Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap Växtkraft Mål 3 Insatsområde 2:2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap Växtkraft Mål 3 Insatsområde 2:2."— Presentationens avskrift:

1 ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap Växtkraft Mål 3 Insatsområde 2:2

2 Projektägare  Vuxenutbildningen i Bollnäs kommun Projektmedfinansiärer •Arbetsförmedlingen Bollnäs/Ovanåker •Försäkringskassan

3 Bakgrund Framgångsfaktorer i tidigare projekt  Partnerskapet för jämställdhet  Pugia  Tekla  Utländska akademiker  Under ytan/Storyline

4 Målgrupp  Personer som är eller som riskerar att bli långtidsarbetslösa  Personer som är eller som riskerar att bli långtidssjukskrivna  Personer som har arbete som de inte kan gå tillbaka till

5 Övergripande syfte  Ge deltagarna ökad motivation till att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sitt framtida yrkesliv  Inspirera deltagarna till vilja av, förståelse för och känsla av sammanhang, i syfte att kunna påverka sin egen utveckling  Bli förberedd och motiverad att arbeta inom framtida tillväxtområden  Ge kunskap om samt stimulera deltagarna till genusmässigt otraditionella yrkesval

6 Rekrytering till projektet Deltagare rekryteras från  Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan  Bollnäs kommun

7 Metod Kunskapsåtervinning ett sätt att funktionellt ta tillvara 1.redan förvärvad kunskap och erfarenhet hos deltagarna 2.tidigare EU-projekts slutsatser, erfarenheter och upparbetade metoder t ex Partnerskap för jämställdhet, Utländska akademiker, Tekla, Pugia och Under ytan/Story line

8 Flödesschema Tillväxt Entreprenörskap När- och omvärld Arbete Studier Förändrad livssituation Nya realistiska mål Kost och hälsa Kommunikation IT och hållbar utveckling Teoretiska ämnen Jämställdhet & Genus Praktik Yrkes- utbildning Validering Personlig utveckling Individuell kompetens- utvecklingsplan Introduktionssamtal och inskrivning i projektet Kartläggning

9 Projektet medverkar till  att det finns fungerande modeller för livslångt lärande  att länet har framgångsrika modeller för att tillvarata och kompetensutveckla dem som står utanför arbetsmarknaden grupper på arbetsmarknaden  att stödja kunskapsdriven tillväxt

10 Mål  Personlig utveckling  Förändrad försörjning  Anpassning till bristyrken  Genusmässigt otraditionella yrkesval

11 Delmål  Deltagarna upplever att de har fått en ny start i livet  Deltagarna upplever att deras attraktivitet på arbetsmarknaden har ökat  Deltagarna har klart för sig vilka yrkesområden de vill gå vidare till  Deltagarnas självförtroende har ökat

12 Resultat  På väg till nytt arbete  Lust till lärande  Ökad intiviativkraft  Underlättat yrkesval  Ökad anställbarhet  Ökat intresse för vidare studier  Ökad beredskap för entreprenörskap


Ladda ner ppt "ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap Växtkraft Mål 3 Insatsområde 2:2."

Liknande presentationer


Google-annonser