Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EURES och den internationella arbetsförmedlingen Vilka är vi? Vem styr oss? Vilka är våra kunder ? Vad gör vi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EURES och den internationella arbetsförmedlingen Vilka är vi? Vem styr oss? Vilka är våra kunder ? Vad gör vi?"— Presentationens avskrift:

1 EURES och den internationella arbetsförmedlingen Vilka är vi? Vem styr oss? Vilka är våra kunder ? Vad gör vi?

2 Vi som jobbar i Eures-teamet: • Margaretha HolmerEures-rådgivare • Olof PersonEures-rådgivare • Lena Westling SeljeeEures-rådgivare • Margareta Olsson DahlgrenEures-rådgivare

3 Varför gör vi det vi gör? Policydokument från AMS ”SVERIGE ÄR en del av EU/EES där arbetskraften ska kunna röra sig fritt över gränserna. Här är Arbetsförmedlingens policy vad gäller EURES – EURopean Employment Services, och internationell arbetsförmedling. Policyn gäller 2007-2010 Generaldirektör Bo Bylund

4 Internationell arbetsförmedling Tre leveransvägar: • Självservice på Internet • Af Kundtjänst och Lokala Af • Rådgivning: EURES

5 Uppgifter och kompetenskrav: Vid alla arbetsförmedlingar ska det finnas arbetsförmedlare som ska: • ha goda kunskaper om hur man lotsar arbetssökande och arbetsgivare till information om Eures och internationell förmedling på www.arbetsformedlingen.se och ge tips på var kunden hittar svar på de vanligaste frågorna. • ha kunskaper om grundläggande regler för rörlighet mellan länder. • ha kunskaper om regler i arbetslöshetsförsäkringen då kunden söker arbete i annat land (E303) eller söker arbete efter arbete i annat land (E301)

6 Uppgifter och kompetenskrav: Vid alla arbetsförmedlingar ska det finnas arbetsförmedlare som ska: • ha kunskap om vad som gäller vid rekrytering från andra länder • ha kännedom om regler och rutiner för arbetstillstånd i Sverige

7 EURES – EURopean Employment Services • Koordineras från EU-kommissionen i Bryssel (EURESco) –Mål, riktlinjer, budget, utbildning –Ca 800 Eures advisers i EU/EES • Sverige –Eures Manager, 2 Eures coordinators • Ca 50 Eures-rådgivare i Sverige

8 EURES skall bidra till att arbetsförmedlingarna når de arbetsmarknadspolitiska målen genom att: - bidra till att lösa flaskhalsproblem och minska brist på arbetskraft, och därmed öka tillväxten - minska arbetslösheten, genom att ge fördjupad/ specialistinformation och rådgivning till arbetssökande som söker arbete i andra länder och genom att anordna rekryteringstillfällen för arbetsgivare i andra länder som vill rekrytera i Sverige - vara stöd och resurs och kunskapsbank för kolleger när det gäller internationella frågor

9 Vilka är våra kunder? • Arbetsgivare i Sverige –som vill rekrytera utomlands till arbete i Sverige –som vill rekrytera i Sverige till arbete utomlands • Arbetsgivare i utlandet –som vill rekrytera i Sverige för arbete utomlands –som är på väg att etablera sig i Sverige

10 Arbetsgivare i Sverige • Rådgivning och information i samband med internationell rekrytering • Annonsering av platser i EURES + lokalt • Information om regler och formaliteter • Skapa mötesplatser för information och intervjuer • Information om hur yrkeskvalifikationer kan bedömas och värderas • Information till ”hitrekryterade” och medflyttare om arbets- och levnadsförhållanden i Sverige

11 Arbetsgivare i utlandet • Lägger in order i Platsbanken • Rådgivning om rekryteringsmöjligheter från Sverige • Arrangerar rekryteringsaktiviteter –informationsmöten, intervjutillfällen –öppet hus –mässor • Information om arbets- och levnadsförhållanden i arbetslandet

12 Arbetssökande i Sverige • Rådgivning till arbetssökande som vill söka eller har fått jobb utomlands –var efterfrågan finns –hur man hittar lediga platser –hur man söker jobb, skriver ansökan etc. –information om arbets- och levnadsförhållanden –annat man måste tänka på eller ordna med –information om alternativ till arbete –hänvisar till andra instanser som har specialkunskaper

13 Arbetssökande i utlandet före flytten till Sverige • Information om den svenska arbetsmarknaden • Hur man hittar och söker jobb i Sverige • Krav och formaliteter • Arbets- och levnadsförhållanden i Sverige

14 dessutom gör vi: • utarbetar och uppdaterar informationsmaterial till www.arbetsformedlingen.se och http://eures.europa.euwww.arbetsformedlingen.se http://eures.europa.eu • utbildar kolleger som skall be basservice • nationella uppdrag • jobbar i projekt

15 Metoder och policys • Metoder –Rekryteringsträff i annat EU/EES-land/Schweiz (Q) –Annonsering av utlandsplatser (+egen policy) –Erbjuda utlandsmässa/temadag –Rådgivning inför rekrytering utomlands –Medflyttandeservice vid rekrytering utomlands –Rådgivning inför arbete utomlands –Service till arbetssökande från EU/EES/Schweiz • Informations- och kommunikationsplan


Ladda ner ppt "EURES och den internationella arbetsförmedlingen Vilka är vi? Vem styr oss? Vilka är våra kunder ? Vad gör vi?"

Liknande presentationer


Google-annonser