Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lucia Bender Projektledare Kommunikationsenheten EU-kommissionen i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lucia Bender Projektledare Kommunikationsenheten EU-kommissionen i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Lucia Bender Projektledare Kommunikationsenheten EU-kommissionen i Sverige

2 Upplägg  EU-kommissionen i Sverige och Europahuset  EU:s budget – hur funkar den?  EU:s nya långtidsbudget  Vad har Sverige för nytta av EU:s budget?

3 Europahuset

4 Vilka är vi? Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionen i Sverige

5 Vad kan Europahuset erbjuda? EPIO och KOM En mötesplats för seminarier, debatter, pressträffar och mingel Information om EU:s arbete Utställningar

6 Europa-Direkt  18 ED kontor i Sverige  Svarar på allmänhetens frågor om EU  Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov  Främjar den lokala och regionala debatten om EU- frågor  Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik www.ec.europa.eu/europedirect

7 EU:s budget: ca 1300 miljarder kr Sveriges budget: ca 827 miljarder kr Stockholms stads budget: ca 38 miljarder kr _______________________________ Sverige betalar ca 30 miljarder i EU-avgift och får tillbaka cirka hälften (10-15 miljarder) i olika former av stöd Hur stor är EU:s budget?

8 Vart går pengarna?

9 Utveckling av utgifterna 1988-2013 Expenditures structure (1988-2013) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Common Agricultural Policy Cohesion PolicyOther policies % of total 1988 2013 EAGGF Guidance & Fisheries

10 Varifrån kommer pengarna? EU:s utgifter finansieras med egna medel: –Traditionella egna medel (socker- och jordbruksavgifter samt tullar) (12 %* av inkomsterna i EU:s budget kommer från tullar och sockeravgifter) –Medlemsstaternas bidrag baseras på: Momsbaserade egna medel (en andel av den moms medlems- staterna tar in nationellt) (11 %* från de momsbaserade egna medlen) BNI-baserade egna medel (medlemsstaternas nationella bidrag som bygger på varje lands BNI) (76 %* av inkomsterna i EU:s budget kommer från de BNI-baserade medlen) *Gäller för år 2011

11 Förslag på en reform av EU-finansieringen Anses nödvändig för att:  Finansieringen upplevs som komplex och orättvis  Konkurrensen mellan EU och medlemsstaterna för samma knappa intäkter (BNI-medel utgör nu 75% av budgeten)  Aktuella korrigeringsmekanismer är väldigt problematiska: –Bygger på omstridda nettobalansberäkningar – dessa beräkningar fångar inte den verkliga förekomsten av EU:s utgifter –Leder inte till rättvisa nettobidrag (t.ex. proportionalitet mot medlemsstatens relativa välstånd) och är icke-systematiska (ad- hoc metod) –Men: en korrigeringsmekanism kan användas som sista utväg för att få enhällighet

12 EU-kommissionen vill införa två nya typer av egna medel;  En skatt på finansiella transaktioner  En ny EU-moms (ska ersätta den momsbaserade delen av ländernas avgifter) EU:s finansiering – förslag från 2014

13 Vad är MFF – EU:s långtidsbudget? Multiannual Financial Framework (MFF) är EU:s prioriterade policyområden i finansiella termer. Finansieringsramen är fastställd i förhållande till EU-ländernas samlade bruttonationalinkomst (BNI) och bestämmer taket för tillåtna utgifter inom varje utgiftskategori, så kallad ”budget heading”

14 Nuvarande långtidsbudgeten 2007 – 2013

15 Preliminär tidsplan för nya långtidsbudgeten 2014 – 2020 Juni 2011: EU-kommissionens förslag på långtidsbudget. 2011-12: Förhandlingar om förslaget. 2012: Överenskommelse om förslaget. 2013: Europaparlamentet och ministerrådet enas om enskilda stödprogram. Januari 2014: En ny långtidsbudget och de nya stödprogrammen finns på plats.

16 Antagandet av det årliga budgetförslaget -Kommissionen: föreslår -Ministerrådet: antar en ståndpunkt om budgetförslaget och föreslår vid behov ändringar av förslaget -Parlamentet: antar budgetförslaget eller ändra rådets förslag -Ministerrådet: godkänner ändringarna och antar budgetförslaget När anslagen har utnyttjats, måste kommissionen rapportera tillbaka till Europaparlamentet hur pengarna har använts Vem fattar beslut om EU:s budget?

17 Vem fattar beslut om EU:s långtidsbudget? Antagande av långtidsbudgeten: särskilt lagstiftningsförfarande – Kommissionen: föreslår – Ministerrådet: antar enhälligt – Parlamentet: ger sitt samtycke genom en majoritet av sina medlemmar –Medlemsstaterna: godkänner i enlighet med sina konstitutionella regler OBS: utökning av den befintliga långtidsbudgeten fram till antagandet av den nya långtidsbudgeten.

18 EU-budgeten som ett verktyg för att nå Euopa 2020-målen  Smart tillväxt: Forskning och innovation, infrastruktur för framtiden (transport och energi).  Hållbar tillväxt: Grön teknik och tjänster; reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.  Tillväxt: Sammanhållningspolitik för en konsekvent implemetering av Europa 2020-strategin; kompetens och rörlighet; dämpa stora sektoriella störningar.  Medborgarskap: Hjälpa medlemsstaterna att garantera frihet, säkerhet och rättvisa; stärka den europeiska integrationen.  Europa i världen: Med globaliseringen kan viktiga frågor (energisäkerhet, migration, klimatförändringar, säkerhet) bara lösas på en global nivå.

19 Sveriges EU-avgift och återflöde 2010  Avgift: 29,7 miljarder kronor  Återflöde: 13,9 miljarder kronor från EU  Nettoflöde: -15,8 miljarder kronor Hur mycket får Sverige av EU:s budget?

20 EU stödjer samarbete mellan länder  EU-stöd går till samarbetsprojekt mellan flera EU-länder  Vissa stöd går till projekt i enskilda länder  Privatpersoner kan inte få EU-stöd Hur kan man söka EU-stöd?

21 EU:s budget - kritik  Brist på flexibilitet: Reaktioner vid oförutsedda händelser och att ändra prioriteringar har varit mycket svårt  Överdrivet fokus på “nettobalanser”: “juste retour”- logiken gynnar förbestämda utgifter och minskar EU:s mervärde.  Bidragsdominans hindrar hävstångseffekten: Instrument inom finansiell ingenjörskonst kopplade till EU-medel med lån och privata medel är väldigt begränsade.  Belopp dominerar över genomförande: Förhandlingar försummar förutsättningarna för ett effektivt genomförande

22 Frågor?

23 Kontakta oss gärna! Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm www.europahuset.eu www.eu-kommissionen.se www.europaparlamentet.se europahuset-sverige@ec.europa.eu Europahuset: 08-562 444 73 EU-kommissionen: 08-562 444 11 Europaparlamentet: 08-562 444 55


Ladda ner ppt "Lucia Bender Projektledare Kommunikationsenheten EU-kommissionen i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser