Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Supported employment inom gymnasiesärskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Supported employment inom gymnasiesärskolan"— Presentationens avskrift:

1 Supported employment inom gymnasiesärskolan
Lars-Ola Ludvigsson

2 upplägg Historik Egna erfarenheter Orinteringskurs på Särvux med SE
Sårbarhet Projekt Arbetsvägen

3 Jobbat med… Metallarbete Barnkolloledare Snickare Arbetslös Träindustri Trafikinformatör Elevassistent Vårdbiträde Idrottslärare Träslöjdslärare Fritidsledare Studievägledare Fastighetsbolag SYVI Rektor

4 Supported employment - historik
USA o Canada Sverige -93 bygger på norsk variant Evidensbaserad Antonsson mm 60% får arbete genom metoden på AF

5

6 Egna Erfarenheter 2008 7 % ut i arbete Thailand och norsk SE
Kurs i Supported employment Implentering av metod

7 Implentering av metod Jobbfokus Kartläggning Samverkan Stöd 44 %

8 Supported employment 1 Kartläggning 2 Ackvirering 3 Arbetsanalys
4 Introduktion 5 Uppföljning

9

10 Orienteringskurs startklar för arbete
Syfte o målgrupp Förutsätningar Syfte: Bli startklar för arbete och komma närmare en anställning Målgrupp: arbetslösa som gått gymnasiesärskolans nationella program 1 Pedagog APU-handledare med SE- bakgrund SYV 10 veckor

11 Kartläggning Intresse, värderingar, erfarenheter, egenskaper, färdigheter Motion, kost, hälsa Drivkraft o passion Jobshadows Praktik med stöd Vägledande syfte, delmål, mål CV

12 Startklar för jobb - Ackvirering
Arbetets basala krav Drivkraft, passion och förmåga Förhållningssätt – fokus på jobb Kartlägg företag Ta kontakt

13 tony

14 Arbetsanalys Arbetsplatsens krav Den unges kapacitet Anpassningar
Omfattning i tid och krav Start och utvärderingsdatum

15 introduktion Trygghet Arbetsuppgifter
Hjälp till att skapa en bra stämning kring eleven Personligt stöd övergår till naturligt stöd Ev utbildning? Stöd vid nya arbetsmoment

16 Uppföljning Utvärdera o lyssna av Vid positiv känsla ställ frågan
Vid negativ känsla behåll platsen i väntan på ny Arbetsförmedlingen

17 Arbetsförmåga??? arbete Identitet boende fritid relation

18 Projekt Arbetsvägen Andelen elever som lämnar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och Särvux till arbete skall öka. Andelen elever som får del av metoden Supported Employment skall öka Kvalitetssäkrade metoder och lokala nätverk för att säkerställa övergången från skola till arbete skall skapas.

19 Följ projektet på www.syvi.se


Ladda ner ppt "Supported employment inom gymnasiesärskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser