Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET"— Presentationens avskrift:

1 Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET

2 Porten En väg ut till Arbetslivet

3 VI SOM JOBBAR I PORTEN Saleh Mohamamdi Anna Eriksson Anneli Lindholm

4 Vår Övertygelse Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet
Vi ser möjligheter och jobbar för inkludering både i arbetsliv och samhällsliv Vill du så kan du!

5 Målgrupp Unga med dokumenterad F.nedsättning 18-30 år
Boende i Karlstad kommun Behov av samordning från två parter Arbetsgivare, både offentliga och privata

6 Syfte Egen försörjning, Inkludering, bättre livskvalité
Upplysa arbetsgivare kring målgruppen som en resurs Få till en attitydsförändring i arbetslivet Att deltagaren får kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och får stöd i att utveckla sina förmågor i ett arbete, genom individuellt stöd, och därmed få möjlighet att öka sin livskvalitet genom att gå från bidragsberoende till egen försörjning.

7 Målet Samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda.
Genom studiebesök och prövningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper 70 % av deltagarna ska få en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud

8 ORGANISTIONSKISS Aktualisering
Infomöte om projektet inför aktualisering. I mötet deltar deltagare, den handläggare som aktualiserar och projektledare eller medarbetare i Porten. Deltagaren kan fundera kring aktualisering i projektet. Vid andra träffen kommer Samtycke till deltagande undertecknas av deltagare. Processen mot arbete börjar Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Karlstad kommun Landstinget

9 Supported Employment / IPS/ MI
METOD Supported Employment / IPS/ MI IPS Individual placement and support

10 Steg för steg mot det individuella målet
Anställning Hållbart liv Studiobesök, Praktik, anpassade arbete Självförverkligande – tillgodogöra sig ny kunskap kunna förstå och tyda omvärlden Arbetsprövning, arbetsförmågebedömning Behov av uppskattning – självrespekt, respektera andra Kontaktbehov - socialt samspel, uttrycka vad man tänker och känner Trygghetsbehov, struktur – säkerhet/skydd, socialt nät, passa tider, kognitiva förmågor Fysiska behov - hygien, kost, motion, sömn Kartläggning

11 Hur jobbar vi? SE som metod syftar till att personen ska erhålla ett personligt stöd och vägledning som leder till att det ska fungera på en arbetsplats. Trestegsmodellen beskriver vår arbetsprocess. Kartläggning Praktik Arbete

12 3 stegsmodellen Kommer från MISA, ISA Modellen
Kartläggning-  Vem är jag, vad vill jag? Praktik- Vilket arbete passar mig? Arbete- slutmålet Projektmedarbetare stöttar arbetsgivare och handledare under hela processen, även efter en anställning.

13 Processen Kartläggning Praktik Arbete

14 Helhetsperspektiv för deltagare

15 AKTIVITETER Individuella samtal Samordning med olika myndigheter
Studiebesök, Praktik, yrkesvägledning Jobbhunting.se, Minframtid.se Samhällsinformation Jobbsöksaktiviteter, Arbetsmarknadskunskap Info från Arbetsförmedlingen Praktik och efterstöd Coaching Gruppaktiviteter , studiebesök i grupp Arbete med individuell plan, uppföljning Anställning och efterstöd

16 RESURS ELLER PROBLEM? Alla kan jobba med rätt stöd och verktyg

17 FÖRETAG I SAMARBETE

18 Anställningar! Kommunala förvaltningar och bolag OSA, utv.anst, LB
Privata företag Nystartsjobb, Utv.anst, LB

19 ALLA BEHÖVS FÖR DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN

20 Kontaktuppgifter: Saleh Mohammadi, Projektledare Anna Eriksson, arbetsförmedlare Annelie Lindholm, arbetsförmedlare

21


Ladda ner ppt "Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET"

Liknande presentationer


Google-annonser