Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET. Porten En väg ut till Arbetslivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET. Porten En väg ut till Arbetslivet."— Presentationens avskrift:

1 Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET

2 Porten En väg ut till Arbetslivet

3 VI SOM JOBBAR I PORTEN Saleh Mohamamdi Anna Eriksson Anneli Lindholm

4 Vår Övertygelse Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Vi ser möjligheter och jobbar för inkludering både i arbetsliv och samhällsliv Vill du så kan du!

5 Målgrupp Unga med dokumenterad F.nedsättning 18-30 år Boende i Karlstad kommun Behov av samordning från två parter Arbetsgivare, både offentliga och privata

6 Syfte Egen försörjning, Inkludering, bättre livskvalité Upplysa arbetsgivare kring målgruppen som en resurs Få till en attitydsförändring i arbetslivet

7 Målet Samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda. Genom studiebesök och prövningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper 70 % av deltagarna ska få en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud

8 ORGANISTIONSKISS Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Karlstad kommun Landstinget 1.Infomöte om projektet inför aktualisering. 2.I mötet deltar deltagare, den handläggare som aktualiserar och projektledare eller medarbetare i Porten. 3.Deltagaren kan fundera kring aktualisering i projektet. 4.Vid andra träffen kommer Samtycke till deltagande undertecknas av deltagare. 5.Processen mot arbete börjar Aktualisering

9 METOD Supported Employment / IPS/ MI

10 Kartläggning Fysiska behov - hygien, kost, motion, sömn Behov av uppskattning – självrespekt, respektera andra Självförverkligande – tillgodogöra sig ny kunskap kunna förstå och tyda omvärlden Arbetsprövning, arbetsförmågebedömning Kontaktbehov - socialt samspel, uttrycka vad man tänker och känner Trygghetsbehov, struktur – säkerhet/skydd, socialt nät, passa tider, kognitiva förmågor Studiobesök, Praktik, anpassade arbete Anställning Hållbart liv Steg för steg mot det individuella målet

11 Hur jobbar vi? SE som metod syftar till att personen ska erhålla ett personligt stöd och vägledning som leder till att det ska fungera på en arbetsplats. Trestegsmodellen beskriver vår arbetsprocess. KartläggningPraktikArbete

12 3 stegsmodellen Kommer från MISA, ISA Modellen Kartläggning- Vem är jag, vad vill jag? Praktik- Vilket arbete passar mig? Arbete- slutmålet Projektmedarbetare stöttar arbetsgivare och handledare under hela processen, även efter en anställning.

13 Processen KartläggningPraktikArbete

14 Helhetsperspektiv för deltagare

15 AKTIVITETER Individuella samtal Samordning med olika myndigheter Studiebesök, Praktik, yrkesvägledning Jobbhunting.se, Minframtid.se Samhällsinformation Jobbsöksaktiviteter, Arbetsmarknadskunskap Info från Arbetsförmedlingen Praktik och efterstöd Coaching Gruppaktiviteter, studiebesök i grupp Arbete med individuell plan, uppföljning Anställning och efterstöd

16 RESURS ELLER PROBLEM? Alla kan jobba med rätt stöd och verktyg http://www.vf.se/nyheter/karlstad/porten-%E2%80%93-en-vag-ut-i- arbetslivethttp://www.vf.se/nyheter/karlstad/porten-%E2%80%93-en-vag-ut-i- arbetslivet

17 FÖRETAG I SAMARBETE

18 Anställningar! Kommunala förvaltningar och bolag OSA, utv.anst, LB Privata företag Nystartsjobb, Utv.anst, LB

19 ALLA BEHÖVS FÖR DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN

20 Kontaktuppgifter: Saleh Mohammadi, Projektledare 054-540 50 49 saleh.mohammadi@karlstad.se saleh.mohammadi@karlstad.se Anna Eriksson, arbetsförmedlare 010-488 27 44 anna.x.eriksson@arbetsformedlingen.se anna.x.eriksson@arbetsformedlingen.se Annelie Lindholm, arbetsförmedlare 010-486 62 69 annelie.lindholm@arbetsformedlingen.se annelie.lindholm@arbetsformedlingen.se

21 www.samspelet.se


Ladda ner ppt "Projekt PORTEN EN VÄG UT I ARBETSLIVET. Porten En väg ut till Arbetslivet."

Liknande presentationer


Google-annonser