Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Av: Almir, Martin, Ismail, Edvin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Av: Almir, Martin, Ismail, Edvin"— Presentationens avskrift:

1 Av: Almir, Martin, Ismail, Edvin
Förnyelsebar energi Av: Almir, Martin, Ismail, Edvin

2 Vad är förnyelsebar energi?
Förnybar energi kommer från källor som görs till nytt i snabb takt, exempel på några sådana är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Förnyelsebar energi såsom vattenkraft, vindkraft och solenergi är bra för miljön därför att de inte släpper ut farliga eller miljöpåverkande gaser. De förnyelsebara energikällorna skadar inte naturen som de fossila bränslena. I framtiden måste vi ersätta de fossila bränslen.

3 Biobränslen Olika sorters biobränslen: Avfall, biogas, biprodukter från industrin, förädlade biobränslen, trädbränslen och åkerbränslen. Biobränsle används för att producera el och värme och som drivmedel. Fördelar med biobränsle är att den inte ökar koldioxidhalten, då den koldioxid som frigörs vid förbränning till motsvarande del tas upp i naturens kretslopp av skog och växter. Nackdelar med biobränslen är att mängden gödnings och bekämpningsmedel kan öka. I Sverige har vi gott om skog och använder oss därför till stor del av skogen som bränslekälla. Klicka på rubriken för att se en bild!

4 Solenergi Solen driver vattnets kretslopp så att vi kan tillverka el från strömmande vatten, solen gör också att det blir olika temperaturer och olika lufttryck på jorden. Idag används solens strålar både för att tillverka både värme och elektricitet med hjälp av solceller och solfångare En solcell kan kosta upp till 3000 kronor beroende på vilken solcell du köper. Det kanske låter mycket men man tjänar på det. Fördelar med solenergi är att de är: Miljövänliga, solstrålarna är gratis och inget underhåll. Nackdel är att den inte klarar av hela energibehovet. Klicka på rubriken för att se en bild!

5 Vattenkraftverk Vattenkraft är energi som tillverkas ur strömmande vatten. Den vanligaste tekniken är vattenkraft, den har solen som motor. Strömmarna kan finnas i vattendrag och så kan de skapas i temperaturskillnader i världshaven eller som tidvattenströmmar. Konstgjorda vattendrag kan också användas. Vattenkraften svarar för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen. All el och energiproduktion påverkar miljön. När det gäller vattenkraften sker den största miljöpåverkan när kraftverk och dammar byggs. Fördelarna med vattenkraftverk: de släpper intill inga utsläpp i naturen och en annan fördel är att de behöver inga bränsle, det byggs enkelt och folk i fattiga delar kan producera energi. Nackdelarna med vattenkraftverk: om man bygger ett vattenkraftverk i en flod så kan det påverka djurlivet, det täpper till så de inte kan få vatten. Klicka på rubriken för att se en bild!

6 Vindkraftverk När det blåser så börjar rotorbladen på vindraftverket snurra och då tillverkas energi. Vindkraftverk placeras där det är öppen yta för att vinden ska utnyttjas till max. Elen som tillverkas på en dag i ett vindkraftverk skulle räcka till att driva datorer i 10 timmar. Det finns bara 4 % vindkraftverk i Sverige. Ett vindkraftverk kan kosta miljoner, det beror på hur stort vindkraftverket är. Fördelar med vindkraftverk: är att vind finns över allt och att det inte påverkar växthuseffekten. Vindkraftverk fungerar länge och kräver inga onödiga reparationskostnader. Nackdelar med vindkraftverk: Kostnaden är hög vid tillverkning, vindkraftverk kräver stora ytor, vindkraftverk bullrar och syns, vindkraftverk gå ej att styra det blåser när det blåser. Klicka på rubriken för att se en bild!

7 Klicka på huset för att komma tillbaka

8 Klicka på huset för att komma tillbaka

9 Klicka på huset för att komma tillbaka

10 Klicka på huset för att komma tillbaka


Ladda ner ppt "Av: Almir, Martin, Ismail, Edvin"

Liknande presentationer


Google-annonser