Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg

2 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg 20-20-20 målen Till år 2020 ska: -utsläppen av koldioxid minska med 20% jämfört med 1990 års nivå, - 20% av den energi som används inom EU komma från förnybara källor, - den totala energianvändningen minska med 20%.

3 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg Bygg- och fastighetssektorns potential  30% av växthusgaserna kan undvikas med ekonomisk vinst till 2020  störst potential för reduktion av växthusgaser –renovering av befintligt bestånd –byte av installationer och utrustning som använder energi (IPCC, Climate change 2007, Kapitel 6)

4 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg 1951 1973

5 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg "Kyoto-pyramiden" Reducera värmeförluster Effektivisera elanvändningen Utnyttja solenergin Visa och kontrollera energianvändningen Välj energikälla Källa: Den Norske Stats Husbank i samarbete med SINTEF och Byggforsk Tilläggsisolering Köldbryggor Lufttäthet FTX Ventilation Belysning Vitvaror Solfångare Solceller Mät Primär energi Fossilfritt

6 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg OTÄTHETER DÅLIG VENTILATION KÖLDBRYGGOR

7 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg

8 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg 130 kWh/m² återställande av fasad takrenovering stängning av sopnedkast 198 kWh/m² renovering av fasad byte av värmesystem stängning av sopnedkast tilläggsisolering optimering ny ventilation

9 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg Förslag till förbättring av klimatskal Förse huset med överrock...... och hatt

10 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg Ny ventilation i självdragshus

11 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg Systemanalys av renoveringsåtgärder Byggnadsdata Energiberäkning LCC LCA CBA livscykelkostnad livscykelanalys cost- benefit analys

12 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg  Tar med alla kostnader - investering, drift & underhåll  Nuvärde  "Vi är för fattiga för att kunna snåla" LCC - livscykelkostnad

13 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg System gräns Processer & transporter El & bränsle produktion El Naturresurser Bränsle LCA- livscykelanalys tittar på material och energianvändning "från vaggan till graven"

14 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg 102030 år kg CO2-ekv./m2 100 200 300 400 x x x x x x x x LCA- livscykelanalys

15 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg CBA – Cost - Benefit  Sätter pengar på miljöpåverkan  En "kombinerad" LCC och LCA  Samhällsperspektiv

16 Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg Seminarium om energieffektiv renovering 14 april i Malmö  Fönster  Belysning  Vitvaror  Bevarandevärden  Fuktsäkerhet och innemiljö www.ivl.se


Ladda ner ppt "Energieffektivisering i befintliga fastigheter Kaisa Svennberg."

Liknande presentationer


Google-annonser