Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUPPORTED EMPLOYMENT INOM GYMNASIESÄRSKOLAN Lars-Ola Ludvigsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUPPORTED EMPLOYMENT INOM GYMNASIESÄRSKOLAN Lars-Ola Ludvigsson."— Presentationens avskrift:

1 SUPPORTED EMPLOYMENT INOM GYMNASIESÄRSKOLAN Lars-Ola Ludvigsson

2 UPPLÄGG  Historik  Egna erfarenheter  Orinteringskurs på Särvux med SE  Sårbarhet  Projekt Arbetsvägen

3 Jobbat med… MetallarbeteBarnkolloledareSnickare ArbetslösTräindustriTrafikinformatör Elevassistent Vårdbiträde Idrottslärare TräslöjdslärareFritidsledareStudievägledare FastighetsbolagSYVIRektor

4 SUPPORTED EMPLOYMENT - HISTORIK  USA o Canada  Sverige -93 bygger på norsk variant  Evidensbaserad Antonsson mm  60% får arbete genom metoden på AF

5

6 EGNA ERFARENHETER  20087 % ut i arbete  Thailand och norsk SE  Kurs i Supported employment  Implentering av metod

7 Jobbfokus Kartläggning Samverkan Stöd 44 % IMPLENTERING AV METOD

8 SUPPORTED EMPLOYMENT  1 Kartläggning  2 Ackvirering  3 Arbetsanalys  4 Introduktion  5 Uppföljning

9

10  Syfte: Bli startklar för arbete och komma närmare en anställning  Målgrupp: arbetslösa som gått gymnasiesärskolans nationella program  1 Pedagog  APU-handledare med SE- bakgrund  SYV  10 veckor ORIENTERINGSKURS STARTKLAR FÖR ARBETE Syfte o målgrupp Förutsätningar

11 KARTLÄGGNING  Intresse, värderingar, erfarenheter, egenskaper, färdigheter  Motion, kost, hälsa  Drivkraft o passion  Jobshadows  Praktik med stöd  Vägledande syfte, delmål, mål  CV

12 STARTKLAR FÖR JOBB - ACKVIRERING  Arbetets basala krav  Drivkraft, passion och förmåga  Förhållningssätt – fokus på jobb  Kartlägg företag  Ta kontakt

13 TONY

14 ARBETSANALYS  Arbetsplatsens krav  Den unges kapacitet  Anpassningar  Omfattning i tid och krav  Start och utvärderingsdatum

15 INTRODUKTION  Trygghet  Arbetsuppgifter  Hjälp till att skapa en bra stämning kring eleven  Personligt stöd övergår till naturligt stöd  Ev utbildning?  Stöd vid nya arbetsmoment

16 UPPFÖLJNING  Utvärdera o lyssna av  Vid positiv känsla ställ frågan  Vid negativ känsla behåll platsen i väntan på ny  Arbetsförmedlingen

17 arbete Identitetboendefritidrelation ARBETSFÖRMÅGA???

18 PROJEKT ARBETSVÄGEN  Andelen elever som lämnar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och Särvux till arbete skall öka.  Andelen elever som får del av metoden Supported Employment skall öka  Kvalitetssäkrade metoder och lokala nätverk för att säkerställa övergången från skola till arbete skall skapas.

19 FÖLJ PROJEKTET PÅ WWW.SYVI.SE


Ladda ner ppt "SUPPORTED EMPLOYMENT INOM GYMNASIESÄRSKOLAN Lars-Ola Ludvigsson."

Liknande presentationer


Google-annonser