Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter målgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter målgruppen."— Presentationens avskrift:

1

2 INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter målgruppen

3 SATSA-projektet • Startade hösten 2008 • Syfte: Hitta nya metoder att öka möjligheten för personer med AS/HFA att ta sig in på arbetsmarknaden • Samverkan mellan •Örebro Läns Landsting •Örebro kommun •Försäkringskassan •Arbetsförmedlingen

4 Strategier/metoder • Omvärldsbevakning • Kunskap och forskning inom områdena arbetsförmåga, arbetsmarknad, funktionsnedsättningen, samverkan • Pedagogiskt arbetssätt - Teacch • Supported employment • Samarbete med näringslivet

5 SATSA-modellen Steg1: Grundläggande kartläggning av styrkor, stödbehov, intresse. Självstärkande process. Ca 12 möten med tydlig struktur och innehåll Steg 2: Företagskontakter - matchning Steg 3: Praktik, information innan start, introduktion, stöd och uppföljning, anställning (lönebidrag)

6 Tydlighet • Mötespunkter inför varje tillfälle • Visualisera (papper, penna, whiteboard) • Använd inte för mycket ord • Håll tråden • Sammanfatta efter varje tillfälle • Sociala berättelser

7 Struktur • Uppföljning föregående möte • Håll tiden • Samma dag och tid varje vecka • Samma rum • Inga onödiga störande stimuli • Använd pedagogiska verktyg

8 Bemötande • Skapa förtroende • Lyssna • Trygghet • Ödmjukhet • ”Lyft och bygg” på deltagarens styrkor • Håll distans/var professionell

9 Förhållningssätt • God förberedelse för varje möte • Lugn och avskalad miljö • Utgå alltid från deltagarens individuella förutsättningar • Individuell målplan • Ha alltid i åtanke ditt eget bemötande, tydlighet och struktur

10 INDA support • Bildades hösten 2010 • Arbetar vidare med SATSA modellen • Hitta en långsiktig lösning för implementering av SATSA- projekten • Utökning av målgruppen – neuropsykiatri/psykiatri, ålder • Utveckla nya tjänster inom området

11 Uppdrag INDA SATSA Örebro SATSA Syd FUB RESA JOB lokalt Örebro Studiecirklar Utbildning Handledning Konsultation NP team - Spektrum Örebro PB

12

13 Syftet med det Neuropsykiatriska stödteamet är att utveckla ett arbetssätt och skapa en tillgänglig verksamhet där personer med neuropsykiatrisk problematik, deras närstående och andra som möter målgruppen kan få stöd, information och kunskap. Syftet är också att verksamheten ska vara ett komplement och stöd till redan befintliga verksamheter, genom uppsökande verksamhet, samverkan och kunskapsutbyte.

14 Spektrum • Uppdrag av Örebro kommun • Projekt och pågår fram till 31/12 2014 • Två heltidstjänstser • Öppet för ”drop in” besök tisdagar och torsdagar mellan 13-16 • Möjlighet att boka tider för information och vägledning • Spektrum är ett komplement och stöd till redan befintliga verksamheter.

15 Spektrum -innehåll • Gruppverksamhet • Individuellt stöd • Stöd till närstående och personal • Infotek - samhällsinformation • Innehållsrik och aktuell hemsida • Konsultation

16 www.indasupport.se


Ladda ner ppt "INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter målgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser