Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energy Europeiska energistrategin 2020. Energy Varför spelar energipolitiska frågor roll EU betalar 2,5% av sin årliga BNP för att importera energi: 270.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energy Europeiska energistrategin 2020. Energy Varför spelar energipolitiska frågor roll EU betalar 2,5% av sin årliga BNP för att importera energi: 270."— Presentationens avskrift:

1 Energy Europeiska energistrategin 2020

2 Energy Varför spelar energipolitiska frågor roll EU betalar 2,5% av sin årliga BNP för att importera energi: 270 miljarder € för oljan 40 miljarder € för gas Flera medlemsstater förlitar sig på en enda leverantör av gas EU = 20% av världens energiförbrukning och den största energiimportören Men EU kommer allt mer konkurrera om energiresurser Energiresurser står för 80 % av EU:s utsläpp av växthusgaser Investeringsutmaningar på omkring 1 biljon € år 2020 (mestadels inom den privata sektorn)

3 Energy Inden och Kina står för 50 % av tillväxten. EU kommer allt mer behöva konkurrera om energiresurser. Den globala efterfrågan är stigande – effekter på energisäkerhet och klimatförändringar Tillväxt och primär energiefterfrågan (i Mtoe), IEA 2011 Source: IEA, World Energy Outlook 2011

4 Energy Försörjningstrygghet > 75 % 50 - 75 % 25 – 50 % < 25% 0% % of missing gas supply – 300 mcm/d for 14 days 6-20 January 2009 Source: European Commission Gaskrisen i januari 2009 visade på brister i fysiska förbindelser och funktionen av EU:s inre marknad där flera medlemsstater stod inför energibrist under flera dagar

5 Energy 5 Efficient pathway (GHG emissions) in “Low-carbon economy Roadmap” (March, 2011): -40% in 2030 -60% in 2040 Utmaningarna med klimatförändring Minskning av utsläpp från växthusgaser med 80-95% fram till 2050

6 Energy Investeringsutmaningen De totala investeringarna som behövs i elektricitet och gassektorn mellan 2010-20: Över 1 biljon € Elproduktion: ~ 500 miljarder € Överföring & distribution: ~ 600 miljarder € Distribution:~ 400 miljarder € Överföring: ~ 200 miljarder € Förnybara källor ~ 310-370 miljarder € Investeringar på över 1 biljon € kommer att behövas fram till 2020 för att ersätta föråldrade kraftverk, modernisera och anpassa infrastruktur till den senaste tekniken och för att tillgodose efterfrågan på energi med låga koldioxidutsläpp.

7 Energy Var befinner vi oss idag? (1) Minska nivån på växthusgaser med 20% Öka andelen förnybar energi till 20% 100% Minska energi konsumtionen med 20% -10% Aktuell trend till 2020 -20% 20% Aktuell trend till 2020

8 Energy Var befinner vi oss idag? (2) Energi marknaden förblir starkt koncentrerad: • Behov att främja nya aktörer och oberoende leverantörer • Behöver främja att konsumenter kan byta mellan leverantörer Endast 3 % av EU:s el handlas över gränserna Flera regioner kopplas fortfarande bort från resten av EU EU:s insatser kan bidra till att: •Fastställa en långsiktig vision om prioriterade transportkorridorer •Se till att tillståndsprocesser förenklas •Gränsöverskridande finansiering av projekt för europeiskt intresse

9 Energy 5 PRIORITERINGAR för att uppnå våra mål •Effektiv användning av energi •Integrerad energimarknad •Säkra billig energi •Tekniskt ledarskap •Ett starkt internationellt samarbete Försörjningstrygghet Konkurrenskraft Hållbarhet

10 Energy. Genomförande av “Handlingsplan för energieffektivitet”. Godkännande av energieffektivitets direktivet. Driva ekodesign och energimärkning, exempelvis: » Tvättmaskiner (ekodesign och energimärkning) » Vattenpumpar, datorer (ekodesign) 1 – Att uppnå ett energieffektivt Europa

11 Energy Ett nytt energieffektivitets direktiv (EED) för att uppnå 20 % besparning Tjänster Energi- försörjnin Hushållen Industrin Allmänna åtgärder för att främja EE Nya EED Åtgärder sektorer Övervakning &rapportering Nationella vägledande mål för EE Offentliga sektorn

