med 5 % 2012 jämfört med 2011.

4 EXEMPEL: handlingsplan Utbildning: Planera och genomför en EcoDrivingkurs för de 10 personer som kör flest mil i tjänsten. Resurs: 10 personer x 1000 SEK samt 10 personer x 3 timmar. Ansvarig: Kurt Jonsson Tidplan: Klart 2012-12-31

5 Nyckeltal- för att mäta måluppfyllelse Nyckeltal exempel: Energianvändning - kWh/elever - kWh/m 2 - kWh/öppet timmar Bränsleförbrukning -liter/mil Mängd avfall - avfall kg/invånare

6 Miljöhandlingsplan 2012 Serviceförvaltningen InriktningsmålEffektmålNyckeltalAktiviteterAnsvarUpp- följning Resurs Utsläppen av luftförorening ar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till 2020 i jämförelse med 1990 Den genomsnittliga volymen matavfall vid måltidsservice skolrestauranger ska per elev minska med 20 % jämfört 2010 Matavfall per elev 2012 jämfört 2010 Energianvänd ningen minskar. Elförbrukning en minskar med 1 % per år Service- förvaltningens samtliga datorarbetsplatser ska gås igenom ur en energispar- synpunkt Andel genomgångna dator- arbetsplatser


Ladda ner ppt "Hur gör man en handlingsplan?.  Utsläppen av luftföroreningar liksom växthusgaser minskar. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60% till 2020 i jämförelse."

Liknande presentationer


Google-annonser