Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solenergi- dagar Datum Ort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solenergi- dagar Datum Ort."— Presentationens avskrift:

1 Solenergi- dagar Datum Ort

2 Introduktion/presentation…
…om föredragshållaren

3 Solenergidagarna 2014 1-31 maj 2014
Lokala aktiviteter runt om i Sverige En kampanj som genomförs i fler än 20 europeiska länder samtidigt. Mer information finns på

4 Solens potential Bilden visar årlig solinstrålning i förhållande till jordens TOTALA tillgångar på kol, uran, petroleum och naturgas. (Enhet: Terawattår) Dessutom visar den hur stor den instrålade solenergin är i förhållande till jordens övriga förnybara energikällor. Det strålar årligen in ca gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Vad kan vi då göra för att ta tillvara på denna energi? Kommande bilder visar tekniken kring solfångare och solceller.

5 Sol i Sverige Bild 1 visar solpotentialen i Sverige. Vi har i princip lika mycket solinstrålning som Tyskland – som är ett av de länder som satsar mest i världen på solenergi. Bild 2 visar soltimmarna i Sverige. Bild: Institute för Environment and sustainability-European Comission

6 Solfångare Ger värme och varmvatten Kopplas till Kombineras med
För tappvarmvatten och som tillskott till husets uppvärmning Kopplas till Ackumulatortank (kombisystem) Varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga Kombineras med pellets, ved, el, värme- pump, eller dyl. På denna länk finns info om skillnaden mellan plana solfångare och vakuumrörsolfångare: Illustration: Peter Abramsson Copyright: Energikontoret Skåne

7 Solfångare, tumregler Hur långt räcker solvärmen? Dimensionering
Kombisystem: % av årligt värmebehov för uppvärmning och tappvarmvatten. Tappvarmvatten: Drygt 50 % av årligt tapp- varmvattenbehov Produktion: 400 – 500 kWh /m2, år Dimensionering Per småhus: m2 solfångare och liter tank, för kombisystem System för enbart tappvarmvatten kräver mindre solfångaryta, ca 5-10 m2 Plan solfångare Bild: Svensk solenergi Vakuumrörsolfångare Bild: Svensk solenergi

8 Solceller Omvandlar solljus till el
Solceller omvandlar som solljus till elektrisk ström (likström) Den vanligaste sortens solceller består av kristallint kisel Elproduktion från solceller i Sverige Storlek anges ofta i kilowatt (kW) och avser toppeffekt vid optimerade testförhållanden En kW motsvarar ca 7 m2 solceller och producerar 800 – kWh/kW En växelriktare omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som används för eget bruk i byggnaden eller levereras till elnätet vid överproduktion

9 Solcellssystem för en villa
Systemskiss för nätansluten solcellsanläggning. Elmätaren mäter i ”båda riktningarna”. Växelriktaren fungerar också som driftövervakning och visar producerad energi. Illustration: Peter Abramsson Copyright: Energikontoret Skåne

10 Sjunkande priser på solceller
Priserna har gått ner kraftigt!

11 Bidrag för solenergi- installationer i Sverige
Inga bidrag för solfångare Solvärmestödet fasades ut 2011 Solcellsstöd 2013 – 2016 Stödnivå: 35 % av investeringskostnaden. Söks hos Länsstyrelsen Söktrycket är stort och väntetiden kan vara lång ROT-avdrag för solenergi Gäller arbetskostnader Gäller både solceller och solfångare ROT-avdraget och solcellsstödet kan inte kombineras Om ROT-avdrag för solfångare: ”Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är då hälften av detta belopp.” Läs mer:

12 Försäljning av solel Försäljning av solel i Sverige
Nettodebitering har inte införts i Sverige, då det anses oförenligt med skattereglerna Många elbolag erbjuder fördelaktiga priser för solel, upp till 1 kr/kWh, undersök priser hos flera bolag! Skattereduktion på förslag 60 öre/kWh I proposition 2013/2014:151 föreslås en särskild ersättning för förnybar mikroproducerad el som levereras till elnätet Ersättning utbetalas som en skattereduktion på 60 öre/kWh Gäller tidigast från och med 1 juli 2014 Proposition om skattereduktion för mikroproducerad el finns här: Begränsningar för skattereduktionen enligt förslaget: 1. Såld el får inte överstiga köpt el, dvs man måste vara nettokonsument över året 2. Maxbeloppet kr ( kWh * 0,60 kr). OBS att detta är väldigt högt gränsvärde som inte kommer att ha betydelse för anläggningar i villastorlek. 3. Max säkringsstorlek 100 Ampere. Här är det fritt fram att lägga in egna exempel på lokala elbolag och nätägare som känns mer aktuella för er målgrupp att höra om. Mikroproduktion: Solcellsanläggningen ansluts inom kundens elanläggning. Maxeffekt 43,5 kW ansluts till en 230/400 V konsumtionsanläggning på max 63 A.

13 Ekonomi Investeringskostnad Lång livslängd och låga driftskostnader
En solfångaranläggning (kombisystem) för en villa kostar kr – kr inkl. ackumulatortank, installation och moms. Enbart varmvattenproduktion kr – kr Priset för en nyckelfärdig nätansluten solcellsanläggning i villa-storlek är ca kr/kW, inkl moms och installation. Lång livslängd och låga driftskostnader Solfångare har upp till 15 års garanti Solceller har vanligtvis 25 års garanti Försumbara drifts- och underhållskostnader Gratis flödande energi! Stora miljöfördelar arknadsföring, miljöprofilering Högre självförsörjningsgrad Mindre sårbarhet vid prisökningar

14 Solinstrålningen finns… Takytorna finns… Priserna har gått ner…
Vad väntar vi på?

15 Hur går jag vidare? Söker du leverantörer eller installatörer?

16 Tack!


Ladda ner ppt "Solenergi- dagar Datum Ort."

Liknande presentationer


Google-annonser