Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En JoKhaMoshyamexandra Presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En JoKhaMoshyamexandra Presentation"— Presentationens avskrift:

1 En JoKhaMoshyamexandra Presentation
Jobba inom EU En JoKhaMoshyamexandra Presentation

2 Executive Producers Gunnar Ärnström and Carl-Göran Bjurman
Jobba inom EU Executive Producers Gunnar Ärnström and Carl-Göran Bjurman

3 Bakgrund

4 EU-kursen presenterar: Genomgång med Moshreq och Khalid
Vad är EU-kursen? Vår fokusgrupp. Vad har vi lärt oss? Studiebesök och jobbinformation

5 Då fick vi veta följande: Om du är EU/EES-medborgare
Besök från Arbetsförmedlingen - Hilal Tercan (EURES-rådgivare – Internationellt arbete) Då fick vi veta följande: Om du är EU/EES-medborgare Krävs inget arbetstillstånd. Har du fri rörlighet i EU/EES-Schweiz Har du rättigheten att arbeta i ett annat medlemsland på samma villkor som medborgare i det landet. Kan det i vissa falI finnas krav på arbetstillstånd, under en övergångsperiod, för medborgare i nya EU-länder. EU = Alla 27 medlemsländer, EES = Island, Liechtenstein, Norge Slutligen innefattas även Schweiz, sedan 2002. Hilal Tercan...

6 Vi fick även veta följande: Om du är icke-EU/EES-medborgare
Hilal Tercan, forts. Vi fick även veta följande: Om du är icke-EU/EES-medborgare Krävs arbetstillstånd Kan regelverket skilja sig beroende på om du räknas som ”varaktigt bosatt” i ett EU-land (För att få status som varaktigt bosatt ska du ha bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd. Du ska också ha permanent uppehållstillstånd och kunna försörja dig.)

7 Lite statistik och data
Arbetslöshet (20-64) inom EU (27 länder): 10,9% (Mars 2013) Ungdomsarbetslöshet (15-24) inom EU (27 länder): 23,5% (Mars 2013) Ovanstående statistik kan dock ses som osäker på grund av tendenser hos ungdomar i denna ålder att studera heltid.

8

9 I Bryssel Möte med Roland Bladh, – DG Employment, Social Affairs and Inclusion
Programme Manager för EU policies Sweden ESF, Europa 2020 och Direktiv 2005/36/EG

10 Europeiska Socialfonden - ESF
Artikel 162 (f.d. artikel 146 FEG) - Ur den konsoliderade versionen av ”Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt”. För att förbättra arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter på den inre marknaden och på så sätt bidra till en höjning av levnadsstandarden ska en europeisk socialfond upprättas enligt nedan nämnda bestämmelser; den ska ha till uppgift att inom unionen främja möjligheterna till sysselsättning och arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet samt att underlätta deras anpassning till för­ändringar inom industrin och i produktionssystemen, särskilt genom yrkesutbildning och omskol­ning.

11 Europa 2020 Sysselsättningsgrad (EU): 75% av befolkningen mellan års ålder ska ha någon typ av anställning. I Sverige hade man 2011 följande situation: Nationellt Mål: 80% 2011: 79,4% Mål för 2020: >80%

12 2020 i korthet.

13 Direktiv 2005/36/EG Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU
Utöva yrke pemanent eller tillfälligt? Olika regler för olika yrken. Yrken vars minimikrav har harmoniserats på EU-nivå: Läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, farmaceut och arkitekt. Även kallade sektorsyrken. Yrken inom hantverk, industri eller handel som anges i bilaga IV. Alla andra yrken. Kallas ofta för ”yrken som omfattas av den generella ordningen”.

14 Direktiv 2005/36/EG forts. Medborgarskap? Tredjelandsmedborgare?
Familjemedlem till medborgare i EU-land. Ställning som varaktigt bosatt. Flyktingstatus. Examensbevis från eftergymnasial utbildning med jobberbjudande. (Så kallat ”blåkort”). (Gäller ej i Storbritannien, Irland och Danmark.) Förutsätter redan erkänd yrkeskvalifikation i det EU-land man är bosatt i. Frågan blir då: Hur får man sina kvalifikationer erkända i första hand? En nationell fråga, separat från ovanstående EU-direktiv.


Ladda ner ppt "En JoKhaMoshyamexandra Presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser