Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solenergi-dagar Datum Ort. Introduktion/presentation… • …om föredragshållaren •

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solenergi-dagar Datum Ort. Introduktion/presentation… • …om föredragshållaren •"— Presentationens avskrift:

1 Solenergi-dagar Datum Ort

2 Introduktion/presentation… • …om föredragshållaren •

3 Solenergidagarna 2014 • 1-31 maj 2014 • Lokala aktiviteter runt om i Sverige • En kampanj som genomförs i fler än 20 europeiska länder samtidigt. • Mer information finns på www.solardays.se www.solardays.se

4 Solens potential

5 Sol i Sverige Bild: Institute för Environment and sustainability-European Comission

6 Solfångare Ger värme och varmvatten • För tappvarmvatten och som tillskott till husets uppvärmning Kopplas till • Ackumulatortank (kombisystem) • Varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga Kombineras med • pellets, ved, el, värme- pump, eller dyl. Illustration: Peter Abramsson Copyright: Energikontoret Skåne

7 Solfångare, tumregler Hur långt räcker solvärmen? • Kombisystem: 15-35 % av årligt värmebehov för uppvärmning och tappvarmvatten. • Tappvarmvatten: Drygt 50 % av årligt tapp- varmvattenbehov • Produktion: 400 – 500 kWh /m 2, år Dimensionering • Per småhus: 10-15 m 2 solfångare och 500 - 1000 liter tank, för kombisystem • System för enbart tappvarmvatten kräver mindre solfångaryta, ca 5-10 m 2 Bild: Svensk solenergi Vakuumrörsolfångare Plan solfångare Bild: Svensk solenergi

8 Solceller Omvandlar solljus till el • Solceller omvandlar som solljus till elektrisk ström (likström) • Den vanligaste sortens solceller består av kristallint kisel Elproduktion från solceller i Sverige • Storlek anges ofta i kilowatt (kW) och avser toppeffekt vid optimerade testförhållanden • En kW motsvarar ca 7 m 2 solceller och producerar 800 – 1 100 kWh/kW • En växelriktare omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som används för eget bruk i byggnaden eller levereras till elnätet vid överproduktion

9 Solcellssystem för en villa Illustration: Peter Abramsson Copyright: Energikontoret Skåne

10 Sjunkande priser på solceller

11 Bidrag för solenergi- installationer i Sverige Inga bidrag för solfångare • Solvärmestödet fasades ut 2011 Solcellsstöd 2013 – 2016 • Stödnivå: 35 % av investeringskostnaden. • Söks hos Länsstyrelsen • Söktrycket är stort och väntetiden kan vara lång ROT-avdrag för solenergi • Gäller arbetskostnader • Gäller både solceller och solfångare • ROT-avdraget och solcellsstödet kan inte kombineras

12 Försäljning av solel Försäljning av solel i Sverige • Nettodebitering har inte införts i Sverige, då det anses oförenligt med skattereglerna • Många elbolag erbjuder fördelaktiga priser för solel, upp till 1 kr/kWh, undersök priser hos flera bolag! Skattereduktion på förslag 60 öre/kWh • I proposition 2013/2014:151 föreslås en särskild ersättning för förnybar mikroproducerad el som levereras till elnätet • Ersättning utbetalas som en skattereduktion på 60 öre/kWh • Gäller tidigast från och med 1 juli 2014

13 Ekonomi Investeringskostnad • En solfångaranläggning (kombisystem) för en villa kostar 40 000 kr – 80 000 kr inkl. ackumulatortank, installation och moms. Enbart varmvattenproduktion 25 000 kr – 50 000 kr • Priset för en nyckelfärdig nätansluten solcellsanläggning i villa-storlek är ca 20 000 kr/kW, inkl moms och installation. Lång livslängd och låga driftskostnader • Solfångare har upp till 15 års garanti • Solceller har vanligtvis 25 års garanti • Försumbara drifts- och underhållskostnader • Gratis flödande energi! Stora miljöfördelar • arknadsföring, miljöprofilering • Högre självförsörjningsgrad • Mindre sårbarhet vid prisökningar

14 Solinstrålningen finns… Takytorna finns… Priserna har gått ner… Vad väntar vi på?

15 Hur går jag vidare? Söker du leverantörer eller installatörer? www.svensksolenergi.se

16 Tack!


Ladda ner ppt "Solenergi-dagar Datum Ort. Introduktion/presentation… • …om föredragshållaren •"

Liknande presentationer


Google-annonser