Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt på EU-nivå Vitboken om den europeiska transportpolitiken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt på EU-nivå Vitboken om den europeiska transportpolitiken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt på EU-nivå Vitboken om den europeiska transportpolitiken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” – siktar mot 2050 •Fokuserar på konkurrenskraft för ökad rörlighet, att ta bort flaskhalsar i nyckelområden samt bränsleeffektivitet och sysselsättning •EU:s oljeberoende ska kraftigt minskas, koldioxidutsläpp från transporter ska minskas med 60 procent till 2050 •Övergripande mål: - Utfasning av fordon med konventionella bränslen fram till 2050 - Medellånga resor (ca 300 km) ska flyttas från väg till järnväg/sjöfart - Fokus på förbättring av motorer och bränslen för långväga transporter (flyg- och sjötransporter)

2 Aktuellt på EU-nivå Vitboken, forts: Hur gör vi det? – de fyra ”i”-na och 40 åtgärder •Inre marknaden: skapa ett genuint europeiskt transportområde genom eliminering av alla resterande hinder mellan transportmedel och nationella system •Innovation: EU-forskning måste täcka hela forskningscykeln från innovation och tillämpning på ett integrerat sätt •Infrastruktur: EU:s infrastruktur/transportpolitik måste ha en gemensam vision och tillräckliga medel. Transportkostnader ska reflekteras i priset på ett rättvist sätt •Internationellt: Öppnande av tredjelandsmarknader inom transporttjänster, produkter och investeringar fortsätter att ha hög prioritet.

3 Aktuellt på EU-nivå Vitboken, forts: Tio riktmärken/mål för en konkurrenskraftig och resurseffektiv transport: •Införande av ERTMS fram till 2020 •nya och hållbara bränslen och drivmedel •optimera utnyttjandet av multimodala transportkedjor •höja effektiviteten i transport- och infrastrukturutnyttjande med informationssystem och marknadsbaserade incitament (höjda banavgifter för gods på järnväg) Revideringen av TEN-T: Konsultationsperioden avslutad, förslaget på revidering av TEN-T har sedan varit på intern remiss i kommissionen. Besked väntas inom ca en månad. Pressmeddelande från regeringen 6/9: Catharina Elmsäter-Svärd och hennes finska motsvarighet överlämnar brev till transportkommissionären med synpunkter om att Botniska korridoren saknas i EU:s långtidsbudget


Ladda ner ppt "Aktuellt på EU-nivå Vitboken om den europeiska transportpolitiken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt."

Liknande presentationer


Google-annonser