Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEN-T Kommentarer till EU-kommissionens förslag oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEN-T Kommentarer till EU-kommissionens förslag oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 TEN-T Kommentarer till EU-kommissionens förslag oktober 2011

2 Två ”ärenden” Connecting Europe Facility – en finansiering av vissa infrastrukturåtgärder till 2020, 37 md Euro Förordning angående TEN-T – innehåller förslag om Core Network som ska vara utbyggt 2030 och om Comprehensive Network, klart till 2050

3 TEN-T 10 utpekade Core Network Corridors plus Other sections on the Core Network (alla inom EU) För Core Network gäller tekniska (t ex för godsjvg 100km/h-22,5t-750m tåglängd) och juridiska krav (genomförande) 250 md Euro behövs enligt kommissionen för att ta bort flaskhalsar och komplettera felande länkar i stomnätet Comprehensive Network väntas finansieras i huvudsak med nationella medel

4 Implementering mm För att samverka med ”third and neighbouring countries” kan EU föreslå projekt av gemensamt intresse Core Network ska ses över 2023 Nätverkskartorna ska anpassas över tid för att beakta ändringar i trafikflöden Guidelines ska vara bindande, därav förslag om förordning

5 Framtagande av förslaget Konsultationer med publika intressenter Kontinuerlig kontakt med medlemsländerna i kommittéarbete angående riktlinjer i förslaget Flera omgångar bilaterala och multilaterala möten med medlemsländer för att diskutera huvuddrag mm i nätverken

6 Några slutsatser Kommissionen är starkt beroende av medlemsländernas prioriteringar för utbyggnad av nätverken Regeringarna prioriterar gärna ”redan planerade investeringar” Våra regeringar har stora möjligheter att påverka vad gäller t ex järnvägsförbindelsen Oslo- Göteborg

7 Några slutsatser fortsättning… Mål och medel – infrastrukturutbyggnad respektive TEN Önskade utbyggnader måste tas in i resp länders utbyggnadsplaner, börja med utredningar.. Använda möjligheterna till EU-finansiering som ett argument En prioritering av HH-förbindelsen bör stärka argumenten för den västskandinaviska korridoren

8 Lämpligt etablera kontakt med EUkommissionen för Att informera om ”8 Million City” och dess möjligheter att bidra till europeisk tillväxt Att informera om målsättningar att utveckla en ”grön tillväxt med gröna transporter” Att informera om nyttan med järnvägsutbyggnad Oslo-Göteborg-Öresund-Fehmarn Kommissionen kan föreslå… men sannolikt först efter kontakter med medlemslandet


Ladda ner ppt "TEN-T Kommentarer till EU-kommissionens förslag oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser