Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska energistrategin 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska energistrategin 2020"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska energistrategin 2020
1

2 Varför spelar energipolitiska frågor roll
EU betalar 2,5% av sin årliga BNP för att importera energi: 270 miljarder € för oljan 40 miljarder € för gas Flera medlemsstater förlitar sig på en enda leverantör av gas EU = 20% av världens energiförbrukning och den största energiimportören Men EU kommer allt mer konkurrera om energiresurser Energiresurser står för 80 % av EU:s utsläpp av växthusgaser Investeringsutmaningar på omkring 1 biljon € år 2020 (mestadels inom den privata sektorn)

3 Source: IEA, World Energy Outlook 2011
Den globala efterfrågan är stigande – effekter på energisäkerhet och klimatförändringar Tillväxt och primär energiefterfrågan (i Mtoe), IEA 2011 Inden och Kina står för 50 % av tillväxten. EU kommer allt mer behöva konkurrera om energiresurser. Source: IEA, World Energy Outlook 2011 3

4 Försörjningstrygghet
> 75 % % 25 – 50 % < 25% 0% % of missing gas supply – 300 mcm/d for 14 days 6-20 January 2009 Gaskrisen i januari 2009 visade på brister i fysiska förbindelser och funktionen av EU:s inre marknad där flera medlemsstater stod inför energibrist under flera dagar Source: European Commission

5 Utmaningarna med klimatförändring Minskning av utsläpp från växthusgaser med 80-95% fram till 2050
Efficient pathway (GHG emissions) in “Low-carbon economy Roadmap” (March, 2011): -40% in 2030 -60% in 2040 5

6 Investeringsutmaningen
De totala investeringarna som behövs i elektricitet och gassektorn mellan : Över 1 biljon € Elproduktion: ~ 500 miljarder € Överföring & distribution: ~ 600 miljarder € Förnybara källor ~ miljarder € Distribution:~ 400 miljarder € Överföring: ~ 200 miljarder € Investeringar på över 1 biljon € kommer att behövas fram till 2020 för att ersätta föråldrade kraftverk, modernisera och anpassa infrastruktur till den senaste tekniken och för att tillgodose efterfrågan på energi med låga koldioxidutsläpp.

7 -20% -10% 20% Var befinner vi oss idag? (1) Minska nivån på
växthusgaser med 20% Minska energi konsumtionen med 20% Öka andelen förnybar energi till 20% 100% Aktuell trend till 2020 Aktuell trend till 2020 -20% -10% Aktuell trend till 2020 20%

8 Var befinner vi oss idag? (2)
Energi marknaden förblir starkt koncentrerad: Behov att främja nya aktörer och oberoende leverantörer Behöver främja att konsumenter kan byta mellan leverantörer Endast 3 % av EU:s el handlas över gränserna Flera regioner kopplas fortfarande bort från resten av EU EU:s insatser kan bidra till att: Fastställa en långsiktig vision om prioriterade transportkorridorer Se till att tillståndsprocesser förenklas Gränsöverskridande finansiering av projekt för europeiskt intresse

9 5 PRIORITERINGAR för att uppnå våra mål
Effektiv användning av energi Integrerad energimarknad Säkra billig energi Tekniskt ledarskap Ett starkt internationellt samarbete Konkurrenskraft Hållbarhet Försörjningstrygghet

10 1 – Att uppnå ett energieffektivt Europa
Genomförande av “Handlingsplan för energieffektivitet” Godkännande av energieffektivitets direktivet Driva ekodesign och energimärkning, exempelvis: Tvättmaskiner (ekodesign och energimärkning) Vattenpumpar, datorer (ekodesign)

11 Ett nytt energieffektivitets direktiv (EED) för att uppnå 20 % besparning
Offentliga sektorn Hushållen Tjänster Energi- försörjnin Industrin Åtgärder sektorer Nya EED Nationella vägledande mål för EE Allmänna åtgärder för att främja EE Övervakning &rapportering

12 2 – Bygga en verklig alleuropeisk integrerad energimarknad
Meddelande om den inre marknaden för energi (Oktober) Granska hur väl medlemsländer uppnår IEM 2014 och uppmuntra att öka sina ansträngningar Djupgående analyser av energimarknaden och genomföra land för land bedömningar Meddelande om strategi för förnybar energi (Juni) Påskynda utvecklingen och se bortom 2020 Överväg utformningen av marknaden, infrastruktur och yttre förbindelser Framsteg på vägen mot antagandet av förordning och finansieringsram för energiinfrastruktur efter 2013 (CEF)

