Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värme i villan. Typhuset Använder totalt 26 200 kWh varav: 6 200 kWh är hushållsel 5 000 kWh är varmvatten 15 000 kWh är uppvärmning Ekonomi, komfort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värme i villan. Typhuset Använder totalt 26 200 kWh varav: 6 200 kWh är hushållsel 5 000 kWh är varmvatten 15 000 kWh är uppvärmning Ekonomi, komfort."— Presentationens avskrift:

1 Värme i villan

2 Typhuset Använder totalt 26 200 kWh varav: 6 200 kWh är hushållsel 5 000 kWh är varmvatten 15 000 kWh är uppvärmning Ekonomi, komfort och påverkan på miljön är avgörande för valet av uppvärmningssystem

3 Effektivisera för klimatets skull •Kartlägg och genomför åtgärder •Välj produktionsspecificerad energi •Klimatkompensera - alla kan göra något

4 Husets värmeläckage Väggar 20 % Ventilation 15 % Tak 15 % Fönster och dörrar 35 % Golv och källare 15 %

5 Klimatskalet Isolering av vindsbjälklag: •50 cm istället för 20 cm minskar värmeförlusterna med i genomsnitt 1 200 kWh per år •13 000 – 22 000 kr i investering •Täta och ventilera för att förhindra fukt Fönster: •Byte eller renovering •1 300 kWh per år sparas i typhuset på renovering •Minskade årskostnader med 1 600 kr per år

6 Värmespridning i huset •Vattenburet distributionssystem är att föredra •Systemet är flexibelt, kan använda fjärrvärme, värmepump, pellets, etc. •Golvvärme: kräver välisolerade fönster •Byte av uppvärmningssätt kan förändra husets inneklimat

7 Anpassad värme med styrsystem •Systemet regleras med inne- och/eller utegivare •Styrsystemet ser till så olika rum kan hålla olika temperatur •Temperaturen kan anpassas till dygnets olika aktiviteter Varje extra grad inomhus ökar värmekostnaden med ca 5 %

8 Elvärme •Direktverkande el kan kompletteras med t ex pelletskamin, kakelugn eller luft-luftvärmepump •Vattenburen el konverteras lätt till fjärrvärme, värmepump eller pelletspanna •Gamla termostater ger ojämn värme •Systemet kan kompletteras med ett automatiskt styrsystem för jämnare temperatur och lägre energikostnad

9 Olja och gas •Klimatpåverkan •Gammal oljepanna: pannverkningsgrad kan vara lägre än 60 % •Modern oljepanna: pannverkningsgrad 80–85 % Kan bytas till andra uppvärmnings- former t ex pellets, fjärrvärme eller värmepump

10 Fjärrvärme •Finns i de flesta större tätorter och städer •Ett bekvämt uppvärmningssätt utan arbetsinsats •Ofta lägre kostnad än olja och el •Fjärrvärmeverken bränner ofta flis, pellets och sopor •Fjärrvärmekunden har fått ökade rättigheter i och med ny lag

11 Vedeldning •Förnybart bränsle •Modern miljögodkänd panna, ackumulatortank, torr ved och hög lufttillförsel => låga utsläpp av miljöskadliga ämnen •Låg driftkostnad

12 Pellets •Förnybart bränsle •Tillverkas av skogsavfall och sågspån •Typhuset använder 5–6 ton pellets/år •Byt till pelletspanna eller pelletskamin •Mindre arbetsinsats jämfört med ved •Pelletskamin kan installeras som komplement vid direktverkande el

13 Värmepump •Värme från berg, jord, luft eller sjö överförs till husets värmesystem •En bergvärmepump täcker 90–95 % av husets behov av värme och varmvatten •Komplement till andra uppvärmningsformer •Låg arbetsinsats •Låga driftkostnader jämfört med el och olja •Inga miljöskadliga utsläpp •Relativt hög investeringskostnad

14 Solfångare •Solfångare kan ge 2 100 kWh/år •Ger tappvarmvatten under sommaren •Kräver ackumulatortank •Komplement till andra uppvärmningsformer •Låg arbetsinsats •Ingen energikostnad •Ingen miljöpåverkan

15 Förändrat beteende ger besparingar •Byt glödlampor till lågenergi •Välj energimärkta vitvaror •Snålspolande armaturer minskar vattenförbrukningen •Undvik stand by-läge •Sänk innetemperaturen

16 Energimärkning – vid inköp av vitvaror •Alla vitvaror ska enligt lag vara energimärkta •Skala från A till G, där A är bäst •A++ bäst på kyl och frys •Om du inte hittar energimärkningen – fråga återförsäljaren

17 Ekonomisk jämförelse FjärrvärmePellets- panna Bergvärme -pump SolvärmeVed Invester- ings- kostnad 50 000 – 70 000 kr 80 000 – 120 000 kr 130 000 – 180 000 kr 25 000 – 40 000 kr 90 000 – 120 000 kr Minskad energi- användning 570 kWh/år+2 600 kWh/år 13 000 kWh/år2 100 kWh/år - Minskade års- kostnader 10 000 kr/år12 000 kr/år17 000 kr/år2 700 kr/år- Minskade utsläpp av CO 2 -18 000 kg/år 13 000 kg/år2 100 kg/år18 000 kg/år

18 Ekonomisk jämförelse Isolera vinden Kostnad isolering: 13 000 – 22 000 kr Besparing/år: 1 200 kWh Besparing/år: 1 500 kr Renovera fönster Kostnad renov. fönster : 20 000 – 24 000 kr Besparing/år: 1 300 kWh Besparing/år: 1 600 kr

19 Energikalkylen •Beräkningar av –Minskat behov av energi –Minskade årskostnader –Förändrade utsläpp av koldioxid •www.energimyndigheten.sewww.energimyndigheten.se •Mata in ditt eget hus och jämför åtgärder!

20 Mer information: material från kampanjen Bli energismart! •För dig som bor i villa eller i lägenhet finns två foldrar med praktiska tips om hur du kan minska din energianvändning. •Läs även foldrarna om stand by samt bidrag och stöd du kan söka. •Beställ materialet på www.energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

21 Mer information Du kan hitta tips och råd, testresultat av produkter och mycket mer på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se


Ladda ner ppt "Värme i villan. Typhuset Använder totalt 26 200 kWh varav: 6 200 kWh är hushållsel 5 000 kWh är varmvatten 15 000 kWh är uppvärmning Ekonomi, komfort."

Liknande presentationer


Google-annonser