Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

El i samhället Ett bildspel om hur el produceras, transporteras, om elens miljöpåverkan och framtidens möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "El i samhället Ett bildspel om hur el produceras, transporteras, om elens miljöpåverkan och framtidens möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 El i samhället Ett bildspel om hur el produceras, transporteras, om elens miljöpåverkan och framtidens möjligheter

2 Innehållsförteckning
El-produktion och el-transport Energin och miljön Framtidslösningar

3 1. El-produktion och el-transport
Bildkälla:

4 1. El-produktion och el-transport
För att kunna tillverka el behövs en generator. En generator roterar. För att få generatorn att rotera så kopplar man den till en roterande turbin. Turbinen roterar därför att en energikälla driver den runt. (läs mer om detta i de andra länkarna på sidan VEM BESTÄMMER) Vatten och vind driver turbinen direkt. I oljekraftverk, kolkraftverk och kärnkraftverk så används en ångmaskin för att driva turbinen. Ångan får man när man kokar upp vatten. Värmen till detta kommer från kärnreaktorerna i kärnkraftverk och från förbränningen i kol- och oljekraftverk. (läs mer om detta i de andra länkarna på sidan VEM BESTÄMMER)

5 1. El-produktion och el-transport
Bildkälla: eon

6 Kommer du ihåg? Vilka energikällor är störst i Sverige när det gäller el-produktion? Vad har generatorn för funktion? Hur kommer elen från kraftverket till ditt hem?

7 2. Energin och miljön Energikällorna påverkar miljön.
Vattenkraftverk förstör ekosystemet i och runt floden där det placeras. I några fall har man byggt så stora dammar till vattenkraftverket att man har tvångsförflyttat människor. Bildkälla: geograph.org.uk

8 2. Energin och miljön I kärnkraftverk används radioaktivt Uran-235 för att hetta upp vatten och driva ångmaskinerna som driver turbinerna. Uranet är precis lika farligt radioaktivt när det bryts i uran-gruvor och när det transporteras, som när det används i kärnkraftverket. Man måste använda mycket skydd runt för att inte radioaktviteten ska smita ut och skada människor som arbetar med uranet. Det är genom fission som man får värme för att värma vattnet i kärnreaktorn. När man har delat på det mesta av uranet så har det omvandlats till andra radioaktiva ämnen som man inte längre kan använda i kärnkraftverket. Då lagrar man detta i underjordiska schakt. Bildkälla: Lothar Neumann

9 2. Energin och miljön När vi förbränner olja, kol, sopor, ved, flis etc. så släpper vi ut koldioxid ( CO2) och giftiga rökgaser. Rökgaserna kan ge cancer. Koldioxiden bidrar till klimatförändringar på jorden. Man ser att många djur idag håller på att utrotas p.g.a klimatförändringarna. Dessa rökgaser kan också orsaka att surt regn bildas! Bildkälla: Matthew D. Wilson

10 2. Energin och miljön Batterier, lågenergilampor, mobiltelefoner och datorer innehåller metalljoner som ofta är mycket giftiga. Några av de farligaste tungmetallerna kvicksilver, kadmium eller bly, finns i många batterier, i mobiltelefoner, lågenergilampor och datorer. Metallerna är giftiga både för människor, djur och växter och skadar så fort de kommer i beröring med en organism. I människor kan de ge svåra nervskador, reproduktionsskador, cancer eller döda.

11 2. Energin och miljön Metallerna hämtas ur gruvor, sedan anrikas (renas) de i råvarufabriker och slutligen placeras de inuti föremålen i en tillverkningsfabrik. När vi har använt färdigt batterierna så slänger vi dem. Dessa metaller är alltså giftiga både i samband med gruvbrytningen, anrikningen och tillverkningen och som avfall. När vi använder dem är batterierna skyddade av höljen så att de giftiga tungmetallerna inte kommer åt användaren. Bildkälla: Oktav Druta

12 2. Energin och miljön Tungmetall-gruvorna läcker ut giftiga tungmetaller till marken och vattnet runtomkring Bildkälla: Spasimir En länk till en artikel om utsläpp från tungmetall-gruvor

13 2. Energin och miljön Bildkälla: VAFAB Avfallet kan vi styra över mer genom att lämna förbrukade batterier, mobiltelefoner, datorer och lågenergilampor till insamlingsstationer och genom att kräva av kommunen, som äger insamlingsstationen att allt detta avfall ska tas om hand i Sverige i enighet med svensk miljölagstiftning. Tungmetallerna tas då ut ur föremålen och läggs ner i vattentäta behållare som placeras nere i berggrunden

14 2. Energin och miljön Det finns oseriösa företag som köper sådant här avfall och skickar det till fattiga länder. Där ska människor utan skydd plocka ut de giftiga ämnena. Sedan lämnas de på marken där för att resten av materialet ska återanvändas. Som invånare i en kommun har man rätt att veta hur avfallet tas om hand. Länk till artikel i DN om problemen kring export av el-avfall från Europa Länk till info om problemen med avfallsexportering

15 2. Energin och miljön Om du är nyfiken på mer om energikällornas miljöpåverkan så finns det mycket skrivet om detta på internet, särskilt om du besöker olika miljöorganisationers hemsidor. Här är två stora miljöorganisationers hemsidor:

16 2. Energin och miljön Det finns energikällor som inte påverkar miljön så mycket; vindkraft, vågkraft….

17 2. Energin och miljön …..solceller och solvärme hör till dessa energikällor.

18 Kommer du håg? På vilket sätt är vattenkraft miljöstörande?
På vilket sätt är kärnkraft miljöstörande? På vilket sätt är förbränningskraft miljöstörande? På vilket sätt kan batterier vara miljöstörande? Ge exempel på olika energikällor som inte är miljöstörande.

19 3. Framtidslösningar Supraledare Tidvattenkraft Solenergi från rymden
När el går genom kopparledningar så tappas lite el bort på vägen. Den försvinner som värme. Supraledare är ett material som kan leda el utan att någon försvinner. Man har uppfunnit materialet, men forskar nu på att göra det praktiskt och ekonomiskt att massproducera det och att använda det i elnätverken. Tidvattenkraft Man har utvecklat turbiner som ligger vid stranden i några tidvattenområden. Tidvatten är ju något som alla hav har regelbundet och som orsakas av månens rotation runt jorden. Man utnyttjar höjdskillnaderna mellan ebb (lågvatten) och flod (högvatten) för att driva turbinerna. Ännu så länge finns bara några få testområden där man använder detta. Hela jordens kustlinjer skulle kunna fyllas med tidvattenturbiner. Man försöker utveckla både praktiska och ekonomiska lösningar som fungerar bra i klimatet där de placeras. Solenergi från rymden Eftersom solens energi är starkare ute i rymden finns det forskare som arbetar med att skapa solfångare ute i rymden för att sedan transportera energin ner till jorden. Bränsleceller Bränsleceller är som batterier som måste ”tankas” med sina kemikalier. Man kan konstruera dessa bränsleceller så att kemikalierna som behövs och som bildas är ofarliga, t.ex vatten och salt. Eftersom en bränslecell kan tankas, kan den vara mindre än batterier. Man har under flera år arbetat med att ta fram miljövänliga bränsleceller till blar, som inte exploderar och som är billiga att producera och pålitliga vid drift. Det finns bilar i trafiken idag, som har bränsleceller, men de är inte så många och de går inte att köpa för privatpersoner ännu.

20 Vad tycker du? Skriv en kort text om någon eller några av de framtidslösningar som presenteras och berätta varför du tycker den skulle vara bra att använda mer av.


Ladda ner ppt "El i samhället Ett bildspel om hur el produceras, transporteras, om elens miljöpåverkan och framtidens möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser