Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Film från Corren Affärsliv sforbund/Projekt/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Film från Corren Affärsliv sforbund/Projekt/"— Presentationens avskrift:

1 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Film från Corren Affärsliv http://www.rf.se/Distrikt/OstergotlandsIdrott sforbund/Projekt/

2 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Så öppnar vi arbetslivet! Hur ökar vi möjligheten till arbete för människor med funktionsnedsättning? 11 december 2013 World Trade Center, Stockholm

3 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation • Idrotten är en stor arbetsgivare • Vill vara med och bidra på vårt sätt • Genomfört projekt sedan mitten av 90-talet • Goda resultat, 38% - 74% vidare

4 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation • Bygger pärlbandsprojekt • Socialfonden • Målgrupper – Långtidssjukskrivna och Långtidsarbetslösa • Verksamhet i hela Östergötland

5 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Samarbetsparter • Arbetsförmedlingen Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby • Kooperativet Kooptima • Handikappföreningarna i Östergötland

6 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Projektstorlek • Ca 350 deltagare • 2 årigt projekt, avslutar mars 2014 • Stora gruppen – ca 20 deltagare i 6 mån, JOBen • Lilla gruppen - 5-6 pers med löpande intag, ALI • 11 milj i EU-stöd

7 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Arbetssätt Grupputveckling Självkänsla, självförtroende, individuella mål och delmål Individuella handlingsplaner 1 dag/vecka är gruppdag Friskvård Fokus på jobb/komma närmare arbetsmarknaden

8 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Rekrytering av deltagare • Informationsträffar på Af • Intresseanmälan direkt på plats • Personliga intervjuer • Vi möter INDIVIDEN • Många dolda funktionsnedsättningar, de flesta är inte ”funktionshinderskodade” • Upptäcker snabbt ev problem i projektet • Rekrytering

9 Våra deltagare - Alla åldrar - Många med lång arbetslöshet - Nästan alla har ett lönebidrag - Olika sammansättning i olika städer - Ofta en tung social ryggsäck - Funktionsnedsättning ofta en bakomliggande anledning till arbetslöshet/sjukskrivning - Individuell stöttning/handledning ofta en förutsättning

10 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Praktik • Öka anställbarheten • Idrottsföreningar och företag - Individuell matchning - Individuellt anpassad praktik - Coachning, stöttning och peppning - Vissa säger tidigt att det kan leda till arbete, men på de flesta platser är det upp till deltagaren att ”göra sig oumbärlig” - Trepartssamtal kontinuerligt med deltagaren, handledaren och projektledaren

11 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation När deltagaren är klar i projektet… … så lämnar vi ett skriftligt underlag till Af för varje deltagare som inte gått vidare till anställning. Där beskriver vi styrkor, arbetsförmåga, utvecklingsområden etc. Underlaget skrivs i samråd med deltagaren

12 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Transnationalitet • Samarbete med Polen och Tyskland • Vi har gjort studiebesök i Erfurt, Tyskland • De besöker Sverige våren 2014 för att se hur vi skapar arbete för personer med funktionsnedsättning • Vi åker till Warszawa, Polen, i februari 2014

13 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Utvärdering • Linköpings Universitet – Inst för sociologi • Följeforskning – Lärande utvärdering • Har varit oerhört givande

14 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Våra tillgänglighetsperspektiv • Individnivå • Projektnivå • Strukturnivå

15 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Resultat från MAGIC hittills… • Snittbetyg på 4,4 (5-gradig skala) • 44% kom vidare i arbete, grupp 1 (65%) • 44% kom vidare i arbete, grupp 2 • 55% kom vidare i arbete grupp 3 • 72% vidare på den ort som lyckats bäst • Det individuella arbetssättet har bidragit starkt

16 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Framgångsfaktorer • Engagerade projektledare – eldsjälar • Bred kompetens och erfarenhet • Individuellt stöd hela vägen till praktik och under praktiken • Ser individen och möjligheterna • Det finns en arbetsplats för ALLA!

17 Att vara deltagare i idrottens projekt ska vara speciellt! Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation


Ladda ner ppt "Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Film från Corren Affärsliv sforbund/Projekt/"

Liknande presentationer


Google-annonser