12 Energy 2 – Bygga en verklig alleuropeisk integrerad energimarknad. Meddelande om den inre marknaden för energi (Oktober) » Granska hur väl medlemsländer uppnår IEM 2014 och uppmuntra att öka sina ansträngningar » Djupgående analyser av energimarknaden och genomföra land för land bedömningar. Meddelande om strategi för förnybar energi (Juni) » Påskynda utvecklingen och se bortom 2020 » Överväg utformningen av marknaden, infrastruktur och yttre förbindelser. Framsteg på vägen mot antagandet av förordning och finansieringsram för energiinfrastruktur efter 2013 (CEF)

13 Energy Infrastruktur prioriteringar 2020-2030 Baltic Energy Market Interconnection Plan Electricity & Gas North-South Gas Corridor in Western Europe North-South Gas Interconnections & Oil Supply South Western Electricity Interconnections Central / South Eastern Electricity Connections Southern Gas Corridor North Seas Offshore Grid Gas Electricity Electricity and Gas Oil and Gas Smart Grids for Electricity in the EU

14 Energy 3 –Uppnå den högsta nivån av säkerhet och trygghet. Förslag för att förbättra regelverket för kärnkraftssäkerhet (3:e eller 4:e kvartalet) » Slutsatser av stresstest processen » Översyn av kärnkraftssäkerhets direktivet » Förslag om utformning av tillstånd för kärnkraftsverk. Diskussion om förslag för olje- och gas säkerhet offshore

15 Energy 4 – Utöka europeiskt ledarskap inom energiteknologi och innovation. Lansering av initiativet “Smarta städer och samhällen”(2:a kvartalet) » Engagera näringslivet och regionala/lokala myndigheter i teknisk demonstration och testprogram. Meddelande om avskiljning och lagring för koldioxidutsläpp (3:e kvartalet 2012) » Analysera de främsta anledningarna till förseningar och uppmuntra medlemsstaterna att öka sina ansträngningar » Undersöka alternativ för att påskynda processen för avskiljning och lagring av koldioxidutsläpp. Föreberedelser för Meddelande om energiteknologi. (1:a kvartalet 2013)

16 Energy Nya marknader expanderar hemma och utomlands 0100200300400 European Union United States China Brazil India Africa OECD Pacific Mtoe 2008 2035 Efterfrågan på förnybar energi förväntas tredubblas, vilket skapar nya marknadsmöjligheter. EU, USA och Kina kommer att vara de största globala marknaderna. Den globala efterfrågan på förnybar energi 2008-2035

17 Energy 5 –Stärka den externa dimensionen. Genomförande av åtgärder från meddelandet om internationella förbindelser på energiområdet och försörjningstrygghet, inklusive: » Fortsatt gradvis integrering av södra och östra grannländer i EU: s energimarknad och samarbete med viktiga leverantörer » Diskussioner om förslag till informationsutbyte för avtal med tredje land » Skapa mera mångsidig energikällor och rutter (t.ex. södra korridoren)

18 Energy Energifärdplanen 2050 som en bas för att utveckla ett långsiktig politisk ramverk Med stöd av scenarioanalyser. EU: mål för 2050 – Utsläpp av växthusgaser ner till 80-95% under 1990 nivåer. Ser fram emot utarbetandet av en koldioxidsnål strategi 2050 - en ram för långsiktiga åtgärder i energi- och närliggande sektorer. Ge mer säkerhet till regeringar och investerare. Utforska vägar som leder mot ett koldioxidsnålt energisystem år 2050 som förbättrar konkurrenskraften och försörjningstryggheten. En grund för att utveckla policyramverket 2030 och konkretisera delmål med MS, EP och berörda parter Europeiska Rådet Målet för färdplanen

19 Energy Energibesparningar i hela systemet är avgörande Den primära energiförbrukningen fram till (i Mtoe) Räckvidd för aktuella trendscenarier Räckvidd för kolbaserade scenarier

20 Energy 0% 25% 50% 75% RESGasNuclearOilSolid fuels 0% 25% 50% 75% RESGasNuclear Oil Solid fuels 20302050 Förnybar energi kommer flytta fokuset – men alla bränslen kan bidra långsiktigt Decarbonisation scenarios - fuel ranges (primary energy consumption in %) 2005

21 Energy Vägen att gå Prioriteringar som kommer från färdplanen  Behov av energieffektivisering  Behov att investera i mer elnät och lagring.  Förnybar energi - behöver sträva efter minst hälften av energianvändningen år 2050, minst 60 % på el  Vi behöver modern intelligent infrastruktur, med en aktiv roll för konsumenterna  Vi behöver en effektiv inre marknad med mer el och, åtminstone i övergången, gas

22 Energy Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Energy Europeiska energistrategin 2020. Energy Varför spelar energipolitiska frågor roll EU betalar 2,5% av sin årliga BNP för att importera energi: 270."

Liknande presentationer


Google-annonser