Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är du intresserad? Vänd dig till KrAmi för mer information! Peter Kartal Socialtjänsten Telefon: 010-487 17 47 Linda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är du intresserad? Vänd dig till KrAmi för mer information! Peter Kartal Socialtjänsten Telefon: 010-487 17 47 Linda."— Presentationens avskrift:

1 Är du intresserad? Vänd dig till KrAmi för mer information! Peter Kartal Socialtjänsten peter.kartal@socialresurs.goteborg.se Telefon: 010-487 17 47 Linda Larsson Arbetsförmedlingen linda.larsson@lano.amv.se Telefon: 010-486 60 59 Malin Söderling Kriminalvården malin.soderling@kriminalvarden.se Telefon: 010-487 17 46 Shiva Shaafi Socialtjänsten shiva.shaafi@socialresurs.goteborg.se Telefon: 0702-544149 Finna Få Behålla ett arbete Vägen till arbete för dig som är arbetslös och har kontakt med arbetsförmedlingen, kriminalvården/frivården eller socialtjänsten. Gamlestadsvägen 4, Hus B 15 Box 13044 402 51 Göteborg Fax: 031- 61 92 92 www.kramimoa.se Finna Få Behålla ett arbete

2 Vad är KrAmi? KrAmi i Göteborg startades 1998. Sveriges första KrAmi-projekt startade i Malmö 1980. Inspirationen kommer från Danmark och den danska konsekvenspedagogiska metodiken. KrAmi erbjuder personer med ett kriminellt förflutet möjligheten att via ett vägledningsprogram finna, få och behålla ett arbete. Målgrupp Vi vänder oss till dig som: - är dömd och är mellan 18 och 40 år. - har svårt att komma in på arbetsmarknaden p g a sociala svårigheter orsakade av t ex missbruk eller kriminalitet. - har behov av stöd för att finna, få och behålla ett arbete. - har ett ordnat boende och är drogfri. Vi som jobbar På KrAmi arbetar en frivårds-inspektör, en arbetsförmedlare och en socialsekreterare. Givetvis har vi alla förståelse och respekt för den livssituation våra deltagare lever i. Vägledningsprogrammet Vårt vägledningsprogram inleds med en 3 veckors kurs vilken bedrivs i grupp med individuella inslag. Därefter följer praktik på en eller flera arbetsplatser. Programmet innehåller även vägledning för att öka självkänslan och den sociala kompetensen. Målet med programmet är: - att finna, få och behålla ett arbete. - att ge dig möjligheter att planera din framtid utifrån din egen verklighet. - träning i att göra aktiva val och stå för konsekvenserna av dina handlingar. - att förmedla ny kunskap som vidgar perspektiven. - att ge möjlighet till att utöka handlingsutrymmet, att leva ett liv du själv väljer. - att utvecklas genom samspel med andra människor. Kursinnehåll Kursen innehåller bl a arbetsmarknads- information, träning i att skriva ansökningshandlingar samt övning inför anställningsintervju. I kursen ingår även grundläggande datautbildning samt möjlighet att ta reda på egna yrkesintressen och arbeta mot dessa. Praktisk Information Inskrivning Du får kontakt med KrAmi genom socialtjänsten, kriminalvården eller arbetsförmedlingen. Första steget är att delta i informationsmöte, varje torsdag kl 10.00, AF Gamlestaden. Praktik och arbete Verksamheten har tillgång till aktuella arbetsmarknadspolitiska program, t ex lönebidrag. Inskrivna/Statistik Varje år skrivs omkring 100 personer in i vårt vägledningsprogram. Av dessa har ca 50% skrivits ut till arbete eller utbildning (statistik 2005). Försörjning Socialtjänsten, kriminalvården, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan tar på sig ett försörjningsansvar under inskrivningstiden. Frivillighet och Ansvar KrAmis vägledningsprogram bygger på frivillighet. Du förbinder dig att avhålla dig från kriminalitet och droger, hålla överenskomna tider och att aktivt delta i KrAmis aktiviteter.


Ladda ner ppt "Är du intresserad? Vänd dig till KrAmi för mer information! Peter Kartal Socialtjänsten Telefon: 010-487 17 47 Linda."

Liknande presentationer


Google-annonser