Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europaparlamentariker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europaparlamentariker"— Presentationens avskrift:

1 Europaparlamentariker
Lena Ek Europaparlamentariker

2 Europas utmaningar: klimatförändringar Europaparlamentariker
Source: Creative Commons / Victor Korniyenko Lena Ek Europaparlamentariker

3 fortsatt behov av energi Europaparlamentariker
Europas utmaningar: fortsatt behov av energi Energikonsumtion per sektor i EU-27 Lena Ek Europaparlamentariker

4 reducera utsläppen av klimatgaser Europaparlamentariker
Europas utmaningar: reducera utsläppen av klimatgaser Lena Ek Europaparlamentariker

5 Europas utmaningar: låg nivå på FoU Europaparlamentariker
Utveckling av FoU-intensitet Lena Ek Europaparlamentariker

6 Europaparlamentariker
Europas 20/20/20-mål EU ska reducera växthusgaserna med minst 20 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Om ett nytt globalt klimatavtal skrivs under ska de minska med 30 procent. Andelen förnybar energi ska vara 20 procent av EU:s energikonsumtion. Den totala energiförbrukningen ska minska med 20 procent. Lena Ek Europaparlamentariker

7 EU:s klimatpolitik i korthet Europaparlamentariker
Lena Ek Europaparlamentariker

8 Delarna i EU:s klimatpaket
En översyn och förstärkning av handeln med utsläppsrätter (ETS). En fördelning av insatserna som reglerar utsläpp från sektorer som inte omfattas av EU ETS. Bindande nationella mål för förnybar energi. Dessa varierar avsevärt mellan medlemsstaterna: från 10% i Malta till 49% i Sverige. En rättslig ram för att främja utveckling och säker användning av avskiljning och lagring (CCS). Lena Ek Europaparlamentariker

9 EU:s energimix 2007 (totalt 775 GWh)
Lena Ek Europaparlamentariker

10 Energistrategi under Europa 2020
Energieffektiviseringsdirektiv (hösten 2011) Kommunikation: "Smart Grids: from innovation to deployment“ Kommunikation: "Energy Efficiency Plan 2011“ Kommunikation: "Energy A strategy for competitive, sustainable and secure energy“ Kommunikation: "Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for an integrated European energy network" Lena Ek Europaparlamentariker

11 Förnybarhetsdirektivet Europaparlamentariker
Varje medlemsstat åläggs att öka sin andel av förnybar energi - som sol, vind eller vattenkraft - i sin energimix. "Europa 2020 "-strategin införlivade 2020 klimatmål i sitt flaggskeppsinitiativ för att främja ett resurseffektiv Europa. Kommissionens lägesrapport från januari 2011 efterlyser en fördubbling av kapitalinvesteringar från 35 till 70 miljarder Euro för att nå målet för förnybar energi. För att investeringarna i förnybar energi ska fördubblas, behöver investerare stabila europeiska och nationella system. Lena Ek Europaparlamentariker

12 Andel av förnybara energikällor Europaparlamentariker
Lena Ek Europaparlamentariker

13 Mer förnybart behöver nät Europaparlamentariker
Att hantera glapproduktionen kommer att kräva större integration av den europeiska elmarknaden. Det behövs tillräckliga incitament för investeringar i backupproduktion. Rätt incitament för privata investeringar i nya nät. Lagring av energi. En stabil elförsörjning genom att balansera olika energislag. Smartare och flexiblare elanvändning, till exempel vid användning av vattenpumpar, laddning av elbilar och tvättmaskiner. Lena Ek Europaparlamentariker

14 Energieffektivitet i EU
Energieffektivitetsstrategin. Energimärkning av hushålls- produkter. Energimärkning av däck. European Energy Star. Energieffektivitet i byggnader. Direktiv för effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. Eco-design-direktivet. Lena Ek Member of the European Parliament

15 Framtida prioriteringar för Europa Europaparlamentariker
Fullborda den inre energimarknaden. Energieffektivisering: - Energy Efficiency Plan: en del av Europa 2020-strategin. En modern energiinfrastruktur med smart grids, super grids och individuella mätare. Innovativ finansiering av infrastruktur mellan medlemsstater. Miljöpolitiken måste knytas till industripolitik, forskning och utveckling, hållbar ekonomisk tillväxt och transporter. Lena Ek Europaparlamentariker


Ladda ner ppt "Europaparlamentariker"

Liknande presentationer


Google-annonser