Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är orsaken till problemet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är orsaken till problemet?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är orsaken till problemet?
Ökad efterfrågan på energi i världen när levnadsstandarden ökar. Fossila bränslen ger förstärkt växthuseffekt och leder till klimatförändringar och natur- katastrofer. Det blir t.ex. översvämningar och isarna smälter.

3 Men är energi viktigt?

4 BNP/inv. + elektricitet/inv.

5 BNP/inv. + medellivslängd

6 Framtidens energikällor

7 Krav på energikällor Billiga i drift Lågt utsläpp av koldioxid
Ge mycket energi En placering som inte stör omgivning Säkerhet

8 Effektivisering av energikällor - några exempel
Sol Vind Vätgas (bränsleceller) Stjärnornas energi (fusion) Passivhus Transporter (hybrid, alkohol, el, biobränslen samt naturgas)

9 Sol Elektricitet Forskarna har en idé om att kunna bygga ett stort område i Saharaöknen med solceller som skulle kunna försörja hela Europa med energi Solens energi kommer att lagras i salt som är upphettat till 400 grader som sedan kommer att driva ångturbiner som producerar energi Innehållet för detta kommer 2000 forskare att lägga fram till klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009 och genom detta energi- alternativ kommer målet om att 20% av EU:s klimatmål till 2020 att uppfyllas. Om det fungerar...

10 Vind Utveckling av vertikal vindkraft ger följande:
Elektricitet Utveckling av vertikal vindkraft ger följande: Mer utvunnen energi Lägre underhålls och drift kostnader Klarar överlast av vind Robust konstruktion

11 Vindkraftanvändning Tyskland 17,5 TWh/år Spanien 7,1 TWh/år
Danmark 4,9 TWh/år Italien 1,4 TWh/år Sverige 0,6 TWh/år Sveriges mål är att 2015 kunna producera 10 TWh/år

12 Novaprojektet Vindkraftbjässen är något högre än Kista Science-tower närmare bestämt 120 m och dess konstruktion kommer göra vindkraftverket mycket säkrare, färre rörliga delar samt få och lägre reparationskostnader Denna konstruktion kommer att kunna ge 9 MW och målet är att bygga en vindkraftpark som kan ge en effekt på 1GW med dessa vindkraftverk

13 Vätgas (bränsleceller)
Transport Bränslet är vätgas och avgaserna är vatten. Man kan även använda en större bränslecell till större anläggningar men dessa bränsleceller kommer även att bli en fördel för trasnsporter. Problemet är tillverkningen av vätgasen och hur miljövänligt detta blir beror på råvaran. Dagens teknik gör det billigare att använda bensin eller olja för att tillverka dessa celler.

14 Stjärnornas energi (fusion)
Elektricitet + värme Vi utnyttjar solens rektioner för att få en nästan oändlig energikälla. Fusion skulle kunna försörja en medelstor stad med el energi. Påverkar inte ozonlagret eller växthuseffekten samt att radioaktiviteten är väldigt låg. Problemet är den höga temperaturen vid kollision av två kärnor. Det krävs även starka magnetfält.

15 Passivhus Effektivisering! Energisnåla hus, använder överskotts-värme från människor, lampor, elektriska apparater mm. Tjock isolering Värmeåtervinning (värmeväxlare) Solfångare på taket Större fönster mot söder

16 Transporter

17 Bil Forskarna ser denna energifråga som mycket svår men de framtida bränslena kommer troligtvis att bli alkoholbilar, hybridbilar samt elbilar För forskarna handlar det mest om komponentnivån och systemnivån som måste utvecklas Komponentnivån handlar om att det som driver fordonet framåt ska effektiviseras och systemnivån handlar om att t.ex. trafiken ska gå effektivare.

18 Flyg Det brittiska flygbolaget Virgin Atlantic ska bli det första att använda biobränsle i ett flygplan. Det har gjorts en flygning med biobränsle och en utav motorerna drevs av kokosolja från kokosnötter. Man testar även att kunna flyg med naturgas men än så länge finns det för små mängder för att använda detta fullt ut.

19 Sammanfattning För att skapa en hållbar utveckling är det viktigt att:
Det grundläggande energibehovet täcks, inte minst för länder i behov av ekonomisk utveckling Få fram nya energikällor som inte bidrar till den globala uppvärmningen Utveckla de förnyelsebara energikällorna Energieffektivisera

20 Källor nyteknik.se miljoportalen.se chalmers.se dn.se gapminder.org

21 Arbetet av: Christoffer & Patrik 9D


Ladda ner ppt "Vad är orsaken till problemet?"

Liknande presentationer


Google-annonser