Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HVDC och bilder Vilken är politikens roll i en starkt föränderlig energimarknad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HVDC och bilder Vilken är politikens roll i en starkt föränderlig energimarknad?"— Presentationens avskrift:

1 HVDC och bilder Vilken är politikens roll i en starkt föränderlig energimarknad?

2 Politikens roll på energimarknaden Politiken styr och kan styra, t ex • EU vacklar i klimatfrågan • Fjärrvärmens övergång från fossila bränslen till förnybara (biobränsle) • Skatter som skapar incitament till produktion och transporter med förnybara drivmedel • Kommunala energibolag kan gå före • Vindkraftsutvecklingen

3 EU vacklar i klimatfrågan • 16 april i år fattade EU-parlamentet beslut om att inte ta bort några utsläppsrätter på den Europeiska marknaden. • Som en direkt reaktion på detta sjönk elpriset i Tyskland med tre procent. • Priset på utsläppsrätter föll till rekordlåg nivå. 2,63 euro/ ton koldioxid. Det innebär att det kostar ca 150 kronor att med utsläppsrätter klimatkompensera för att köra bil under ett år (1500 liter) Eller att det kostar ca 28 kronor att klimatkompensera för en Thailandsresa. • Priset på utsläppsrätter ligger ungefär på en tiondel av vad som var avsikten när de infördes. Styrmedlet får inte avsedd effekt. • Med en hållbar linje krävs att vi kombinerar en hög klimatambition, färre utsläppsrätter, med att ställa motsvaranden krav på varor producerade utanför EU. I annat fall flyttas bara produktionen dit där krav på miljö- eller arbetsmiljöhänsyn saknas.

4 Politikens roll på energimarknaden Hur löser vi transportsektorns fossilberoende? • I första hand minska transportbehoven • I andra hand energieffektivisering • I tredje hand effektiva och förnybara drivmedel

5 Politikens roll på energimarknaden • Svenska Gasföreningen hävdar att biogasproduktionen skulle kunna tiodubblas i Sverige och nå 22 TWh till år 2030. • Men för att detta ska bli möjligt behövs en tydlig politik som gör att marknaden vågar satsa. • FFF-utredningen skulle kunna bidra till att visa på vad som behövs.

6 Kommunerna kan gå före • Kommunala energibolag som med annat syfte än vinst kan gå före i att ställa om mot förnybar energi • Vindkraft i Hakefjorden i Göteborg • GoBiGas – Förgasning av biobränsle i stor skala i Göteborg • GEAB – ökar biogasproduktionen

7 Under utredning ca 200 GWh Vinga 20 GWh Arendal Gårdsten 5 GWh Vindkraft i Göteborg

8 Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "HVDC och bilder Vilken är politikens roll i en starkt föränderlig energimarknad?"

Liknande presentationer


Google-annonser