Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Outi Ojala-Seppänen Kommunikationssamordnare EU-kommissionen i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Outi Ojala-Seppänen Kommunikationssamordnare EU-kommissionen i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Outi Ojala-Seppänen Kommunikationssamordnare EU-kommissionen i Sverige

2 Europahuset En mötesplats för:  Kunskap, dialog, debatt  Seminarium  Studiebesök m.m. Besök oss och kontakta oss!  Tel: 08-562 444 73  Mail: europahuset-sverige@ec.europa.eueuropahuset-sverige@ec.europa.eu  Hemsida: www.eu-kommissionen.sewww.eu-kommissionen.se 2

3 Kommissionens representation i Sverige • En länk mellan Bryssel och Sverige • Vad händer i EU som berör Sverige? • Vad händer i Sverige som berör EU? • Två avdelningar: Press, media och kommunikation Politisk rapportering

4 EU nära dig: Europa-direkt  20 ED kontor i Sverige  Svarar på allmänhetens frågor om EU  Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov  Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor  Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik

5 Kommissionens politiska prioriteringar 2013  Ekonomisk återhämtning och tillväxt  Medborgaragendan  Europavalet 2014

6 Europa 2020 – Smart hållbar tillväxt för alla Målen för Europa år 2020: 1. Sysselsättning •75 % av 20–64-åringarna ska arbeta 2. Forskning och utveckling •3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU 3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning •Utsläpp av växthusgaser: 20 % lägre än 1990 •20 % av energin ska komma från förnybara energikällor 4. Utbildning •Elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 % •Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning 5. Kamp mot fattigdom och social utestängning •20 miljoner färre människor i fattigdom

7 2013: Europeiska året för medborgare Syftar till att medborgare ska: • Lära sig mer om sina rättigheter och möjligheter • Diskutera vad som hindrar dem från att utnyttja rättigheterna och bidra till lösningar • Delta i medborgardialoger om EU-politiken • Informera sig inför Europaparlamentsvalet 2014 Här kan du läsa mer om Europaåret: http://europa.eu/citizens-2013/sv/homehttp://europa.eu/citizens-2013/sv/home

8

9 EU:s medborgarrapport 2013 Vad föreslår vi? Fokus på bl.a. arbetstagare, studerande och praktikanter • Utvidga rätten för arbetssökande att få arbetslöshetsförmåner från sitt hemland • Kvalitetsram för praktiktjänstgöring • Underlätta godtagande av id- och uppehållstillstånd

10 ”Your Europe" and ”Your voice in Europe" On Your Europe you can find help and advices for you as a EU citizen  How do I go about working abroad?  What rights do I have as a passenger when I travel?  All that and much more on the website: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm On Your Voice in Europe you can find ongoing consultations  E.g.: The 9th september 2012 was the end date for the consultation about Citizens' rights in the EU  An opportunity to have your voice heard about everyday struggles or when you are trying to excercise your rights as an EU citizen: http://ec.europa.eu/yourvoice 10

11 Ditt Europa: dina rättigheter http://europa.eu/youreurope/

12 The European citizens' initiative • The European citizens' initiative allows one million EU citizens to participate directly in the development of EU policies, by calling on the European Commission to make a legislative proposal. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


Ladda ner ppt "Outi Ojala-Seppänen Kommunikationssamordnare EU-kommissionen i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser