Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter."— Presentationens avskrift:

1

2 INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter målgruppen

3 SATSA-projektet Startade hösten 2008
Syfte: Hitta nya metoder att öka möjligheten för personer med AS/HFA att ta sig in på arbetsmarknaden Samverkan mellan Örebro Läns Landsting Örebro kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

4 Strategier/metoder Omvärldsbevakning
Kunskap och forskning inom områdena arbetsförmåga, arbetsmarknad, funktionsnedsättningen, samverkan Pedagogiskt arbetssätt - Teacch Supported employment Samarbete med näringslivet

5 SATSA-modellen Steg1: Grundläggande kartläggning av styrkor, stödbehov, intresse. Självstärkande process. Ca 12 möten med tydlig struktur och innehåll Steg 2: Företagskontakter - matchning Steg 3: Praktik, information innan start, introduktion, stöd och uppföljning, anställning (lönebidrag)

6 Tydlighet Mötespunkter inför varje tillfälle
Visualisera (papper, penna, whiteboard) Använd inte för mycket ord Håll tråden Sammanfatta efter varje tillfälle Sociala berättelser

7 Struktur Uppföljning föregående möte Håll tiden
Samma dag och tid varje vecka Samma rum Inga onödiga störande stimuli Använd pedagogiska verktyg

8 Bemötande Skapa förtroende Lyssna Trygghet Ödmjukhet
”Lyft och bygg” på deltagarens styrkor Håll distans/var professionell

9 Förhållningssätt God förberedelse för varje möte
Lugn och avskalad miljö Utgå alltid från deltagarens individuella förutsättningar Individuell målplan Ha alltid i åtanke ditt eget bemötande, tydlighet och struktur

10 INDA support Bildades hösten 2010 Arbetar vidare med SATSA modellen
Hitta en långsiktig lösning för implementering av SATSA-projekten Utökning av målgruppen – neuropsykiatri/psykiatri, ålder Utveckla nya tjänster inom området 10

11 Uppdrag INDA NP team - Spektrum Örebro PB SATSA Syd FUB RESA
Studiecirklar Utbildning Handledning Konsultation JOB lokalt Örebro SATSA Örebro

12

13 Syftet med det Neuropsykiatriska stödteamet är att utveckla ett arbetssätt och skapa en tillgänglig verksamhet där personer med neuropsykiatrisk problematik, deras närstående och andra som möter målgruppen kan få stöd, information och kunskap. Syftet är också att verksamheten ska vara ett komplement och stöd till redan befintliga verksamheter, genom uppsökande verksamhet, samverkan och kunskapsutbyte.

14 Spektrum Uppdrag av Örebro kommun
Projekt och pågår fram till 31/ Två heltidstjänstser Öppet för ”drop in” besök tisdagar och torsdagar mellan 13-16 Möjlighet att boka tider för information och vägledning Spektrum är ett komplement och stöd till redan befintliga verksamheter.

15 Spektrum -innehåll Gruppverksamhet Individuellt stöd
Stöd till närstående och personal Infotek - samhällsinformation Innehållsrik och aktuell hemsida Konsultation

16


Ladda ner ppt "INDividuellt och Anpassat stöd till arbete för personer med neuropsykiatrisk/psykiatrisk funktionsnedsättning eller personal/verksamheter som möter."

Liknande presentationer


Google-annonser