13 Infrastruktur prioriteringar 2020-2030
Gas Electricity Electricity and Gas Oil and Gas Smart Grids for Electricity in the EU Baltic Energy Market Interconnection Plan Electricity & Gas North-South Gas Corridor in Western Europe North-South Gas Interconnections & Oil Supply South Western Electricity Interconnections Central / South Eastern Electricity Connections Southern Gas Corridor North Seas Offshore Grid

14 3 –Uppnå den högsta nivån av säkerhet och trygghet
Förslag för att förbättra regelverket för kärnkraftssäkerhet (3:e eller 4:e kvartalet) Slutsatser av stresstest processen Översyn av kärnkraftssäkerhets direktivet Förslag om utformning av tillstånd för kärnkraftsverk Diskussion om förslag för olje- och gas säkerhet offshore

15 4 – Utöka europeiskt ledarskap inom energiteknologi och innovation
Lansering av initiativet “Smarta städer och samhällen”(2:a kvartalet) Engagera näringslivet och regionala/lokala myndigheter i teknisk demonstration och testprogram Meddelande om avskiljning och lagring för koldioxidutsläpp (3:e kvartalet 2012) Analysera de främsta anledningarna till förseningar och uppmuntra medlemsstaterna att öka sina ansträngningar Undersöka alternativ för att påskynda processen för avskiljning och lagring av koldioxidutsläpp Föreberedelser för Meddelande om energiteknologi. (1:a kvartalet 2013)

16 Nya marknader expanderar hemma och utomlands
Den globala efterfrågan på förnybar energi OECD Pacific 2008 2035 Africa India Brazil China United States European Union 100 200 300 400 Mtoe Efterfrågan på förnybar energi förväntas tredubblas, vilket skapar nya marknadsmöjligheter. EU, USA och Kina kommer att vara de största globala marknaderna.

17 5 –Stärka den externa dimensionen
Genomförande av åtgärder från meddelandet om internationella förbindelser på energiområdet och försörjningstrygghet, inklusive: Fortsatt gradvis integrering av södra och östra grannländer i EU: s energimarknad och samarbete med viktiga leverantörer Diskussioner om förslag till informationsutbyte för avtal med tredje land Skapa mera mångsidig energikällor och rutter (t.ex. södra korridoren)

18 Energifärdplanen 2050 som en bas för att utveckla ett långsiktig politisk ramverk
Med stöd av scenarioanalyser Målet för färdplanen Europeiska Rådet Ge mer säkerhet till regeringar och investerare Utforska vägar som leder mot ett koldioxidsnålt energisystem år 2050 som förbättrar konkurrenskraften och försörjningstryggheten En grund för att utveckla policyramverket 2030 och konkretisera delmål med MS, EP och berörda parter EU: mål för 2050 – Utsläpp av växthusgaser ner till 80-95% under 1990 nivåer Ser fram emot utarbetandet av en koldioxidsnål strategi en ram för långsiktiga åtgärder i energi- och närliggande sektorer

19 Energibesparningar i hela systemet är avgörande
Den primära energiförbrukningen fram till (i Mtoe) Räckvidd för aktuella trendscenarier Räckvidd för kolbaserade scenarier

20 Förnybar energi kommer flytta fokuset – men alla bränslen kan bidra långsiktigt Decarbonisation scenarios - fuel ranges (primary energy consumption in %) 2030 2050 75% 0% 25% 50% 75% RES Gas Nuclear Oil Solid fuels 50% 25% 0% RES Gas Nuclear Oil Solid fuels 2005

21 Vägen att gå Prioriteringar som kommer från färdplanen
Behov av energieffektivisering Behov att investera i mer elnät och lagring. Förnybar energi - behöver sträva efter minst hälften av energianvändningen år 2050, minst 60 % på el Vi behöver modern intelligent infrastruktur, med en aktiv roll för konsumenterna Vi behöver en effektiv inre marknad med mer el och, åtminstone i övergången, gas

22 Tack för er uppmärksamhet!
Energy Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Europeiska energistrategin 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser